Vyšlo na www.novinky.cz dne 21.9.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2793.php3

S Internetem zdarma se protrhnul pytel

Jak se dalo očekávat, první vlaštovka v podobě služby VOLny.cz si brzy našla své následovníky. Nejnověji jde o službu IOL Dnes - předplatné deníku MF Dnes, ke kterému je "přibaleno" ještě připojení k IOL zdarma (přesněji: za symbolickou 1,- Kč).

Situace na tuzemském trhu s internetovým připojením se rychle vyvíjí, a připomíná padající lavinu. O její spuštění je ještě v srpnu postarala služba VOLny.cz, která teprve nyní "nabrala" tu správnou kvalitu z pohledu koncového uživatele - připojení přes zvýhodněný tarif Internet 99 ve všech svých přístupových bodech (viz zde). Poměrně rychle následovaly další dvě nabídky, i když přece jen jiné povahy - "bundly" v podobě počítače, ke kterému je přibaleno připojení zdarma (jde o RedBox v podání Contactelu a Alivio 2000 v podání Autocontu a SPT Telecom).

Celá tato lavina "Internetu zdarma" (a zejména služba VOLny.cz) však přinesla ještě jeden významný efekt: uvolnila ruce společnosti SPT Telecom, aby mohla přijít s podobnou nabídkou "zdarma". Pokud by totiž s něčím takovým přišel jako první právě Telecom, nejspíše by se na jeho hlavu snesla silná a oprávněná vlna kritiky za to, že zneužívá své specifické kombinace telefonního operátora a internetového providera a své připojení zdarma dotuje z výnosů telefonních hovorů - přičemž nefér je na tom to, že jiné subjekty tuto možnost nemají.

Ovšem nyní, kdy je na světě a funguje služba VOLny.cz, se Telecom něčeho takového už nemusí tolik obávat. Nejprve přišel s "bundlem" v podobě počítače od Autocontu, ke kterému přidal své připojení zdarma - ale zde se ještě nemusí jednat o žádné faktické dotování. Uživatel za počítač i s připojením zaplatí cca 27 tisíc (podobně jako v případě Red Boxu) a navenek není nijak patrné, zda a jak se vyrovnali oba zúčastnění dodavatelé. Co když Autocont ke svému počítači řádně koupil (třeba i za výhodnějších podmínek jako velkoodběratel) příslušné připojení od SPT a započítal si jej do výsledné ceny?

Nyní ale SPT Telecom přichází s takovou nabídkou, ze které je na první pohled patrné, že je fakticky zdarma, a tudíž nutně musí být z něčeho dotovaná.

Co je IOL DNES?

Podstatou nové nabídky "Internetu zdarma" (s názvem IOL DNES), je to, že předplatitelé celostátního deníku MF DNES dostávají ke svým novinám ještě připojení k Internetu, a to prakticky zdarma - přesněji za symbolickou 1,- Kč měsíčně (bez DPH), která tak jako tak nejde do kapsy SPT Telecomu, ale jde na dobročinnost (konkrétně projektu "Počítače proti bariérám" Nadace Charty 77).

Důležitou "kvalifikační" podmínkou je to, aby předplatitel měl deník MF DNES předplacen nejméně na pět dní v týdnu (takže nestačí mít předplacené například jen čtvrteční vydání s magazínem DNES). Takové předplatné může být buď nové, nebo již existující - v obou případech vyjde na cca 174,- Kč měsíčně. K němu pak stačí přidat zmíněnou 1 korunu měsíčně, a tím získat připojení u IOL, ekvivalentní stávajícímu připojení IOL Standard, tedy bez časového omezení a s plným přístupem ke všem službám Internetu (včetně možnosti připojení přes čísla s tarifem Internet 99). Dosavadní "samostatná" cena tohoto připojení (tedy IOL Standard) byla 489,- Kč.

Pro "velkoodběratele" MF Dnes, kteří odebírají alespoň 5 výtisků nejméně 5 dní v týdnu (což mohou být například firmy, školy apod.), je připravena služba IOL DNES ISDN - tedy připojení k Internetu via ISDN, za stejnou cenu, tedy opět 1 Kč měsíčně.

