Vyšlo na www.novinky.cz dne 18.11.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3130.php3

SPT Telecom zveřejnil svoje návrhy tarifů pro rok 2000

V příštím roce stoupne hlavně paušální poplatek, prvních 15 impulsů bude zdarma, prodlouží se interval mimo špičku a zanikne 3. tarifní pásmo. Balíčky prozatím nebudou. Tarif Internet 2000 se konečně zbaví sestavovacího poplatku, a provideři dostanou podíl na výnosech, které jejich zákazníci generují.

Na včerejší památný den 17. listopadu svolal SPT Telecom tiskovou konferenci, na které oznámil veřejnosti svoje tarify pro příští rok. Samotná tiskovka přitom byla svolána velmi narychlo a já sám jsem se o ní dozvěděl jen náhodou od kolegů na jiné tiskovce necelou půlhodinu před začátkem (asi nejsem na tom správném mailing listu). Důvod tak velkého spěchu jsem pochopil záhy: jednání SPT Telecom s regulátorem (hlavně s cenovým regulátorem, kterým je Ministerstvo financí ČR) pro místní a meziměstské hovorné již pokročila natolik, že je možné "jít na veřejnost" a informovat ji o regulovaných tarifech pro příští rok.

Tiskovou konferenci uváděl generální ředitel SPT

Jak ale později vyplynulo z diskuse, jednání ještě nejsou definitivně ukončena, v tom smyslu, že již byla dosažena základní shoda, ale ještě není podepsána příslušná smlouva (resp. dohoda, či jak jinak nazvat příslušný "stvrzující" dokument). Zřejmě přece jen zbývají určité stupně volnosti, které teprve čekají na vyjasnění, resp. rozhodnutí - konkrétně jde např. o počet impulsů zdarma. Teoreticky by tedy spěch Telecomu při svolávání tiskové konference mohl být motivován i snahou rychle zveřejnit základní části dohody, tak aby se s nimi již nedalo nijak "hýbat", a vytvořit si lepší pozici pro dojednávání těch detailů, které ještě zbyly - ale to vše je pouze má spekulace.

Zajímavé je i to, že jedna ze dvou tiskových zpráv, které SPT Telecom rozdával novinářům na tiskovce, nese název "SPT TELECOM, a.s. připravil návrh cenových úprav pro rok 2000" a skutečně hovoří o "navrhovaných cenách", nikoli o cenách stanovených regulátorem.

větší obrázek

Skutečnost, že jednání nejsou ještě zcela uzavřena, ve večerní zpravodajské relaci na ČT 1 potvrdil i tiskový mluvčí MF ČR.

Kolik bude stát "normální" telefonování?

Pokud jde o běžný telefonní tarif, zde návrh SPT Telecom požaduje zvýšení měsíčního paušálního poplatku z dosavadních 135,- Kč na 175,- Kč měsíčně (v případě podvojné stanice jde o nárůst z 80 na 100,- Kč) s tím, že cena jednotlivých impulsů zůstává stejná: 2,60 Kč.

Zřejmě ve snaze kompenzovat zvýšení měsíčního paušálu je do něj nově zahrnuto i 15 až 17 impulsů zdarma. Právě zde je onen stupeň volnosti, zmiňovaný výše - jak jsem se na tiskovce dozvěděl, dosud není definitivně rozhodnuto, zda to bude 15 nebo 17 impulsů zdarma. SPT Telecom by samozřejmě raději viděl menší počet, tedy 15, zatímco pro uživatele by bylo výhodnějších 17 impulsů.

Přitom 15 impulsů v ceně 2,60 Kč každý odpovídá celkem 39 korunám, což je až na jednu korunu rozdíl mezi dosavadní výší měsíčního paušálu 135,- Kč a novou výší 175,- Kč. Znamená to tedy, že Telecom vlastně ani nezdražil, alespoň pro ty kteří protelefonují více jak 15 impulsů měsíčně? Když zvýšení paušálu o 40 korun je kompenzováno nejméně 15 impulsy v hodnotě 39 korun (poskytovanými zdrama)? Ne tak docela!

V současné době mají uživatelé telefonů také určité úlevy na poplatcích, konkrétně 15 impulsů v ceně 1,05 Kč. Tyto zlevněné impulsy ale nyní zanikají a místo nich je (nejméně) 15 impulsů zdarma - takže faktické zlevnění, způsobené zavedením impulsů zdarma, je pouze 15 x 1,05, neboli 15,75 Kč, a ne oněch 39 Kč.

