Vyšlo na www.novinky.cz dne 22.9.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2801.php3

V eCity už půjde o opravdové peníze

Virtuální město eCity znovu otevře své brány 4. října, a jeho nová podoba je stále obestřena rouškou tajemství. Již nyní se ale objevily první náznaky, ze kterých lze mnohé vytušit - v nové etapě eCity už zřejmě půjde o nakupování skutečného zboží a služeb za skutečné peníze.

Prvním náznakem byl listovní dopis, který včera přišel na mou adresu - byla to nabídka na zřízení "eCity účtu", který si mohu založit ve virtuálním městě eCity, ale již s reálnými korunami!! Jde zřejmě o to, že organizátoři se tentokráte chtějí vyhnout počátečním návalům, a tak nabízí obyvatelům eCity možnost založit si takovýto účet s určitým předstihem. Jaké vlastnosti ale bude tento účet mít?

Nuže tedy:

  • účet bude "reálný", v tom smyslu že na něm budou vedeny reálné koruny. Z toho si odvozuji, že v druhé etapě eCity se již bude nakupovat skutečné zboží a služby, za skutečné peníze.
  • eCity účet bude veden u Expandia banky, a bude "zjednodušenou verzí plnohodnotného Osobního účtu" u této banky. Jeho zřízení bude zdarma (stejně jako u skutečného účtu), a zdarma bude i jeho správa (na rozdíl od skutečného účtu). Platit se ale bude za konkrétní operace, a to stejně jako u skutečného účtu (dle platného Ceníku služeb Expandia banky).
  • peníze na eCity účtu budou úročeny, podle aktuální roční úrokové sazby Expandia banky.
  • k eCity účtu bude možné vydat i platební kartu Maestro/Cirrus (do 30. 11. 1999 zdarma). S touto kartou bude možné platit a vybírat hotovost (nejspíše stejně jako s kartou od normálního účtu).

Z konkrétních podmínek, které doprovází nabídku na zřízení takovéhoto účtu, si pak lze domyslet, o co asi v nové etapě eCity půjde. Ve smlouvě o založení účtu například uvádíte svou fyzickou adresu, na kterou vám má být doručováno zboží (a nikam jinam doručováno být nesmí). Z toho usuzuji, že v eCity půjde o skutečné produkty za skutečné peníze, a opatření s adresou pro doručení má zabránit eventuelním snahám koupit si něco "na cizí účet".

Dalším opatřením, které má zvýšit bezpečnost kupujícího, je používání tzv. eKreditivů - když si něco koupíte a zaplatíte ze svého účtu, příslušné peníze na něm zůstanou zablokovány, dokud vám prodejce zboží řádně nedodá. V průvodním dopise se dokonce hovoří o tom, že kupující by měl mít kromě 48hodinové dodací lhůty ještě 3denní lhůtu na prověření, zda zboží či služba je v pořádku a vyhovuje jeho požadavkům, a teprve pak jsou (v rámci eKreditivu) jeho peníze fakticky uvolněny a převedeny na účet prodejce. Z podstaty tohoto mechanismu usuzuji, že prostřednictvím eCity účtu bude možné nakupovat jen u přesně daného okruhu prodejců, kteří jsou v potřebném smluvním vztahu s Expandia bankou (mají-li akceptovat pravidla fungování eKreditivu). To je zřejmě další pojistka serióznosti a "slušného chování" prodejců vůči zákazníkům.

Další zajímavostí na eCity účtu je to, že již při jeho zřízení musíte explicitně uvést, na které konkrétní účty z něj mohou odcházet peníze, přičemž odchozí platby na jakýkoli jiný účet jsou apriorně zakázány. Naopak příchozí platby zřejmě nebudou nijak omezeny. V kombinaci s předchozím omezením (nakupování jen u vymezeného okruhu prodejců) to v praxi znamená, že na eCity účet mohou peníze přitéci odkudkoli, ale "odtéci" z něj mohou jen přesně definovaným způsobem, který nemůže ovlivnit nikdo jiný než oprávněný vlastník účtu - peníze mohou "odejít" buďto tam, kam si vlastník explicitně přeje (na jím zadané účty), nebo k prodejcům, za které ručí banka (skrze eKreditivy a smlouvy, které s nimi má).

eCity účet počítá i s možností inkasa z jiného ("normálního") účtu, tak aby na něm mohla být udržována určitá požadovaná výše vkladu. Pokud si založíte eCity účet a budete z něj v eCity platit, můžete skrze toto inkaso automaticky "doplňovat" reálné koruny ze svého řádného účtu (třeba ze Sporožira).

Jak bude nové eCity vypadat?

Vlastnosti eCity účtu mnohé naznačují - zejména to, že organizátoři si dali velkou práci s tím, aby nikdo neměl strach ze zneužití jeho skutečných peněz. Jak konkrétně ale bude nové eCity fungovat, co v něm bude k nalezení a vyzkoušení, na to si musíme ještě trochu počkat. Na 28. září je svolána tisková konference, a snad alespoň zde zazní nějaké podrobnosti. Něco málo však již dnes naznačuje doprovodný letáček k nabídce založení účtu. Říká totiž:

"Chceme, aby Vám eCity ve své druhé etapě dalo možnost naostro si vyzkoušet výhody přímého nakupování prostřednictvím on-line účtu a eKreditivu.

Chceme Vás však i pobavit, umožnit Vám něco vyhrát a seznámit se s ostatními obyvateli eCity. Připravili jsme proto pro vás internetovou obdobu hry známé pod názvem "Business", "Monopoly" nebo "Dostihy".

Z dalšího textu pak vyplývá, že tato nová hra se bude jmenovat eBusiness. Ten, kdo bude mít založen eCity účet a nakoupí hned v prvních dnech některé z nabízeného zboží, postoupí ihned na start eBusinessu i s 1 milionem eManokorun (eMK). Ostatní hráči se na start dostanou nejdříve za 9 dní poté, co získají potřebný kapitál do začátku.

Takže máte-li zájem o "žití" v eCity, neváhejte a založte si včas nový eCity účet. Jak a kde, to se dozvíte na nových WWW stránkách starého známého eMana, na adrese http://www.eman.cz.