Vyšlo na www.novinky.cz dne 26.11.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3174.php3

Bankovní sňatky z rozumu

Strategickým partnerem Expandia Banky se stává Česká pojišťovna, která se zavázala odkoupit 50,1 % akcií banky. Kupní cena nebyla zveřejněna.

Na včerejší společné tiskové konferenci obě strany oznámily uzavření smlouvy, podle které Česká pojišťovna získá sice těsný, ale přesto majoritní podíl v Expandia bance. Konkrétní postup je takový, že ČP nejprve odkoupí od finanční skupiny Expandia 9,9 procenta akcií její Expandia banky, a poté dalších 40,2 procenta -- což dohromady dává oněch těsných, leč již majoritních 50,1 procent.

Důvodem pro dvoufázový charakter celé transakce jsou zřejmě pravidla fungování bankovního trhu -- první fáze odkupu nejspíše nevyžaduje souhlas ČNB a podle vydané tiskové zprávy již proběhla. Naproti tomu druhá fáze proběhne až po udělení souhlasu ČNB, o který by zúčastněné strany měly požádat do 14 dnů.

Zajímavý je i dovětek o tom, že ČP má opci na odkoupení dalších akcií Expandia banky až do celkové výše 97 procent (platnou do druhého čtvrtletí roku 2002).

Blesk z čistého nebe? Nikoli!

Různé "zasvěcené" informace o tom, že Expandia banka hledá někoho, kdo by ji koupil, jsem v poslední době slýchal z různých stran -- obvykle ale s tím, že to bylo interpretováno jako projev slabosti resp. nedobré situace banky. Ve skutečnosti se ale samotná Expandia banka nijak netajila se stavem svých aktiv a pasiv, s předem plánovanou ztrátou v prvních dvou letech své činnosti, a zejména pak s tím, že pro sebe hledá silného strategického partnera, který by ji podpořil v jejím dalším rozvoji. Důvod pro tyto "bankovní námluvy" výstižně formuloval (v článku MF Dnes z dubna 1999) ředitel rozvoje a strategie Expandia banky Tomáš Kala:

"Jde nám o to spojit se s někým, kdo má jméno a dobré produkty, a až ve třetí řadě nám jde o peníze. My je v podstatě nepotřebujeme, ..."

Podrobněji např. tento článek zde na Novinkách.

Spekulace se vedly spíše o to, kdo bude oním vyvoleným strategickým partnerem, se kterým se Expandia banka spojí, a jak vysoká bude míra "vzájemného soužití" (neboli kolik procent akcií strategický partner získá).

Tisková zpráva samotné Expandia banky, vydaná u příležitosti prvních narozenin banky v květnu t. r., hovořila ještě o třech renomovaných finančních institucích, se kterými se jedná coby s potenciálními strategickými partnery (viz zde). Články v denním tisku se přitom zmiňovaly hlavně o zahraničních bankovních domech, a mezi nimi pak nejvíce o společnosti GE Capital (viz např. zde). Tato společnost ale nakonec "zakotvila" v Agrobance, ze které si "kupodivu" vybrala její zdravou polovinu.

Nyní tedy dospělo ke zdárnému konci jednání Expandia banky s tuzemským subjektem, Českou pojišťovnou.

Na třetí pokus...

Českou pojišťovnu, nedávno přeměněnou na holding, snad také netřeba podrobněji představovat. V čele jejího představenstva stojí exministr financí Kočárník a celou pojišťovnu ve shodě ovládají skupiny IPB a PPF. Tím se vlastně Expandia banka nepřímo majetkově svazuje s jinou bankou, IPB.

Za zmínku určitě stojí skutečnost, že Expandia banka není první bankovní institucí, do které Česká pojišťovna vstupuje. V minulosti totiž pojišťovna ovládala Kreditní banku Plzeň a Pragobanku (viz např. zde). Oba peněžní domy však skončily v konkursu či likvidaci.

Co to přinese?

Právě oznámené spojení zcela určitě prospěje Expandia bance coby finančnímu ústavu i holdingu České pojišťovny, která do svého portfolia získá i plnohodnotnou banku nezatíženou problematickými úvěry, s velmi perspektivním mechanismem fungování. Podrobnější úvahy ale raději přenechám zasvěcenějším kolegům specializujícím se na oblast financí.

Spíše bych se chtěl zamyslet nad tím, co může spojení obou subjektů přinést na poli Internetu a on-line služeb.

Nejspíše to bude "roztažení do šířky", neboli dosažení mnohem větší masovosti. Dnešní Expandia banka je totiž se svými 20 000 klienty v porovnání s ostatními bankami stále ještě miniaturní, a veřejností je vnímána spíše jako záležitost pro poměrně omezený okruh "fajnšmekrů". Spojení s velmi mohutnou Českou pojišťovnou proto může přinést nejen pevné zázemí, ale především vydatný příliv nových zákazníků z řad klientů ČP, a díky tomu i nové možnosti a nové služby, které by se nevyplatilo poskytovat "v malém", pro nepříliš velký počet zákazníků.

Za povšimnutí určitě stojí i skutečnost, že Česká pojišťovna je v současné době subjektem, který musí o své zákazníky aktivně bojovat (což se týká i oblasti povinného ručení). To znamená, že pojišťovna sama musí hledat a nacházet nové způsoby, jak si udržet klienty a získávat nové -- a očividně jednou z oblastí, kde tyto možnosti hledá, je Internet a on-line služby. Svědčí o tom například možnost uzavírání povinného ručení na příští rok, kterou Česká pojišťovna zprovoznila po Internetu jako první (právě ve spolupráci s Expandia bankou).

Lze očekávat, že povinné ručení po Internetu nebude zdaleka jedinou společnou službou. Slibuje to i následující pasáž z právě vydané tiskové zprávy:

Týmy specialistů obou společností již začaly pracovat na provázání produktů a služeb ČP a EB s cílem využít moderních technologií elektronického bankovnictví, o něž se Expandia Banka ve své činnosti opírá a které ČP považuje za vysoce progresivní směr rozvoje bankovních služeb.