Vyšlo na www.novinky.cz dne 1.11.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3022.php3

Úder impéria se (dosud) nekonal

Loňský prodloužený víkend kolem 28. října využil SPT Telecom k oznámení razantního zdražení místních hovorů. Letos se ve stejné době pouze pochlubil nárůstem svých zisků, ale své nové tarify dosud tají. MF ČR mezitím zpracovalo plán vývoje regulovaných cen, podle kterého by měsíční paušál měl v příštím roce přijít na 150 Kč.

Přesně před rokem došlo na českém telekomunikačním nebi k podivuhodnému souběhu úkazů: v jeden den (29. října 1998) SPT Telecom vydal tiskovou zprávu, ve které oznámil skutečně velmi razantní zvýšení místního hovorného, v následující den se pak pochlubil nárůstem svých zisků a konečně třetí den se jeho ekonomický ředitel vyjádřil v tisku v tom smyslu, že už nemají do čeho investovat, a tak budou své investice razantně snižovat. Současně s tím poprvé probleskly zprávy o tom, že ČTÚ zakázalo Radiomobilu jeho službu Paegas Internet Call jako jedinou faktickou alternativu k monopolním službám SPT (podrobněji viz tehdejší článek). Tento soustředěný atak vyvolal ve společnosti opravdu silně negativní odezvu, která vyvrcholila dobře známými událostmi "telekomunikačního listopadu" roku 1998, včetně vzniku hnutí IPM a první tuzemské internetové stávky.

V letošním roce k podobnému souběhu nedošlo. Nejspíše za to můžeme poděkovat loňskému precedentu, díky kterému subjekty v monopolním postavení (i ti, kteří mají stanovovat mantinely pro jejich fungování) přece jen mnohem pečlivěji váží, co si mohou dovolit (a co nikoli). Dalším velmi praktickým důvodem je pak asi i to, že jednání o nové podobě regulovaných tarifů pro příští rok zřejmě dosud nejsou uzavřena, a tak vlastně nebylo co oznamovat.

Oficiálních informací, o které by se dalo "opřít", je dosud jako šafránu. Vedle nich se však dostávají na veřejnost další neoficiální informace, které přece jen umožňují udělat si alespoň první rámcovou představu o tom, co se v souvislosti s SPT Telecom a jeho uživateli děje a chystá. Konkrétně jde o tyto skutečnosti:

  • Výnosy a zisky SPT Telecomu dále rostou (přitom zisky rychleji než výnosy).
  • SPT Telecom jedná s providery o podobě budoucího tarifu Internet 2000. Nejspíše bude velmi podobný stávajícímu tarifu Internet 99, ale bez sestavovacího poplatku. Novinkou zřejmě bude to, že SPT bude ochotný se podělit o část svých výnosů s providery.
  • Místní hovorné se v příštím roce nejspíše nezmění. Zlevnit by měly "dálkové" hovory, stoupnout by naopak měl měsíční paušál. Podle plánu vývoje regulovaných cen v podání MF ČR na 150,- Kč měsíčně. Dříve slibované "tarifní balíčky" nejspíše zůstanou hudbou budoucnosti a budeme si na ně muset ještě počkat.

Jak rostou výnosy a zisky

V loňském roce zveřejnil SPT Telecom své hospodářské výsledky za první 3 čtvrtletí roku 1998 formou oficiální tiskové zprávy, kterou vyvěsil na svém WWW serveru. Letos jsem si obdobné údaje mohl pouze přečíst v některých médiích jako výsledek vyjádření, které mluvčí SPT poskytla ČTK (viz zpráva ČTK vydaná 27.10, kterou z internetových médií převzal v doslovném znění např. ISDN server ).

Pokud jde o konkrétní čísla, letos se SPT Telecom za první tři kvartály pyšní meziročním růstem výnosů o 13,58 procenta (vloni o 16 procent) a růstem čistého zisku o 11 procent (vloni za stejné období pouze o 3 procenta). K tomu je ovšem dlužno dodat, že "na růstu celkových výnosů se nejvíce podílela konsolidace výnosů mobilního operátora EuroTel. Ty vzrostly o 42 procent". O vzájemném poměru mezi "čistými" výnosy SPT a výnosy Eurotelu se ale ve vyjádření tiskové mluvčí pro ČTK nic nepraví, a tak další konkrétní cifry zase až tak moc neříkají.

Zajímavé určitě je srovnání nárůstu výnosů a čistých zisků s loňským rokem: zatímco tempo růstu výnosů je pomalejší (o 13,58 oproti loňským 16), čistý zisk naopak roste rychleji (o 11 procent oproti loňským 3 procentům, vše za srovnatelná období). To interpretuji tak, že SPT Telecomu se daří více (či spíše intenzivněji) vydělávat na srovnatelném objemu poskytovaných služeb, a jsem přesvědčen, že i přes zkreslení (vzniklé započítáním výsledků Eurotelu) to úzce souvisí s loňským výrazným zdražením místního hovorného.

Další zajímavou souvislostí je dramatický pokles investic na méně než polovinu. Tisková zpráva za loňský třetí kvartál říká, že:

Čisté peněžní toky použité během prvních třech čtvrtletí roku 1998 na investiční činnost činily 23,3 miliardy Kč, tj. o 1 % méně ve srovnání se stejným obdobím roku 1997.

