Vyšlo na www.novinky.cz dne 17.11.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3119.php3

Gatesovy vize na Comdexu

Ve své zahajovací řeči na Comdexu přednesl Bill Gates své vize budoucího vývoje Internetu i celého světa počítačů .

Bill Gates, nejvyšší představitel Microsoftu, promlouvá na zahájení prestižního Comdexu k přítomným odborníkům i lidem ze světa obchodu již tradičně. Letos se od něj očekávalo, že se obšírněji vyjádří k antimonopolní kauze proti své firmě a zejména pak k věcnému nálezu, který nedávno zveřejnil soudce Thomas Penfield Jackson. Nestalo se tak.

Bill Gates sice zahájil své více než hodinové vystoupení vtipem, a to "neslyšeli jste v poslední době nějakou dobrou anekdotu o právnících?", ale pak se kromě jediné narážky věnoval již jen "odborným" věcem. Přesto ale stojí za zmínku i ona malá narážka, kterou většina zpravodajských článků ponechala bez povšimnutí, ale kterou lze najít v doslovném přepisu celého Gatesova vystoupení (zde http://www.microsoft.com/billgates/speeches/11-14comdex.htm). Zní takto:

Je dobré vědět, že po celé Americe jsou podnikatelé, kteří pracují ve svých garážích, a také právníci, pracující ve svých kancelářích ve 20. patrech, přičemž oba tábory pracují na tom, co umějí dělat nejlépe.

Celková hodnocení Gatesova vystoupení v médiích, která jsem zaznamenal, vyznívají většinou v tom smyslu, že svými vizemi budoucnosti a akcentem na "osobní", resp. "personální" (např. Personal Web, viz dále) se snaží převzít iniciativu v nadcházejícím "boji o Microsoft" jak v očích veřejnosti, tak i v očích podnikatelů.

Personal Web

Významnou myšlenkou, kterou Gates přednesl již v úvodní části svého vystoupení, byla myšlenka tzv. osobního webu (Personal Web). Jde o určitou paralelu s vývojem střediskových počítačů, které se postupně vyvinuly v osobní počítače. Svět webu zpočátku připomínal právě svět střediskových počítačů v tom, že byl jednou společnou zásobárnou informací, ve které si každý musel sám najít to, co potřeboval. Teprve postupem času dochází k přizpůsobování světa webu specifickým potřebám jednotlivých uživatelů.

Samotná myšlenka přizpůsobení Internetu a zejména webu jednotlivým uživatelům přitom není úplně nová - v oblasti informačních služeb se touto cestou již dříve vydaly technologie "information push" (v podání Microsoftu realizované pomocí tzv. kanálů, zejména podporovaných v MSIE 4.0). Časem ale tato myšlenka "usnula" kvůli nedostatečné připravenosti poskytovatelů informací přizpůsobit svou nabídku požadavkům jednotlivých uživatelů (v zásadě to dopadlo tak, že nabízeno bylo to, co někdo byl ochoten poskytovat, a ne to, co někdo chtěl dostávat).

Nynější představa "zosobnění" v rámci Personal Web je ale poněkud odlišná. Netýká se pouze informačních služeb, ale webových aplikací a služeb v celé jejich šířce. Podstatou přitom je schopnost těchto aplikací a služeb dorozumět se navzájem a spolupracovat na tom, aby jejich služby lépe vyhovovaly potřebám konkrétních uživatelů. Dosud je situace taková, že když uživatel má nějaký konkrétní požadavek na určitou službu, musí ji on sám explicitně zadat všechny potřebné údaje o sobě a svých preferencích (v lepším případě si alespoň něco dokáže aplikace odvodit z obsahu uživatelova předem připraveného profilu, který je přístupný umístěn na jeho počítači). Kvůli tomu není dost dobře možné, aby dvě různé aplikace na sebe navazovaly, například v tom smyslu, že u jedné si uživatel vybere nějaký konkrétní produkt (třeba auto) a jiná aplikace mu pro takto vybraný produkt najde něco jiného (třeba nejbližší servis, pumpu apod.). Pokud takovéto aplikace nejsou již dopředu těsně integrovány, nedokáží si vzájemně předat to, co se dozvědět potřebují (zde: podrobné údaje o autě, které si uživatel vybral). Koncepce Personal Web ale počítá s tím, že aplikace si takovéto informace budou schopné předávat, a to ve formátu XML. Z pohledu uživatele by vše bylo realizováno maximálně jednoduše a intuitivně, například tak, že produkt vybraný uživatelem v jedné aplikaci by byl na jeho obrazovce reprezentován ikonou, kterou by stačilo přetáhnout nad jinou (cílovou) aplikaci.

Proč Windows 2000?