Vedle faktického zdražení však nově navrhované tarify a tarifní podmínky pro rok 2000 přinášejí i určité výhody pro uživatele pevných telefonů. Jde konkrétně o zlevnění meziměstských hovorů, ke kterému dochází v důsledku zrušení 3. meziměstského pásma, a přesun hovorů do pásma 2. Fakticky tak dochází k úplnému zrušení různých meziměstských pásem, protože 1. meziměstské pásmo již je tarifikováno stejně jako místní hovory. Nově tedy existují pouze dvě tarifní pásma: místní a meziměstské. Vysvětlení tohoto trendu je vcelku nasnadě: jde o snahu provozovatele pevné telefonní sítě snížit výhodnost sítě mobilní, která meziměstská pásma nemá vůbec.

Dalším zvýhodněním je prodloužení impulsu v době mimo špičku ze stávajících 4 minut, alias 240 sekund, na 290 sekund, neboli 4 minuty a 50 sekund. Snad jsme ale již nezapomněli, že ještě v loňském roce byl tento interval 6 minut, alias 360 sekund!

Pokud jde o mezistátní hovory, zde také dochází ke zlevnění, podle tiskové zprávy o 14,6 procenta.

Možná přijdou i balíčky

Poměrně dlouhou dobu avizoval SPT Telecom, že by mohl zavést tzv. balíčky, neboli různé tarifní programy analogické tarifním programům mobilních telefonů - tedy různé kombinace výše měsíčního paušálu a poplatků za hovorné. Nyní se ale v tiskové zprávě píše:

SPT TELECOM, a.s. mimo jiné připravuje zavedení tzv. cenových balíčků, které umožní výběr cenového modelu tak, aby vyhovoval potřebám každého konkrétního zákazníka. balíčky by měly být uvedeny do praxe již v průběhu příštího roku.

Tarif Internet 2000

Oznámena byla i nová podoba tarifu Internet 2000 - v samostatné tiskové zprávě, která již není psána ve stylu "navrhujeme", ale ve stylu "tak to bude".

Z pohledu uživatelů se bude nový tarif odlišovat od stávajícího tarifu Internet 99 především svým "začátkem", zatímco "další průběh" je v zásadě identický. Tolik kritizovaný sestavovací poplatek, započítávaný na konci druhé minuty spojení (u těch ústředen které to umějí, a okamžitě u těch, které to neumějí), nyní odpadá. Místo něj tarif Internet 2000 v prvních minutách ideálně kopíruje běžný telefonní tarif, a poté dochází k určitému zlomu a mění se délka časových intervalů, za které naskakují jednotlivé impulsy - přesně shodné s délkou intervalů stávajícího tarifu Internet 99. Zachovány také zůstávají dosavadní tři tarifní pásma Internetu 99 (od 7.00 do 17.00, od 17.00 do 21.00 a od 21.00 do 7.00 hod.), což s uvážením změny běžného tarifu v 19.00 hodin vede na nutnost rozlišovat již čtyři různé časové intervaly!

Konkrétní srovnání "starého" a "nového" internetového tarifu v těchto 4 časových intervalech přinášejí následující obrázky. Na všech je vyšrafována oblast do druhé minuty, během které naskakuje tzv. sestavovací impuls u stávajícího tarifu Internet 99.

V době od 7.00 do 17.00 hodin v pracovní dny, neboli v době špičky, jsou oba tarify prakticky shodné. Jediný rozdíl je mezi třetí a čtvrtou minutou, kdy je nový tarif o 1 impuls levnější. U nového tarifu zde dochází ke zlomu v šesté minutě, kdy se frekvence impulsů mění ze 2 minut na 3 minuty.

V době od 17.00 do 19.00 hodin dochází ke zlomu v délce intervalů již na konci druhé minuty: v tomto okamžiku naskakuje druhý impuls a každý další po uplynutí 390 sekund, neboli každých 6 a půl minuty. Výsledek ukazuje obrázek - nový tarif je o jeden impuls lacinější pro hovory délky od 6,5 minuty do 8,5 minuty atd.