Podmínky služby IOL DNES

Služba IOL DNES má několik dalších podmínek, které zájemce musí splnit. Například musí akceptovat, že mu zmíněná 1,- Kč (bez DPH) bude zahrnuta do jeho telefonního účtu. Dále musí zájemce o tuto službu požádat, a to zasláním kuponu publikovaného v MF DNES (či na informačních letácích a časem nejspíše i jinde) na adresu oddělení předplatného MF Dnes.

Oddělení předplatného zkontroluje, zda žadatel splňuje předepsané podmínky, a poté mu zašle (doporučeným dopisem) údaje potřebné k připojení k registračnímu serveru IOL. Tam se žadatel on-line způsobem zaregistruje a okamžikem, kdy tak učiní, mu začne běžet čtrnáctidenní zkušební doba. Během ní musí vyplnit a odeslat do SPT Smlouvu o připojení (jinak mu bude jeho připojení zase zablokováno).

Pokud již někdo je (platícím) uživatelem služeb IOL a splňuje požadované podmínky (předplatné MF DNES), pak by měl mít možnost snazšího přechodu na novou službu - vše potřebné se prý dozví u Zákaznické podpory IOL.

Co si o tom myslím?

Nová služba IOL DNES ještě není "čistým" Internetem zadarmo, v tom smyslu jako služba VOLny.cz - je zde stále ještě vazba na jinou službu (povinné předplatné deníku MF DNES), i když cena této jiné služby je nižší, než původní cena samotného připojení v původní podobě. Nejspíše se SPT stále ještě neodvážil přijít s "čistým" připojením zdarma, či za onu symbolickou jednu korunu. Vazba na povinný odběr celostátního deníku je podle mého názoru jen formální záležitostí a pouze dalším krůčkem na postupné cestě SPT Telecomu k poskytování přístupu zcela zdarma a bez dalších podmínek.

Nevýhodou vazby na předplatné je i složité přihlašování, připomínající malé martyrium, spojené se žádáním, posuzováním oprávněnosti a nutností stihnout nějaký termín, neb jinak je zle - jak daleko to má k čistě on-line registraci služby VOLny.cz, kde zájemce vyplní určité údaje on-line způsobem a hned je vše hotovo!

I přes tyto překážky ale tipuji, že nová služba IOL DNES si získá hodně uživatelů, a to i z řad stávajících (a platících) uživatelů standard IOL. Ti totiž dnes platí za své připojení již citovaných 489,- Kč měsíčně, a i když nejsou předplatiteli MF DNES, určitě se jim vyplatí přejít na IOL DNES - neboť pak vše pořídí již za 174,- Kč (za předplatné) plus onu 1,- Kč měsíčně.

Bude ale jistě zajímavé sledovat, jak se o uživatele podělí služby VOLNY.cz a IOL DNES. Zanedbáme-li onu symbolickou korunu měsíčně, pro první z nich hovoří výrazně pohodlnější a rychlejší přihlášení a absence vazby na jinou službu (předplatné), která není zadarmo. Pro druhou hovoří naopak větší počet přípojných bodů. Další faktory, jako je kvalita konektivity do Internetu, počty modemů, spolehlivost sítě atd., samozřejmě také hrají roli, ale je těžké je hodnotit apriorně od zeleného stolu. Zájemce udělá nejlépe, když si vše vyzkouší sám, ve své lokalitě a se svým vybavením. V případě služby VOLny.cz tak může učinit snadno a rychle, zatímco v případě služby IOL DNES to už tak snadné není - minimálně je nutné splnit předpoklad o předplatném, odeslat kupon a pak využít zkušební dobu. I tento zdánlivě nepodstatný rozdíl může mít významný vliv na budoucí počty uživatelů obou služeb.

V každém případě platí, že teprve čas ukáže... Nejspíše časem zjistíme i to, že služba IOL není zdaleka posledním slovem SPT Telecom.