Vyšlo na www.novinky.cz dne 24.9.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2815.php3

Tendr na 3. mobilní licenci: jak si stojí dva nejžhavější kandidáti?

Jak vychází srovnání Českého mobilu a konsorcia Orange v oblastech, které zajímají vládu pro její definitivní výběr vítěze?

Tendr na výběr třetího mobilního operátora, kterému bude udělena licence na provozování sítě GSM v pásmu 1800 MHz, v současné době vrcholí. Výběrové řízení probíhalo podle předem vyhlášených a zveřejněných základních pravidel (průběh je popsán např. zde, v tiskové zprávě MDS ČR, z pera předsedy Řídícího výboru), a v současné době se dostalo do stádia, kdy odborníci již dokončili svou práci - tedy podrobné hodnocení nabídek - a předali svá doporučení ministru Peltrámovi. Výsledky tohoto vyhodnocení nebyly oficiálně zveřejněny, z neoficiálních zdrojů (např. zde ) vyplývá následující pořadí včetně bodového ohodnocení (ze 150 možných bodů):

 1. Český mobil - 148 bodů
 2. Orange - 132 bodů
 3. CrysTel - 112 bodů
 4. Vlna+ - 111 bodů.
Ministr Peltrám vzal tyto výsledky na jednání vlády v pondělí 20. září, které ale bylo věnováno otázkám rozpočtu, a tak se zde o vítězi tendru nerozhodlo. Podle programu dalších zasedání vlády by se výběrové řízení mělo dostat na pořad jednání příští středu, 29. 9. Všeobecně se očekává, že právě tento den se rozhodne - vítěz by totiž měl být znám do konce října.

Jak vyplývá z této tiskové zprávy MDS ČR, ministr Peltrám si ještě před "odnesením" výsledků do vlády dne 20. 9. vyžádal na Řídícím výboru, aby jeho závěrečná zpráva obsahovala mimo jiné tyto údaje o jednotlivých uchazečích:

 • zkušenosti z provozování systému GSM 1800 MHz
 • zkušenosti z provozování systému GSM 900 MHz
 • zkušenosti z provozování mobilních systémů v zemích střední a východní Evropy
 • podnikatelský plán a reálnost jeho splnění
 • finanční zabezpečení projektu ze zahraničních finančních zdrojů
 • reálnost nabídky - jednotlivě a za konsorcium

Zřejmě tedy ministr Peltrám nechtěl, aby podklady jdoucí do vlády obsahovaly pouze lakonický výčet ve stylu: Český Mobil - 148 bodů, ale také tyto další údaje. Z toho lze usuzovat, že vláda chce vzít do úvahy více kritérií, než jen prostý počet dosažených bodů.

Poslední tři údaje, požadované ministrem, je možné získat jen z nabídek, a ty samozřejmě jsou neveřejné. Naproti tomu první tři požadovaná kritéria lze vcelku snadno zjistit z otevřených zdrojů, zejména z Internetu. Jak tedy bude vypadat srovnání, omezíme-li se na první dva kandidáty podle neoficiální stupnice, tj. Český Mobil a Orange? Právě tito dva by zřejmě měli být ve hře, soudě podle výroků předsedy Řídícího výboru pana Stádníka o tom, že první dvě nabídky jsou velmi kvalitní, a že nejraději by udělil dvě licence (viz např. zde).

Zkušenosti s provozem sítí GSM

Zkušenosti s provozováním mobilních systémů se samozřejmě týkají zahraničních účastníků příslušných konsorcií, neboli kanadské firmy TIW (Telesystem Wireless International) a britského Orange plc.

Pokud jde o zkušenosti s provozováním systémů GSM v pásmu 900 a 1800 MHz, zde je situace velmi jednoduchá: TIW provozuje sítě GSM pouze v pásmu 900 MHz, a nikoli v pásmu 1800 MHz (dle tohoto zdroje) :

 • v Rumunsku (62% podíl na MobiFonu, od roku 1997) - 428 100 uživatelů (k 30. 6.1999)
 • v Indii (33,5% podíl, od roku 1997) - 10 600 uživatelů
 • v Číně (49% podíl) - 17 600 uživatelů

Naopak Orange provozuje všechny své sítě v pásmu 1800 MHz:

 • ve Velké Británii (od dubna roku 1994) - nyní 3,14 milionu uživatelů
 • v Rakousku (17,25% podíl na Connect Austria, v provozu od října 1998) - 300 000 uživatelů
 • ve Švýcarsku (42,5% podíl na Orange Communications SA, v provozu od června 1999) - 100 000 uživatelů
 • v Belgii (jako 50% vlastník KPN Orange, v provozu od června 1999) - nyní 12 000 uživatelů
(údaje jsou převzaty z materiálů, které včera zástupci Orange předali novinářům na tiskové konferenci).

