Vyšlo na www.novinky.cz dne 25.10.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2990.php3

Budoucnost ve znamení ASP

Zkratka ASP neznamená pouze Active Server Pages, ale také Application Service Provider. Právě tento význam se v poslední době stává velkým šlágrem celého počítačového světa - a mnohokráte zazněl i na konferenci Solution Summit, kterou minulý týden uspořádala v Praze společnost Progress.

Nový trend, ke kterému se termín ASP váže, se začíná prosazovat opravdu velmi razantně. Ledva jsem přesně před týdnem stačil napsat zde na Novinkách, co zamýšlí udělat Sun Microsystems, uskutečnila se v Praze významná akce, na které své plány na tomto zcela novém poli představil (kromě jiných svých aktivit) i americký Progress. O jaké nové pole se to ale vlastně jedná? A jaký je to trend?

Dovolím si zde zopakovat úvodní větu ze svého týden starého článku:

Základní podstatou celého trendu je změna v celkovém přístupu k aplikacím: "Až dosud byl příslušný aplikační software považován za produkt, zatímco do budoucna by provozování aplikací mělo být chápáno jako služba."

Jinými slovy: až dosud se softwarové aplikace kupovaly (za jednorázovou cenu) a posléze používaly (vlastně již zdarma, ve skutečnosti ale za nemalé provozní náklady, jdoucí na vrub zejména supportu, správě, aktualizacím atd.). Podle nového trendu si uživatelé nebudou aplikace kupovat, ale místo toho je budou pouze používat. Provozovatelem aplikace bude někdo jiný (a to právě subjekt označovaný jako ASP, neboli Application Service Provider) a uživatelé budou jím provozované aplikace používat "na dálku", prostřednictvím vhodného dálkového přístupu (například pomocí vzdáleného terminálového přístupu na bázi Citrix WinFrame či MS Terminal Serveru, pomocí klasického Telnetu apod.). Hlavně ale budou platit za toto používání (nikoli za vlastnictví softwarového produktu), a to podle toho, jak aplikaci skutečně používají - třeba podle počtu provedených transakcí či jiných významných úkonů nebo podle počtu hodin faktického použití nebo na základě měsíčního paušálu apod. V této souvislosti se hovoří i o pronajímání aplikací (application rental), i když fakticky jde o pronájem možnosti používat aplikaci, ne o pronájem aplikace jako takové (například jejího binárního kódu).

Otázkou samozřejmě je, k čemu a pro koho by něco takového mohlo být vhodné. Záměry společnosti Sun Microsystems, které jsem zde popisoval před týdnem, se týkají oblasti "malých" aplikací, zejména kancelářských balíků - Sun se chce stát poskytovatelem technického řešení (portálu StarPortal), které umožní jiným subjektům, aby vystupovaly v roli ASP a fakticky zřizovaly a provozovaly své portály a nabízely jejich služby.

Společnost Progress (a s ní zřejmě i většina dalších "tahounů" trendu k ASP) míří poněkud jinam - do oblasti podstatně dražších aplikací (například typu skladové, zásobovací nebo jiné logistické agendy, systémů správy klientů apod.), které jsou příliš nákladné na to, aby si je střední až menší firmy mohly pořídit v tradičním slova smyslu (tedy koupit a samy provozovat). Právě segment středních až menších firem a oblast výkonných, kvalitních ale drahých aplikací budou tím, co by mělo vytvořit zcela nový trh, který již nyní začínají obsazovat první subjekty v roli ASP. Velikost tohoto vznikajícího trhu je zatím teprve odhadována, ale i podle konzervativnějších odhadů bude skutečně impozantní: například podle odhadů Gartner Group by do konce letošního roku mělo jít o 2,7 miliardy USD, ale tato hodnota by měla do konce roku 2003 vzrůst na desetinásobek 22.7 miliard USD. Podle jiného zdroje (Forrester Research) by tento trh měl v roce 2001 dosáhnout objemu 6,4 miliardy USD.

Rozdíl mezi přístupem firmy Sun a firmy Progress je patrný i na tom, o jaké částky za kupované (resp. nekupované, ale používané) softwarové produkty se jedná - jestliže v případě kancelářských aplikací, které má na mysli Sun se svým StarPortalem, by se jednalo o jednorázové pořizovací částky řádově jednotek až desítek tisíc korun (odpovídající ceně kancelářského balíku), v případě ostatních ASP půjde o aplikace v pořizovací ceně třeba 100 000 USD - které ale mohou být nabízeny k využití za sumy v řádu 100 USD (například) za uživatele a měsíc (zatímco v případě Sunu a služeb na jeho platformě StarPortal půjde nejspíše o služby poskytované zdarma a "živené" z jiných zdrojů).

Co představil Progress

Česká pobočka americké společnosti Progress uspořádala ve dnech 18. a 19. října v Praze akci nazvanou Solution Summit (navíc doprovázenou paralelní akcí Globalization Forum), v rámci které se setkávali zástupci padesáti nejdůležitějších zahraničních partnerů Progressu ze západní Evropy (podrobnosti zde, v češtině zde).

Zaznělo zde mnoho zajímavých informací jak od samotného Progressu, tak i od jeho partnerů (program konference viz zde). Mne nejvíce zaujala právě oblast rodícího se trhu služeb poskytovaných skrze ASP, kde Progress představil svůj program ASPEN - od ASP Enablement (podrobněji zde).

Podstatou programu ASPEN je snaha Progressu profilovat se jako dodavatel platformy, na které budou "stavěna" řešení používaná nově vznikajícími subjekty v roli ASP (a následně nabízená koncovým klientům k používání na principu "pronájmu"). Jedná se skutečně o platformu, a ne již o hotová řešení, protože Progress svým programem ASPEN neoslovuje přímo jednotlivé ASP, ale spíše subjekty, které příslušné aplikace teprve vytvoří. Tyto subjekty jsou označovány jako ISV (Independent Software Vendor) a jsou to vlastně tradiční "vývojáři aplikací", kteří své produkty dále prodávají - nyní ale nikoli jejich koncovým uživatelům, ale pouze jejich "provozovatelům" (subjektům v roli ASP).

Společnost Progress chce v rámci svého programu ASPEN nabízet těmto ISV své technologie pro tvorbu aplikací (např. samotnou databází Progress, WebSpeed, Apptivity a další, navíc v provedení které podporuje technické požadavky na jejich nasazení u ASP (zejména možnost přístupu uživatelů na dálku, např. skrze systém WinFrame). Přímo na svém pražském Solutions Summitu pak Progress představil další vlastní technologii, kterou je systém SonicMQ (podrobnosti zde). Jde o server pro messaging založený na specifikaci JMS (Java Messaging Service). Je určen tam, kde je třeba robustní řešení na bázi výměny zpráv (alias messaging-u). Na konferenci zazněla i jedna zajímavá přednáška, která měla ukázat možnosti nasazení tohoto systému: šlo o to, že právě prostřednictvím messagingu (výměny zpráv) by spolu komunikovaly různé aplikace, které by tak mohly samy řešit mnoho úkolů, které dosud musejí řešit lidé a víceméně "ručně" (například by mohlo jít o dotazování "prodejních" aplikací na ceny nabízených produktů ze strany některé "kupující" aplikace - tak aby mohl probíhat automatizovaný průzkum nabídky).

Stejně tak byly na Solution Summitu představeny i některé konkrétní aliance mezi Progressem a subjekty ISV, které vznikly již v rámci nového programu ASPEN. Jde například o spolupráci s firmami FutureLink a ESOFT, další příklady jsou popisovány zde.