Vyšlo na www.novinky.cz dne 17.9.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2780.php3

Služba VOLny.cz se mění k lepšímu

První tuzemský "Internet zadarmo", v podobě služby VOLny.cz., doznává zajímavé změny - přechází důsledně na zvýhodněný tarif Internet99, a to i v Praze. Provozovatel služby navíc přikupuje do svého internetového portfolia dvě další služby, POST.CZ a PRESS.CZ, a naznačuje budování členských klubů, které umožní nakupovat zboží a služby za zvýhodněných podmínek.

Včera v podvečer vydala společnost Czech On Line tiskovou zprávu, ve které oznámila zajímavou a důležitou změnu ve své nedávno zavedené službě VOLny.cz. Jde v ní o to, že tato podoba "Internetu zdarma" bude nyní přístupná ve všech přípojných bodech s tarifem Internet99 .

Změna se tedy týká především Prahy, kde až dosud docházelo k zajímavé anomálii: že "Internet zdarma" zde může být fakticky dražší než "Internet placený". Důvodem byla právě skutečnost, že uživatelé "Internetu zdarma" v podobě služby VOLny.cz byli nuceni telefonovat za dražší (běžný) telefonní tarif, a tudíž za dostatečně dlouhou dobu protelefonovali více, než uživatelé placené služby využívající výhodnější telefonní tarif.

[Obr: pireddu.gif (61701 Bytes)]

Důvod pro tuto anomálii byl zřejmý, představitelé společnosti Czech On Line se s ním nijak netajili, a například v úterním televizním Zavináči to ředitel Czech On Line pan Pireddu řekl na rovinu: jedním ze zdrojů financování služby VOLny.cz jsou podíly na výnosech alternativního operátora Dattel, ke kterému byli uživatelé služby směrováni (neboli: volali na telefonní čísla, která končí v síti alternativního operátora Dattel, samozřejmě jen v Praze). Tento alternativní operátor, na rozdíl od SPT Telecom, je ochoten se dělit o své výnosy s providery, kteří příslušný provoz generují.

Problém ale nastává v okamžiku, kdy hovor začíná v síti SPT Telecom a končí v síti Dattelu. V případě běžného hovoru vše řeší platná propojovací dohoda mezi oběma operátory, a oba se definovaným způsobem dělí o výnos získaný z hovoru. Na hovory tarifikované dle tarifu Internet99 ale tato propojovací dohoda nepamatuje a existenci více operátorů neřeší ani výjimka udělená Českým telekomunikačním úřadem, která zavedení tarifu Internet99 umožnila. Zbývá ještě možnost vzájemné dohody mezi operátory - tu se ale nepodařilo najít. Oficiální informace o důvodech nedohody nejsou dostupné, pozadí naznačují jen některé články (např. zde).

Velmi zajímavá je z tohoto pohledu zpráva, která se objevila v jednom článku na ISDN serveru: tato zpráva říká, že na úrovni generálních ředitelů došlo nedávno mezi Dattelem a SPT Telecomem k dohodě o řešení problému tarifu Internet99. Podstata dohody není známa, ale ve zmíněném článku se uvádí, že dohodu předjednanou za SPT Telecom jejím generálním ředitelem Přemyslem Klímou neschválil Provozní výbor tohoto podniku. Jen pro úplnost je asi vhodné dodat, že v tomto pětičlenném Provozním výboru, který fakticky řídí chod SPT Telecom, mají majoritu (tři místa) zástupci strategického konsorcia TelSource - takže to museli být oni, kdo vetoval dohodu s Dattelem.

Jak k tomu došlo?

