Vyšlo na www.novinky.cz dne 7.10.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2875.php3

Klíma o budoucnosti SPT Telecom

Jednou z přednášek na doprovodné konferenci "Informace pro 21. století" na letošním Invexu bylo i vystoupení generálního ředitele SPT Telecom Přemysla Klímy. Týkalo se budoucích plánů SPT, vlastně za chvíli již Českého Telecomu.

Generální ředitel Klíma zahájil svoje vystoupení tvrzením, že SPT Telecom zvolil právě Invex jako svou letošní hlavní veletržní akci a přichází na ní s následujícím zásadním sdělením: "SPT Telecom končí". Termínem byl myšlen konec tohoto kalendářního roku, ale samozřejmě nejde o faktický konec - jde pouze o změnu názvu, kterou by náš dosavadní monopolní operátor rád doprovodil i změnou toho, jak se na něj lidé dívají.

V hlavní části svého vystoupení pan ředitel Klíma uvedl některá zajímavá fakta, která určitě stojí za ocitování:

 • "SPT již investoval do rozvoje telefonní sítě 140 miliard Kč a dalších 20 až 50 miliard by ještě bylo třeba investovat."
 • "Pouze 13 procent výnosů SPT pochází od "nehlasových" (tedy hlavně datových) služeb. Přitom v USA je to průměrně 50 procent a v Evropě kolem 30 procent."
 • "Ceny hovorného jsou v podstatě rebalancovány, ovšem kromě paušálu, kde budeme muset jít trošku nahoru," řekl dále pan Klíma doslova.

  Doufám, že tento výrok uslyší až na Ministerstvu financí, které zřejmě právě teď rozhoduje o nových telefonních tarifech na příští rok. Doufám také, že tím "trošku" pan Klíma nemyslel trojnásobek až čtyřnásobek, tak jak to požadoval ještě velmi nedávno (viz např. zde).

 • Slabá místa vidí pan Klíma v těchto skutečnostech:
  • firma ještě není tržně orientována;
  • komunikace s uživatelskou veřejností (což je vlastně celá veřejnost) není dobrá;
  • firma není začleněna do globálních telekomunikačních struktur.
 • Jako hlavní trendy vidí pan Klíma:
  • rozvoj síťových technologií;
  • aplikaci technologií optického multiplexu na páteřních sítích.

   Pokud jsem správně pochopil, mělo by jít o aplikaci technik WDM, neboli Wave Division Multiplexing, které umožňují přenášet po jednom vlákně více "samostatných" signálů, a tím zněkolikanásobit přenosovou kapacitu těchto vláken).

Zajímavý byl i moment, kdy pan Klíma řekl, že se svými stávajícími "přízemními cíli" (citováno doslova) už podnik nemá šanci, a proto musí usilovat o změnu. Přízemními cíli přitom byl myšlen pouhý rozvoj pevné telefonní sítě co do počtu stanic a kvality hovorů. S tím nelze než souhlasit, ale je správné dodat, že zmíněné "přízemní cíle" si nezvolil Telecom sám - byly mu předepsány vládními Hlavními zásadami telekomunikační politiky z roku 1994, které mimo jiné shledaly SPT Telecom neschopným těchto přízemních cílů dosáhnout vlastními silami. Proto mu pořídily strategického partnera (stal se jím TelSource), který následně převzal hlavní otěže řízení SPT do svých rukou.

Dnes je ale přece jen jiná doba. SPT Telecom působí v jiném prostředí a zřejmě mu dochází, že na změněnou situaci kolem sebe musí reagovat. Ředitel Klíma hovořil o celém transformačním procesu, který by měl být připraven do konce letošného roku (a realizován v roce následujícím). Hlavní principy tohoto transformačního procesu by měly být následující:

 • změna strategických cílů:
  • přeměna firmy na tržně řízenou společnost;
  • zvýšení ekonomické efektivnosti;
  • udržení dominantního postavení;
  • začlenění do globálních telekomunikačních struktur;
 • reorganizace firmy
  • mj. změna business procesů, tak aby každý zákazník měl uvnitř SPT svého partnera;
 • restrukturalizace řídicích a podpůrných procesů;
 • přechod k liniovému způsobu řízení.

Důležitou poznámkou na závěr bylo i to, že SPT chce rozšiřovat spolupráci s dalšími subjekty (včetně poskytovatelů obsahu). Konkrétně byli zmíněni i poskytovatelé přístupu k Internetu.