Vyšlo na www.novinky.cz dne 29.10.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3017.php3

Služby pro shánění po Internetu

Na českém Internetu se objevují další služby schopné prohledávat virtuální prodejny, nacházet v nich požadované zboží a srovnávat jednotlivé nabídky podle ceny. Po službě Obchody na centrum.cz přichází s analogickou službou i Atlas, a v závěsu je i třetí podobná služba.

Jedním ze zajímavých rozdílů mezi "kamenným" nakupováním a on-line nakupováním ve virtuálních prodejnách je to, jak nákladné je něco shánět - tedy obcházet jednotlivé prodejny, procházet jejich nabídky a dělat si cenová srovnání. V případě tradičních ("kamenných") obchodů něco takového vyžaduje nemálo času a námahy, což jsou v dnešní době velmi vzácné a čím dál tím dražší zdroje. Proto je možné, aby mezi tradičními obchody existovaly i dosti vysoké rozdíly v cenách zboží a služeb - zdaleka ne každý si může dovolit investovat dostatek svého času a námahy do toho, aby po obcházení mnoha obchodů ušetřil pár korun za nějaký konkrétní nákup.

V případě Internetu a on-line nákupů ve virtuálních obchodech se ale zdá, že by tomu mohlo být jinak. Objevují se totiž služby, které dokáží velmi jednoduchým, rychlým a hlavně laciným způsobem porovnávat nabídky velkého počtu různých prodejen, a tím pomáhat nejenom při "shánění" v tradičním slova smyslu, ale i při hledání cenově nejvýhodnější nabídky. Jako první se na českém Internetu objevila již před jistým časem služba s příznačným názvem Obchody na serveru centrum.cz (v zásadě jako určitá doprovodná služba ke zdejšímu katalogu on-line obchodů). Poprvé jsem se o této službě zmiňoval již v tomto článku, který byl věnován nakupování v eCity (a kde jsem poukazoval na to, že jeden konkrétní druh zboží byl v eCity k mání za 1400,- Kč, zatímco služba Obchody na centrum.cz jej dokázala najít za podstatně nižší cenu 984,- Kč). Druhou vlaštovkou se stala analogická služba pro prohledávání nabídek virtuálních obchodů, se kterou přišel tuto středu server Atlas. Také zde se jedná o službu doplňující zdejší katalog virtuálních obchodních domů (na adrese obchody.atlas.cz).

To, co obě služby umožňují, je vyhledávat konkrétní zboží či služby podle přání uživatele. Sháníte-li něco konkrétního, řeknou vám tyto služby, kde a za kolik to můžete pořídit. Jejich odpověď samozřejmě využívá hypertextových možností dnešního webu, takže výsledkem jejich hledání jsou konkrétní odkazy na virtuální obchody i na konkrétní produkty, na které stačí jen kliknout (čímž se dostanete přímo k prodejci, a zde už postupujete podle konvencí příslušného virtuálního obchodu). Snad netřeba dodávat, že obě tyto služby jsou pro uživatele Internetu provozovány zdarma.

Jak to funguje

Popis toho, jak takovéto "sháněcí služby" fungují, jsem nalezl jen na Atlasu, ale myslím, že u centrum.cz to bude podobné. Princip je stejný jako u služby WAIS, která svého času sloužila k plnotextovému vyhledávání v databázích textových dokumentů na Internetu: tato služba očekávala, že provozovatel příslušné databáze sám zaindexuje své dokumenty (či jiné objekty, například obrázky), a to podle pravidel, která stanoví provozovatel služby WAIS. Výsledkem zaindexování pak byl soubor, který si služba WAIS pravidelně "vyzvedávala", jeho obsah vždy zanesla do své vlastní evidence, a pak na základě této své evidence odpovídala na vyhledávací dotazy.

To je poněkud odlišný postup od toho, co praktikuje většina dnešních "plnotextových" vyhledávacích služeb (typu AltaVisty či Kompasu) - tyto služby si obsah prohledávaných WWW stránek indexují samy. Ovšem "sahat" dovnitř různých virtuálních obchodů a "indexovat" jejich obsah je netriviální z toho důvodu, že každý obchod může fungovat jinak a udržovat si svou nabídku ve vlastním specifickém tvaru. Právě z tohoto důvodu je řešení přijaté Atlasem (a u centrum.cz nejspíše také) založeno na původní koncepci služby WAIS: provozovatel virtuálního obchodu musí sám "zaindexovat" svou nabídku, resp. připravit její "shrnutí" v takové podobě, jakou si předepíší provozovatelé "sháněcí" služby. Ti si pak již jen pravidelně vyzvedávají příslušné soubory a na jejich základě poskytují svým uživatelům přehledy o tom, co je kde k mání a za kolik. Pokud vás zajímá přesný popis toho, co požaduje Atlas, podívejte se zde.

Ještě to má drobné "mouchy"

Když jsem si obě nové služby zkoušel, narazil jsem u obou na některé drobné vady na kráse, které doufám jsou spíše dětskými bolestmi něčeho, co se teprve rodí.

