Vyšlo na www.novinky.cz dne 8.10.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2895.php3

Web-Sat aneb Obousměrný satelitní přístup k Internetu

Letošní Invex je poměrně skoupý na skutečné novinky z oblasti telekomunikací a Internetu, o kterých by se nevědělo již dopředu. Za výjimku považuji nabídku obousměrného přístup k Internetu přes satelit, na kterou jsem narazil skutečně až zde na Invexu - jde o řešení na bázi technologie DVB a DPSK (za cca 10 tisíc měsíčně a s omezeným objemem přenesených dat).

Využití satelitů pro přístup k Internetu není žádnou světobornou novinkou. Dokonce lze říci, že satelity jsou velmi vhodné a také hojně využívané pro přenos velkých objemů dat směrem k uživatelům (kterých může být i více současně). Problém je ale s opačným směrem přenosu. Ne že by jej nešlo realizovat, ale je to technicky poměrně náročné a také drahé. Proto se satelitní přístup k Internetu prosadil dosud jen ve dvou podobách:

  • jako řešení pro providery či "větší uživatele", kdy přes satelit vzniká obdoba pevného okruhu s poměrně velkou propustností (např. 64 kbps, typicky více) a kde nevadí vyšší náklady na trvale vyhrazenou přenosovou kapacitu zpětného kanálu;
  • jako asymetrické řešení, kdy data jsou přenášena přes satelit pouze ve směru k uživateli, ale zpětný kanál je realizován jinou cestou (například pozemní cestou, přes veřejnou telefonní síť - jako u systému DirecPC, který je u nás již delší dobu nabízen).

Řešení, které se nyní objevilo, zřejmě vyřešilo dosavadní potíže se zpětným kanálem, a tak si může dovolit přenášet data oběma směry přes satelit za cenu, která již může být únosná i pro "malé uživatele". Stále však jde o asymetrické řešení, alespoň pokud jde o rychlost: směrem k uživateli data cestují rychlostí až 350 kbps, zatímco v opačném směru (od uživatele) rychlostí pouze 16 kbps. Takto úzce dimenzovaný zpětný kanál pak předurčuje, komu je tento druh připojení určen: koncovým uživatelům Internetu v roli "konzumentů" služeb Internetu, nikoli v roli jejich producentů (je to vhodné například pro brouzdání webem, ale nikoli pro provozování vlastních WWW serverů). Vzhledem k celkové ceně to však asi stále ještě bude řešení určené hlavně pro ty, kteří nemají možnost vhodného "pozemního" připojení.

Nové řešení obousměrného satelitního přístupu, které je nabízeno pod názvem Web-Sat, pochází od firmy Armstrong Electronics Ltd. se sídlem v Dublinu. Ta jej vyvinula ve spolupráci s evropskou agenturou ESA (European Space Agency) jako pokračování původního projektu dálkového vzdělávání prostřednictvím televize. Hlavním předmětem celého řešení bylo vyvinout "nízkoobjemový" zpětný kanál (tedy kanál o malé přenosové kapacitě), který by současně byl dostatečně laciný (pomocí klasických řešení technologie VSAT je také možné jej realizovat, ale příliš draze).

Výsledné řešení nakonec vypadá tak, že pro dopředný kanál (tj. kanál směrem k uživateli) je využívána technologie DVB (Digital Video Broadcast), schopná přenášet přes jeden kanál transpondéru v pásmu KU od 4 do 40 Mbps. Tuto technologii využívá mj. i Eunet, který u nás nabízí službu Eunet Sat s využitím datového paketu Czech Link (který navíc přenáší některé české TV programy v digitální podobě). Zde je využíván satelit Eutelsat W3 (podrobnosti viz zde). Zpětný kanál, který je zřejmě jádrem celého řešení, pak využívá technologii BPSK a každé přípojce vytváří datový kanál o rychlosti 16 kilobitů za sekundu, určený pro "nárazový" (burst mode) způsob využití (což vcelku odpovídá očekávanému charakteru přenosů při brouzdání Internetem).

Pokud jde o ryze praktické aspekty, na straně koncového uživatele musí být eliptická anténa 100x70 cm (ekvivalentní průměr 84 cm) a dále dvě karty, které se instalují do běžného počítače (serveru či pracovní stanice). Dvě jsou tyto karty proto, že každá z nich slouží pro jeden směr přenosu.

Veškerý internetový provoz, který takto připojení uživatelé generují, se přitom "sbíhá" v Irsku (zřejmě u firmy Armstrong, která funguje jako internetový provider), a to do spoje o velikosti 4 Mbps (což odpovídá použité přenosové rychlosti na transpondéru). Na každého uživatele pak v dopředném směru připadá již zmiňovaných 350 kbps (ale z kontextu usuzuji, že jde spíše o maximální nárazovou rychlost, než o rychlost garantovanou).

Důležitá je samozřejmě i cena: pořizovací poplatek (který zřejmě zahrnuje satelitní anténu, obě karty a nezbytný SW) přijde na 76 000,- Kč a měsíční poplatek pak na 10 900,- Kč. Jde přitom o "počítané" připojení, neboť v měsíčním paušálu je zahrnuto pouze 200 MB dat směrem k uživateli a 20 MB opačným směrem. Poplatky za data přenesená navíc se mi zjistit nepodařilo. V současné době, zřejmě za účelem zavedení celé služby, není objem přenesených dat ještě omezen (ale stane se tak později).

Osobně jsem se na Invexu setkal se službou Web-Sat u firmy Gesto Computers (v pavilonu E), která ji teprve začíná nabízet. Kolegové z ISDN serveru, kteří na tuto službu také narazili na Invexu, ji našli u firmy Tecoma. Samotná firma Armstrong, která Web-Sat provozuje, k němu nabízí i WWW stránky (zde). Na nich pak je seznam místních distributorů v jednotlivých zemích, a zde je za ČR uvedena ještě třetí firma, a to AB Space Communications.