Nyní mluvčí SPT řekla ČTK, že

Telecom letos investoval 9,9 miliardy korun, a to především do rozšiřování kapacity ústředen a digitalizace sítě.

Přitom digitalizace naší telefonní sítě, která by perspektivně měla být stoprocentní, je nyní na hodnotě 72 procent.

Jaký bude tarif Internet 2000?

Informace o tom, že v současné době probíhá jednání o podobě tarifu Internet 2000, který by měl od příštího roku nahradit stávající tarif Internet 99, mají své oficiální potvrzení v tiskové zprávě SPT (zde). Tato zpráva ale nic konkrétního neříká (snad kromě skutečnosti, že jednání probíhají mezi zástupci SPT a zástupci providerů, zatímco uživatelská veřejnost je zatím mimo hru). Jediným náznakem budoucí podoby tohoto tarifu je věta:

"Připravovaná služba INTERNET 2000 by měla nabídnout zákazníkům zhruba stejné cenové podmínky, ovšem vyšší uživatelský komfort".

Jednání v současné době zřejmě ještě probíhají, a tak žádná ze zúčastněných stran očividně není ochotna jit na veřejnost s konkrétními detaily. Z toho, co probleskuje neoficiálně na veřejnost, lze usuzovat, že z pohledu koncového uživatele bude nový tarif velmi podobný stávajícímu, ovšem s jedním podstatným rozdílem - tím by mělo být odstranění tolik kritizovaného sestavovacího poplatku. Naznačuje to ostatně i výrok vedoucího tiskového oddělení SPT Vladana Crhy v Hospodářských novinách 26.10.:

"O tom, že by zmizel sestavovací poplatek, se uvažuje."

K významné změně by mělo dojít i z pohledu internetových providerů, kteří právě teď jednají s SPT Telecom. Podstatou této změny by měla být ochota Telecomu podělit se s nimi alespoň o část svých výnosů, které jsou generovány činností těchto providerů - jak to naznačuje již zmiňovaný článek v Hospodářských novinách. Pokud k tomu skutečně dojde, pak by to byl zásadní obrat v postoji SPT Telecom, který něco takového až dosud principiálně odmítal (a nyní by tedy přistoupil na praxi, která je ve světě zcela běžná). Dovedu si ale představit, že dohadování o konkrétní procenta a sumy peněz s Telecomem není nic snadného, a tak se ani nedivím, že jednání nejsou ještě u konce. O konkrétních číslech, která přitom padají, nemám žádné zprávy, a tak o nich nechci ani spekulovat. Na úvahy bude dost času až po zveřejnění oficiálních výsledků. V každém případě si ale již nyní troufnu předpovědět, že to bude mít zajímavé a veskrze pozitivní důsledky jak pro český Internet, tak i pro Český Telecom (do kterého se stávající SPT Telecom přerodí).

Jaké bude nové hovorné?

Podobně, jako je dosud neznámá přesná podoba tarifu Internet 2000, je rouškou neurčitosti obestřena i podoba "běžného" telefonního tarifu. Jednání zřejmě stále probíhají. Na straně MF ČR je vede náměstek ministra financí pan Miroslav Hejnák. Jeho účast na jednání ovšem vede k zajímavému paradoxu, protože pan náměstek Hejnák je současně i jedním z 9 členů představenstva SPT Telecom, takže by vlastně měl sedět na obou stranách jednacího stolu současně.

V médiích se samozřejmě objevují nejrůznější spekulace, které se ale vesměs shodují v tom, že samotné místní hovorné se měnit nebude, že poklesne meziměstské a mezinárodní hovorné, ale naopak stoupne měsíční paušál, po jehož zvýšení SPT Telecom tolik volá (viz např. tento můj dřívější článek). Podařilo se mi najít i citaci jednoho dosti přímočarého vyjádření vedoucího tiskového odboru pana Crhy (v deníku Moravskoslezský den, 26. 10.):

Od nového roku se zvýší pouze měsíční paušál, a to maximálně o několik desetikorun. Pro změnu ale nabídneme klientům asi dvacet impulsů zdarma. Hovorné dražší nebude," konstatoval Crha.

Určité zvýšení měsíčního paušálu, nikoli však na požadovaný čtyřnásobek, potvrzuje i následující výrok náměstka Hejnáka (pronesený nejspíše v roli zástupce MF ČR):

"Limit pro jednání o novém měsíčním poplatku je nižší než dvě stě korun." (viz tento článek v Týdnu).

Velmi zajímavý je ale z tohoto pohledu další článek v Hospodářských novinách z 26. 10., který hovoří o tom, že MF ČR již zpracovalo plán vývoje regulovaných cen do roku 2003. Zde se na adresu telekomunikací praví:

U základních telefonních služeb by nemělo dojít v roce 2000 ke změně celkové cenové hladiny. Bude však realizována strukturální cenová změna jednotlivých telefonních služeb, například zvýšení měsíčního paušálu a snížení cen meziměstských hovorů. Měsíční paušál (dosud 135 Kč) se má v následujících letech zvyšovat na 150, 170 a 180 korun v roce 2002. MF podmiňuje schválení nových maximálních cen předložením návrhu na ceny Internetu 2000.

Podle tohoto plánu by tedy již mělo být jasno: v příštím roce by paušál měl být 150 Kč. Bude tomu skutečně tak?