Ve vystoupení Billa Gatese na Comdexu samozřejmě nemohly chybět ani nové Windows 2000, které Microsoft chystá na počátek příštího roku. Při zdůrazňování předností tohoto nového operačního systému se Gates soustředil na dva aspekty:

  • Jak Windows 2000 dokáží zajistit spolehlivost, dostupnost a výkon.
  • Jak Windows 2000 mohou sloužit jako platforma pro poskytování webových služeb.

Pokud jde o první aspekt, zde Gates zdůrazňoval, že zajištění dostatečné spolehlivosti, dostupnosti i výkonnosti (zejména v roli serverů) je především otázkou softwaru, ne primárně hardwaru. Nová Windows 2000 by měla být dostatečně škálovatelná (scalable) a měla by zvládat rozklad zátěže i to, co bývá obvykle označováno jako clustering - a Gates tuto vlastnost předvedl přímo na pódiu, když z trvale zatížené serverové farmy jeden stroj vyjmul a posléze zase zapojil, a to vše za trvalého provozu.

Druhý aspekt souvisí s trendem stěhování aplikací na síťové servery, které již přestávají být pouhými souborovými servery (file servery) a stávají se čím dál tím více vytíženými aplikačními servery (při jiném pohledu: hostitelskými počítači, které "hostí" konkrétní aplikace). Microsoft má platformu pro takovéto aplikační servery (či: hostitelské počítače), a to svá Windows NT, ale nová Windows 2000 by měla být stabilnější, výkonnější, škálovatelnější atd. Bill Gates se ve svém vystoupení netajil záměrem vytlačit pomocí Windows 2000 z dosavadních pozic tzv. Unix-boxy, fungující na platformě Unixu.

Nihil novo sub sole?

Není to tak dávno, co Microsoft změnil svoji firemní vizi (viz např. tento článek). Ta původní zněla "osobní počítač na každém pracovním stole a v každém domě", ale nyní zní "dávat lidem větší možnosti skrze skvělý software běžící kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení". Podstatou změny je uznání jiných platforem než pouze "koncového" PC - osobně si myslím, že původně měli lidé od Microsoftu na mysli především platformu nejrůznějších "malých" a mobilních zařízení typu handheldů, PDA či mobilních telefonů. Nyní ale k této dvojici platforem, tedy ke "klasickým" osobním počítačům a "malým" zařízením přibývá i třetí platforma, kterou jsou aplikační servery, resp. hostitelské počítače ve výše uvedeném smyslu. Hlavně se ale celá vize "větších možností ... všude ..." rozšiřuje i o představu "stejných možností ... všude ..."), kterou Gates také zahrnul do koncepce Personal Web.

Řečeno jinými slovy, podstatou Personal Web by mělo být nejen to, že aplikace a služby jsou více přizpůsobeny uživateli a vycházejí vstříc jeho individuálním potřebám. Kromě toho by totiž tyto aplikace a služby měly uživateli vytvářet stejné prostředí a dávat mu stejné možnosti bez ohledu na to, na jaké platformě běží - zda na hostitelském počítači, na klasickém PC, eventuálně i na některém "malém" zařízení.

Jak toho ale dosáhnout? Odpovědí je tento doslovný úryvek z Gatesova vystoupení:

To, co je zapotřebí, je jedna architektura, která umožní psát aplikace a provozovat jejich kód na všech těchto třech místech bez jakýchkoliv změn.

Nepřipomíná vám to něco? Třeba myšlenku Javy? Zde sice jde jen o tři platformy, a ne o "kdekoli". Ale jinak je to přesně stejná myšlenka. Jen praktická realizace bude jiná - v případě Javy je společným základem samotná Java a její Java Virtual Machine přítomný na každé platformě, zatímco v případě Microsoftu jsou společným prvkem Windows ve svých různých podobách: od Windows 2000 (přes Windows 9x) až zřejmě po Windows CE.

Univerzální poštovní schránka

Součástí představy o univerzálnosti přístupu i služeb bylo i to, co Gates označil jako "Universal Mailbox". Jde o komunikační řešení, které bude vůči odesilatelům vytvářet jednotnou poštovní přihrádku pro konkrétní příjemce, kteří si následně budou sami rozhodovat o tom, kam jim mají být zprávy a další typy zásilek fakticky doručovány. Tím by se ošetřilo to, že jednou je konkrétní uživatel "v dosahu" svého PC, jindy je "jen na mobilu" apod. a odesilatel neví, kam mu má svou zásilku poslat. Takto by mu ji posílal vždy na jedno stejné místo (universal mailbox), a teprve příjemce by si sám volil, zda mu v daném okamžiku mají být zásilky posílány na jeho počítač (a na který), na mobil, do jeho PDA apod.

