Vyšlo na www.novinky.cz dne 30.11.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3194.php3

Dočkáme se detailního účtování hovorů u SPT Telecom?

Aby si vytvořil podmínky pro budoucí zavedení nových služeb, přestává SPT Telecom již dnes poskytovat informace o stavu počítadel hovorů.

Nejsem určitě sám, kdo s posledním vyúčtováním hovorného za pevnou telefonní přípojku dostal v obálce od SPT Telecomu informační dopis o "změně technologického postupu při výpočtu ceny za automaticky uskutečněné telefonní hovory". Obsahem je oznámení, že Telecom končím s odečítáním stavu tzv. počítadel, které zaznamenávaly provolané impulsy, s tím že uživatel každý měsíc platil počet takto "namarkovaných" impulsů. Miliardy, které SPT Telecom investoval do svého rozvoje, mu zřejmě již umožnily přejít od tohoto způsobu k modernějšímu řešení, kdy detailní informace o uskutečněných hovorů jdou nejprve do databáze, a teprve z nich pak je počítáno hovorné, účtované účastníkovi telefonního provozu (do budoucna snad: zákazníkovi).

Zajásal jsem, v očekávání že tento nový způsob výpočtu hovorného konečně umožní Telecomu poskytovat to, co měl poskytovat již dávno - tedy podrobný výpis hovorů, s uvedením doby, volaného čísla atd. Když jsem si ale celý dopis podrobněji přečetl, zjistil jsem, že jeho smyslem není informovat o zavedení nových služeb, ale o zrušení již existujících služeb. Tedy pokud to vůbec lze službou nazvat: SPT totiž na svých výpisech přestává uvádět stav počítadel na začátku a konci měsíce (resp. účtovacího období).

Ne že by tato čísla byla pro mne jako koncového účastníka až tak významná, stejně mám jen malou šanci ověřit si jejich věrohodnost (snad jen vlastním tarifikátorem a objednávkou zasílaní tarifikačních impulsů, což je placená služba). Spíše jsem očekával, že jejich vynechání bude nahrazeno jinou informací, nejlépe podrobným výpisem - ať již standardně, nebo alespoň pro toho, kdo je ochoten si podrobný rozpis svých hovorů zaplatit. Ale informační dopis hovoří jasně: nejde o zavedení nových služeb, ale pouze o "vytvoření podmínek pro zavedení nových služeb". Konkrétně:

Cílem této změny je zejména zkvalitnění účtovacího procesu, reklamačního řízení a vytvoření podmínek pro zavedení nových služeb, zejména zákaznicky komfortního detailního účtování známého například u mobilních operátorů.

Na konci dopisu bylo uvedeno, že případné další informace lze získat na bezplatné telefonní lince 0800-123456. neočekával jsem, že bych se tam něco konkrétnějšího dozvěděl, ale přesto jsem to zkusil. K mému překvapení byl operátor na druhé straně docela sdílný, ale z toho co mi řekl jsem rozhodně radost neměl.

Okamžitému zavedení podrobných výpisů hovorů prý dnes brání naše zákony (jmenován byl zákon o ochraně osobních údajů). Jakpak to asi dělají mobilní operátoři, kteří již dnes podrobné výpisy poskytují - to porušují zákon? Se zavedením detailního účtování s rozpisem hovorů se prý počítá v příštím roce (že by do té doby došlo k nějaké novele?), ale bude to prý nadstandardní, a tudíž placená služba. Již dnes je ale prý možné do podrobného rozpisu nahlédnout, a to na reklamačních odděleních. Má to ale malý háček, toto nahlédnutí je prý zpoplatňováno 60 haléři za jednu položku výpisu (neboli za jeden hovor).