V době od 19.00 do 21.00 hodiny nový tarif kopíruje běžný telefonní tarif do konce prvního tarifního intervalu, který má délku 290 sekund (jde o čtyřminutový interval mimo špičku, nyní prodloužený na 4 minuty 50 sekund, viz výše). Po tomto zlomovém okamžiku naskakuje nový impuls každých 390 sekund, neboli každých 6 a půl minuty. Zde je podle obrázku nový tarif po většinu času výhodnější než tarif stávající.

V době od 21. hodiny večerní do 7. hodiny ranní (a po celé víkendy a svátky) nový tarif opět kopíruje běžný telefonní tarif až do konce prvního intervalu (do okamžiku naskočení druhého impulsu) ve 290. sekundě. Od tohoto okamžiku pak další impulsy naskakují za každých 750 sekund, tedy každých 12 a půl minuty. Z obrázku je patrné, že zhruba po třetinu doby vychází nový tarif o 1 impuls lacinější než stávající tarif.

Celkově je z výše uvedených obrázků patrné, že SPT Telecom si dal bedlivý pozor, aby v žádném okamžiku nebyl nový tarif Internet 2000 dražší než stávající tarif Internet 99. Výsledkem je tarif, který je pro uživatele skutečně výhodnější - ovšem směrnice tarifních křivek jsou přesně stejné, což má následující důsledek: ať jste souvisle připojeni libovolně dlouho, ušetříte oproti stávajícímu tarifu v lepším případě hodnotu 1 impulsu (tedy 2,60 Kč), a v horším případě neušetříte nic. Zlevnění tedy není závislé na celkové délce hovoru, resp. vašeho připojení.

Národní a lokální verze Internet 2000

Nový internetový tarif, nazvaný příznačně Internet 2000, bude realizován dvěma způsoby: jako národní a lokální. Verze "národní" je určena větším internetovým providerům, kteří mají alespoň 30 přístupových bodů do své sítě (tzv. POP-ů), rozmístěných v celkem 72 vymezených místech po celé republice. Těmto providerům Telecom nabídne místní přístup ve všech UTO (tj. zákazníci se k takovémuto providerovi mohou ve všech UTO připojovat za místní hovorné). Verze "lokální" je pak určena menším providerům, kteří mají své přístupové body jen v menším počtu UTO než 30 - jejich zákazníci se budou moci připojovat pomocí místních hovorů jen v příslušných UTO (jinde nikoli).

Kdy bude tarif Internet 2000 k dispozici?

Novinkou je také provize, kterou je SPT Telecom ochoten platit providerům za hovory generované jejich zákazníky. Jak ale vyplývá z tiskové zprávy SPT, jednání o výši této provize nebyla ještě ukončena.

Další zajímavostí, kterou přinesla tisková zpráva, je tato informace o faktické dostupnosti nového tarifu:

Službu INTERNET 2000 bude SPT TELECOM a.s. nabízet provozovatelům již od prosince 1999. Její zavádění bude zahájeno v lednu roku 2000. Ke kompletnímu přechodu na službu I 2000 by mělo u všech provozovatelů dojít pravděpodobně koncem prvního čtvrtletí 2000.

Zeptal jsem se na to, co bude v onom přechodném období prvního čtvrtletí, kdy již nebude dostupný stávající tarif Internet 99 (kvůli časově omezené výjimce z číslovacího plánu, kterou ČTÚ udělil jen do konce roku) a nový tarif ještě nemusí být všude k dispozici. Odpověď jsem pochopil tak, že jde o otevřený problém, který se ještě řeší - ČTÚ prý již byl požádán o půlroční prodloužení výjimky z číslovacího plánu, která by umožnila nabízet tarif Internet 99 až do poloviny příštího roku (ale ČTÚ to prý zamítl). V jiné odpovědi zaznělo ujištění, že by nemělo dojít k tomu, aby zákazník někdy zůstal bez zvýhodněného internetového tarifu.

Zajímavá je v této souvislosti i odpověď na jiný dotaz (kolegy Antoše z Lupy), týkající se konkrétní podoby nových jednotných přístupových čísel pro jednotlivé providery - ta prý budou začínat na 097, což jsou stejné prefixy jako dnes u Internetu 99 (resp. ty prefixy, které dnes umožňuje používat stávající výjimka z číslovacího plánu).