Tisková zpráva, kterou společnost Czech On Line vydala, neříká, jak konkrétně došlo v Praze ke změně: zda uživatelé služby VOLny.cz budou volat na jiná čísla (nejspíše v síti SPT Telecom a tarifikovaná dle Intrernet99), nebo zda budou volat na stávající čísla v síti Dattelu, a tato budou nově tarifikována podle tarifu Internet99. Vzhledem k tomu, jak tisková zpráva poměrně dost "hořekuje" nad absencí rovných podmínek pro všechny operátory (včetně Dattelu), soudím, že nastal druhý případ a že navíc došlo k určité dohodě mezi Czech On Line a Dattelem. Předmětem této dohody je podle mého odhadu to, že Dattel se již nedělí o své výnosy s Czech On Line, ale na oplátku za to jsou příchozí hovory i ze sítě SPT tarifikovány dle tarifu Internet99. SPT Telecom totiž již dříve signalizoval, že je ochoten tarifikovat hovory končící v síti Dattelu zvýhodněným tarifem Internet99, ovšem již bez toho, že by podobně jako u běžného hovoru a podle propojovací dohody platil něco druhé straně za tzv. ukončení hovoru (tj. že by Dattelu cokoli platil). Další možností je to, že přeci jen došlo k nějaké nové dohodě mezi Dattelem a SPT Telecomem, která již prošla skrz všemocný Provozní výbor SPT, a nyní se začíná poprvé naplňovat.

Opakuji však, že toto jsou jen mé dohady resp. spekulace. Z dikce tiskové zprávy tipuji, že k dohodě mezi SPT a Dattelem nedošlo - a že tedy Dattel ukončuje příchozí hovory ze sítě SPT zdarma, díky čemuž pak zřejmě nic neplatí ani providerovi, tj. společnosti Czech On Line...

[Obr: datteli99.gif (2962 Bytes)]

Skutečnost, že pražští uživatelé služby VOLny.cz mohou volat na telefonní čísla končící v síti Dattelu, ale za zvýhodněný tarif Internet99, dokládá i aktuální pohled do seznamu přípojných bodů Czech On Line...

Co to znamená?

Ať už je technická realizace jakákoli a uživatel využívající službu VOLny.cz má vždy k dispozici tarif Internet99, pak je to oproti předchozí situaci jednoznačné plus, které je třeba ocenit. Tím se totiž celá služba VOLny.cz stává pro uživatele nejen lacinější než dříve (v Praze), ale také "homogenní" co do svých vlastností. Mnohem snáze se také porovnává její výhodnost oproti placeným službám - nyní již mizí výše citovaná anomálie, a služba VOLny.cz je lacinější než placená služba bez ohledu na délku a frekvenci jednotlivých připojení. Nezapomínejme ale na to, že přímé finanční náklady (jdoucí na vrub telefonním poplatkům) nejsou zdaleka jediným kritériem, kterým by se uživatelé měli řídit. Velmi významná je celková kvalita připojení, charakterizovaná propustností sítě providera, její spolehlivostí, počty dostupných modemů a mírou jejich vytížení atd.

Z pohledu provozovatele služby VOLny.cz však má zavedení jednotného tarifu Internet99 dosti negativní důsledky: ztrácí se totiž jeden ze způsobů financování celé služby. Netroufám si odhadovat, jak významný, ale určitě ne zanedbatelný. Nyní tedy zbývá výnos z reklamy (také nejspíše nepříliš významný), a pak již jen dotování služby z vlastních zdrojů. To ostatně zaznělo i při spuštění celé služby: jde o investici do budoucna, kterou si provozovatel zajišťuje svou pozici pro okamžik liberalizace trhu. K tomu je vhodné si připomenout, že do společnosti Czech On Line vstoupil v loňském roce zahraniční kapitál - ten je nejspíše schopen novou službu zafinancovat, a nárůstem jejích uživatelů sám sebe zhodnocuje (např. pokud by se tento kapitál zachoval jako "rychloobrátkový" a po určitém čase chtěl zase svůj podíl prodat, počet uživatelů jistě bude cenu ovlivňovat).

Czech On Line kupuje POST.CZ a PRESS.CZ

O tom, že společnosti Czech On Line peníze na investice rozhodně nechybí, svědčí i další oznámení ze včerejší tiskové zprávy: COL kupuje od společnosti Globe služby POST.CZ a PRESS.CZ, uživateli Internetu poměrně hojně využívané (hlavně POST.CZ, který má podle tiskové zprávy 300 000 registrovaných uživatelů). Cena prý zveřejněna nebude.

Co ale zveřejněno bylo, je záměr nového majitele:

S touto akvizicí získává Czech On Line další výrazný podíl na českém internetovém trhu, který hodlá využít pro budování "členských klubů", které uživatelům umožní nakupovat zboží a služby za zvýhodněných podmínek.