Například vyhledávací engine na centrum.cz oproti obvyklým zvyklostem nepodporuje tzv. fráze - pokud mu zadáte nějakou skupinu klíčových slov uzavřenou do apostrofů, nechápe to jako frázi, ale jako logický součin (tj. snaží se najít všechna uvedená klíčová slova, ovšem bez ohledu na jejich pořadí a vzdálenost mezi sebou). Teprve po delším experimentování jsem zjistil, že některá kratší klíčová slova tento vyhledávač zásadně odmítá - například slůvko "for". Když jsem totiž hledal hru Need For Speed, napsal jsem nejprve "Need For Speed" v očekávání, že to bude interpretováno jako fráze - ale nenašlo se nic.

[Obr: centrumyx.gif (2134 Bytes)]

Teprve když jsem z této "fráze" odstranil klíčové slovo "for", našel systém touženou hru Need For Speed, a mohl jsem si dovolit klidně přidat i další jednopísmenné klíčové slovo, které bylo při hledání nejspíše ignorováno.

[Obr: centrumx.gif (2152 Bytes)]

Problém by mohl být v tom, že vyhledávací engine na centrum.cz ignoruje klíčová slova kratší než 4 znaky - ovšem neměl by je ignorovat v tom smyslu, že pak vůbec nic nenajde. Jak jsem si experimentálně ověřil, některá jiná třípísmenná klíčová slova akceptoval a něco na ně našel. Podrobný návod na použití, který by měl přesně říci, jak zadávat vyhledávací dotazy, je inzerován na adrese http://napoveda.centrum.cz/obchody/. Tento odkaz ale vede na neexistující stránku. Určitého návodu se ale přeci jen dočkáte v okamžiku, kdy při zadávání dotazu uděláte nějakou syntaktickou chybu - pak vám najede stránka, ze které jsem se mj. dozvěděl, že posloupnost klíčových slov v apostrofech není interpretována jako fráze, ale jen jako logický součin (čili jako současný výskyt) klíčových slov.

[Obr: centrumyxz.gif (3171 Bytes)]

V případě Atlasu se mi žádnou nápovědu k vyhledávání nepodařilo najít. S frází "Need For Speed" jsem zde uspěl, tak jak bych očekával, ale jakmile jsem zadal "Need For Speed 4", dostal jsem přesně stejné výsledky, v rámci kterých mi systém podstrkoval i starší verze (a tedy fakticky ignoroval číslici 4 jako součást fráze). Opět zde tedy něco nehraje v obvyklé interpretaci frází.

[Obr: atlasxy.gif (6939 Bytes)]

Další zajímavostí je to, že vyhledávací služba Atlasu nabízí uživateli, že si může nechat uspořádat výsledek podle jednotlivých sloupců výsledků (tedy např. podle ceny, podle obchodu atd.), a to kliknutím na nadpis sloupce. Takovýto nadpis nad sloupci mi ale systém vygeneroval, jen když jsem zformuloval svůj dotaz pomocí operátorů "+" (viz předchozí obrázek, nadpis "Výrobek"). Jakmile jsem použil frázi, výsledek byl bez nadpisů odstavců (viz následující obrázek). I v případě použití operátorů "+" ale nebylo vše v pořádku - když jsem si nechal výsledek uspořádat kliknutím na nadpis sloupce, změnil se i dotaz, na který výsledek reagoval: z konjunkce (logického součinu) klíčových slov se náhle stala disjunkce (logický součet), a z původních 21 nalezených výrobků jich bylo rázem 1150.

[Obr: atlas4.gif (6309 Bytes)]

Co mi ale na Atlasu vadilo nejvíce, bylo to, že mi nenašel tu skutečně nejnižší cenu, kterou naopak našli na centrum.cz (a to zmíněnou hru Need For Speed 4 za 984,- Kč na Vltavě). Jak jsem si dalšími dotazy experimentálně ověřil, Atlas nevracel vůbec žádné výsledky právě z Vltavy (zatímco z Vltavy 2000 ano). U služby, kterou jsem zkoušel dva dny po jejím startu, bych to považoval za přechodný nedostatek - nebýt toho, že v tiskové zprávě, která start nové služby na Atlasu doprovázela, se o zařazení obchodního domu Vltava explicitně mluví jako o hotové věci. Snad ale není všem dnům konec, snad se i nabídky z Vltavy záhy objeví ve výsledcích vyhledávání Atlasem.

Co ale považuji za potřebné vytknout oběma novým vyhledávacím službám, je, že neříkají, které on-line obchody zahrnují do svého srovnávání nabídek, a které ne. Jako uživatele, který by služby této kategorie velmi rád využíval, mne to velmi zajímá, a očekával bych, že takováto informace bude někde viditelně vyvěšena.

Třetí v řadě

Třetí službu, která se snaží srovnávat nabídky na českém Internetu, je služba Seznam cen na adrese www.seznamcen.cz (která ale zřejmě nemá nic společného s katalogem Seznam). Pokud jsem správně pochopil podstatu této služby, jde spíš o katalog firem spojený s katalogem jejich produktů, ve kterém bude možné vyhledávat i podle cen - ovšem jen v rámci dat, která tento systém má "u sebe". naproti tomu obě předchozí služby se snaží prohledávat nabídky, které nemají "u sebe".