Vyšlo na www.novinky.cz dne 12.11.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3097.php3

Český Mobil nebude pod stromečkem

Vítěz soutěže o třetí mobilní licenci vzdal souboj o letošní vánoční trh. Druhý v pořadí, Orange, zpochybňuje transparentnost výběrového řízení

Čtvrteční denní tisk přinesl několik velmi podobně znějících článků o tom, že společnost Český Mobil, vítěz nedávného tendru na třetí mobilní licenci, nehodlá vstoupit na letošní vánoční trh - čímž jej fakticky celý přenechává svým dvěma konkurentům, Eurotelu a Radiomobilu.
"Před vánoci nechystáme žádné marketingové aktivity. Náš závazek je zprovoznit síť pokrývající 37 procent populace do 8. ledna 2000," řekl mluvčí firmy Darren Walker. Zdůraznil, že po spuštění sítě chce ČM během příštího roku zavést agresivní rozvojovou strategii
Toto vyjádření přinesly mj. Hospodářské noviny, Lidové noviny či Právo .

Z Internetových médií přinesl tuto zprávu ISDN server, který ale pouze doslovně cituje zprávu ČTK, uveřejněnou i na Českých novinách.

Většina těchto článků se zmiňuje také o tom, že Český Mobil sliboval zahájit provoz své sítě ještě do konce tohoto roku (a na svých WWW stránkách to slibuje dosud). Na to tiskový mluvčí ve zmiňovaných článcích odpovídá takto:

"Mnoho informací bylo umístěno na web ještě během výběrového řízení, kdy se předpokládalo, že licence bude podepsána v září," vysvětlil Walker.

Faktem je, že příslušná smlouva byla podepsána 8. října, a požaduje zprovoznění do 3 měsíců, což skutečně odpovídá zmíněnému 8. lednu roku 2000 - jak ostatně uvádí i citovaný výrok tiskového mluvčího.

Na druhou stranu každý se může podívat na WWW server Českého Mobilu, kde se tento slib stále nachází, viz následující obrázek, ve spodní zakroužkované části.

Pikantní je, že na té samé stránce , jen o něco málo výše, se uvádí že Český Mobil byl 8. října vybrán "k provozování prvního telekomunikačního systému GSM 1800 v této zemi". To znamená, že poslední aktualizace této stránky musela proběhnout 8. října nebo později, kdy už bylo jasné od kdy začíná běžet tříměsíční lhůta. Svůj slib měl a mohl Český Mobil opravit již tehdy.

Co mne ale zaráží více než opomenutí z počátku října, je dnešní skutečnost. Jestliže je Český Mobil kritizován za to, že na jeho web-u jsou poměrně citlivé neaktuálnosti, a tiskový mluvčí musí složitě vysvětlovat jak se tam vzaly, proč je okamžitě neodstraní? Tisková zpráva ČTK, která poprvé zmiňuje existenci neaktuálních údajů, vyšla na Českých novinách 10.11. v 11:32. Tyto řádky píši více jak 30 hodin později, a inkriminované stránky dosud nedoznaly změny.

Odvozuji si z toho, že Český Mobil nepřikládá Internetu a své prezentaci na něm až tak velký význam. V tomto názoru mne utvrzuje i skutečnost, že vyjádření Českého Mobilu k (ne)účasti na vánočním trhu přinesla většina významnějších tištěných deníků, ale nezaznamenal jsem žádné internetové tituly (pokud nebudu počítat České noviny, které přebírají zpravodajství "klasické" ČTK, a ISDN server, který svůj článek "převzal" od Českých novin). Například na Mobil serveru, kde bych takovéto informace hledal v první řadě, ve čtvrtek 11. listopadu o Českém Mobilu nic nebylo.

Vychází mi z toho, že Český Mobil komunikuje s novináři z tradičních médií, ale nepovažuje za potřebné komunikovat s novináři internetovými. To mi příliš nekoresponduje s akcentem na moderní komunikační a informační technologie, který Český Mobil avizuje - třeba již svými slogany (v různých klipech), kdy slibuje vybudovat mobilní informační síť.

Orange zpochybňuje transparentnost tendru

Ve čtvrtek, tedy současně s citovanými články o Českém Mobilu, vydal svou tiskovou zprávu druhý v pořadí z tendru - konsorcium Orange. V této tiskové zprávě se uvádí, že:

Konsorcium Orange a.s. zvažuje podat opravný prostředek v souvislosti s výběrovým řízením na provozovatele 3. licence GSM v České republice.

Důvod vysvětluje Stephen Childs, ředitel společnosti Orange pro mezinárodní aktivity:

"K záměru podat opravný prostředek nás vede nespokojenost s průběhem výběrového řízení, které nebylo dostatečně transparentní"

Tisková zpráva obsahuje jeden konkrétní detail, který mne velmi zaujal - vyjadřuje totiž názor, že výběrové řízení nebylo podloženo žádným zákonem:

Tento opravný prostředek bude podán po podrobné právní analýze průběhu výběrového řízení a zvážení veškerých souvisejících skutečností. Termín jeho podání zatím není upřesněn také proto, že podmínky výběrového řízení se neopírají o žádný zákon a nestanoví žádné možnosti a lhůty pro odvolání, což je samo o sobě v kontextu evropských pravidel neobvyklé.

Když jsem se zpětně díval do materiálů, které byly k výběrovému řízení zveřejněny, skutečně jsem tam nenašel žádný odkaz na zákon, podle kterého se celé řízení koná - ale rád tuto otázku přenechám právníkům, možná jsem jen špatně hledal. Nechce se mi věřit, že by toto ostře sledované výběrové řízení probíhalo "bez opory v zákonech".

Tisková zpráva Orange také uvádí, že Ministerstvo dopravy a spojů nezveřejnilo přes svůj původní slib celé znění Smlouvy s Českým Mobilem. To je bohužel pravda, ve zveřejněné části smlouvy skutečně chybí to nejpodstatnější. Pasáže, které by měly obsahovat konkrétní závazky a sankce za jejich nedodržení, obsahují pouze následující:

Ustanovení odst. 4.6 se týká sankcí za nedodržení závazků obsažených v příloze č. 2 této smlouvy a podle dohody smluvních stran v článku 7 této smlouvy je důvěrné

Ustanovení části 3 přílohy č. 2 této smlouvy se týká obchodního plánu společnosti Český Mobil a podle dohody smluvních stran v článku 7 této smlouvy je důvěrné.

Ovšem i ty závazky, které ve smlouvě zveřejněny jsou, podle mého názoru připouští různé interpretace - viz můj článek z počátku října, kde jsem tuto problematiku rozebíral podrobněji. Ve stejném článku najdete i podrobnosti o tom, od kdy se vlastně počítají ony tři měsíce které má Český Mobil do zprovoznění své sítě - podle dikce Smlouvy to není přesně ode dne podpisu Smlouvy, ale ode dne udělení Pověření, které je zase závislé na okamžiku, kdy Český Mobil zaplatil požadované částky (miliardu za licenci a další miliony za poradenské činnosti). Zde by ale odstup neměl být větší než 10 dní. Mnohem delší zpoždění ale může způsobit vazba termínu spuštění sítě na dostupnost propojení se sítí SPT Telecom (podrobněji viz zmíněný článek).