V další části svého vystoupení na Comdexu Bill Gates podrobněji rozebíral, k jakému vývoji dojde na všech třech "místech" (spíše ale platformách): na aplikačních serverech, alias hostitelských počítačích, na "koncových" počítačích PC i na "malých" zařízeních. Pojďme si to postupně rozebrat.

Microsoft Office v "hosted" verzi, alias Office Online

Pokud jde o dění na aplikačních serverech, zde Bill Gates poměrně podrobně popisoval přednosti "hosted verze" kancelářského balíku MS Office. Pro čtenáře, kteří ještě netuší o co jde: jedná se o verzi MS Office provozovanou na centrálním serveru, přičemž jednotliví uživatelé s ní pracují "na dálku", pomocí řešení na principu terminálové emulace (typicky prostředky Microsoft Terminal Serveru).

Mezi konkrétní uváděné přednosti patří například přístup odkudkoli, a to nejen z libovolného zařízení (schopného zajišťovat potřebný dálkový přístup), ale také z kteréhokoli místa. Například dokumenty, které máte rozpracovány v rámci "hosted verze" MS Office, jsou pro vás dostupné, odkudkoli se dokážete k aplikačnímu serveru připojit (tedy nejspíše odkudkoli v dosahu Internetu). Také veškeré starosti o správu, aktualizaci, antivirovou ochranu atd. leží plně na provozovateli aplikace, a ne na jejím uživateli.

Počítač PC bude spíše domácím serverem

Pro další vývoj klasických počítačů PC v domácím prostředí bude rozhodující nástup vysokorychlostních přípojek do domácností (například skrze rozvody kabelové televize či jinak). Díky dostatečné přenosové kapacitě pak budou domácí počítače PC moci sloužit jako klienti, resp. terminály pro nejrůznější multimediální služby a aplikace (např. video-on-demand). Kromě toho ale Gates očekává, že kolem těchto domácích počítačů budou existovat celé domácí sítě (například bezdrátové) a skrze ně budou moci být s těmito počítači PC propojena různá další zařízení (od mobilních až třeba pro inteligentní ledničky apod.). Vůči těmto zařízením pak domácí PC bude vystupovat v roli serveru a bude jim poskytovat své služby - uživatel, který bude mít uloženy svoje oblíbené skladby ve formátu MP3 na PC v roli serveru, si je bude moci přehrát na mobilním přehrávači, který si je skrze domácí síť vyžádá od PC serveru.

Předplacený Internet?

Velmi zajímavou částí Gatesova vystoupení byl jeho popis toho, co lze očekávat v oblasti "malých" zařízení, a to včetně konkrétních ukázek. Představen byl například koncept zařízení označovaného jako "Web Companion". Jde o zařízení kategorie PDA, které je vybaveno a dopředu nakonfigurováno k jednomu konkrétnímu účelu - k co nejjednodušší práci v Internetu. Umí se samo připojit na Internet, má v sobě zabudovanou konfiguraci pro použití elektronické pošty i další funkce, spojené s využitím webu. Vše je tedy děláno tak, aby stačilo kliknout a vše se zařídilo samo (od elektronické pošty až třeba po čtení aktuálních zpráv, informací o počasí apod.). Pokud jsem vše správně pochopil, mělo by jít o jakousi analogii předplacených karet u mobilních telefonů (zde včetně toho, co odpovídá mobilnímu telefonu). S každým takovýmto zařízením by byla již dopředu pevně spojena nějaká internetová adresa pro elektronickou poštu, i adresa pro samotné připojení (provider) a poskytování obsahu - předváděn byl samozřejmě Web Companion orientovaný na služby portálu MSN firmy Microsoft (tj. zařízení, které se připojuje k síti MSN, používá e-mailovou adresu v rámci MSN, využívá informační služby MSN atd.).

Mluvilo se však i o dalších typech zařízení, například o elektronických "knihách" (či "čtečkách"), neboli o zařízeních tvořených z větší části dobře čitelným displejem, do kterých se načte obsah nějaké knihy (a její obsah pak uživatel čte z tohoto zařízení analogickým způsobem, jako kdyby četl skutečnou knihu).

Compaq iPAQ
Představena byla i nová zařízení charakteru "stolních" počítačů (tedy: nemobilních), která lze považovat za další vývojové stadium dnešních PC. Jsou označována jako "legacy-free", což znamená, že jde o zařízení zbavená zastaralých prvků, které již nejsou zapotřebí - konkrétně jde o zařízení uzpůsobená novým Windows 2000, která například nemají stará rozhraní jako ISA či PCI nebo sériové a paralelní porty, ale používají rozhraní USB. Konkrétním příkladem je zařízení i-Paq od společnosti Compaq (viz obrázek).