Počty uživatelů

Zajímavé je i srovnání celkového počtu uživatelů: na svých WWW stránkách TIW vykazuje k 30. 6.1999 celkem 2 002 800 uživatelů. Přesnější rozpis lze nalézt např. zde , a podle něj je struktura zákazníků následující:

Dolphin Telecom 290 100
Brazílie 1 081 100
Rumunsko 428 100
Jiné 203 500
---------
TIW celkem: 2 002 800

Do této struktury jsou ale započítáni i uživatelé jiných sítí než systému GSM - sítě provozované dceřinnou společností Dolphin Telecom (290 tisíc uživatelů) jsou analogové sítě a speciální sítě na bázi systému TETRA. V Brazílii, kde TIW vykazuje nejvíce zákazníků, jde o uživatele mobilních sítí systémů AMPS a TDMA. V Rumunsku jde skutečně o uživatele GSM sítí, a v kolonce "ostatní" je z uváděného počtu 203 000 uživatelů jen 28 200 uživatelů GSM z Indie a Číny, zatímco ostatní jsou uživatelé pagingových služeb.

TIW celkem (GSM uživatelů): 456,200

Orange vykazuje tyto počty uživatelů (GSM 1800):

Velká Británie3 140 000
Rakousko 300 000
Švýcarsko 100 000
Belgie 12 000
---------
Orange celkem 3 552 000

První, nebo třetí operátor?

Zajímavé je i srovnání toho, kolikátým operátorem je TIW a Orange na trhu, kde již působí.

Pomineme-li u TIW jeho aktivity v Číně a Indii, které jsou vzhledem k počtu uživatelů malé a ve kterých má TIW minoritní postavení, zbývá v oblasti GSM pouze Rumunsko. Zde TIW vstoupilo na trh jako první operátor, resp. jeden ze dvou prvních - na konci roku 1996 totiž byly v Rumunsku uděleny 2 GSM licence (které získaly společnosti MobiFone a MobilRom), viz např. zde.

V případě Orange je jeho příchod na mobilní trh vzácně "vyrovnaný" - jak doma ve Velké Británii, tak i v Rakousku, Švýcarsku i Belgii vstoupil na trh jako 3. mobilní operátor - tedy ve stejné situaci, v jaké by v případě svého vítězství vstoupil na tuzemský trh.

Celkové srovnání

Celkové srovnání v těch oblastech, na které se podle tiskové zprávy podrobněji ptá ministr Peltrám, tedy vyznívá pro Orange: ten má velké zkušenosti v pásmu 1800 MHz, kterého se český tendr týká, zatímco TIW (a potažmo Český mobil) má v tomto pásmu zkušenosti úplně nulové (a má provozní zkušenosti v pásmu 900 MHz, kde zase neprovozuje žádné sítě Orange). Pro TIW zase hovoří jeho zkušenosti ze zemí východní a střední Evropy (v Rumunsku, zatímco Orange dosud působil jen na západě).

Počty uživatelů GSM, na které se ministr Peltrám podle tiskové zprávy explicitně neptá, také vyznívají jednoznačně ve prospěch Orange, a to skoro desetinásobně (3 a půl milionu ku 456 tisícům).

Dalším velmi výrazným rozdílem mezi oběma kandidáty je okamžik, kdy chtějí spustit svou síť (v tuzemsku, v případě svého vítězství): TIW, přesněji Český mobil, slibuje konec tohoto roku, zatímco Orange uvádí březen. Vyjdu-li z předpokladu, že faktická rychlost výstavby nové sítě bude víceméně stejná, ať už vyhraje kdokoli (a tento předpoklad skutečně považuji za oprávněný), pak vlastně rozdíl mezi vánočním termínem Českého mobilu a březnovým termínem Orange je ve skutečnosti v tom, při jakém procentuelním pokrytí si třetí operátor troufne vstoupit na trh.

Uvědomme si dobře, že to bude třetí operátor, který bude vstupovat na "již zabydlený" trh, a potenciální zákazníci jej proto budou mít s čím srovnávat. To je ale sakramentsky odlišné od situace, kdy někdo vstupuje na trh jako první a nemusí bojovat s dobře "rozjetou" konkurencí.