Vyšlo na www.novinky.cz dne 8.9.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2735.php3

Větší informační otevřeností proti zákulisním čachrům

Konsorcium GiTy+Orange nevidí důvod měnit svůj přístup k tendru o 3. mobilní licenci a pokračuje v postupném zveřejňování podrobností své nabídky.

Konsorcium Orange (tvořené britským Orange plc., naší firmou GiTy a americkými investičními fondy), které se v právě probíhajícím tendru uchází o 3. tuzemskou mobilní licenci, včera uspořádalo další setkání s novináři. Na něm zase o kousek poodhalilo dosavadní roušku tajemství nad konkrétním obsahem své nabídky. Na přetřes samozřejmě přišly i nedávné informace z tisku ohledně průběhu celého tendru.

Co Orange nabízí?

Zde je heslovitý výčet toho nejzajímavějšího, co Orange právě zveřejnil. Nejprve pokud jde o "základní" věci jako pokrytí a skladba tarifů:

 • zahájení provozu: březen 2000
 • pokrytí do konce roku 2000: 85 % populace (což by mělo obnášet všechna větší města a významnější komunikace)
 • u žádného tarifu nebude účtován aktivační poplatek
 • provolaný čas se bude účtovat po vteřinách
 • sdílení tarifů a volných minut rodinami nebo pracovními skupinami
 • snížené tarify při hovorech na předem zadaná čísla rodiny či přátel
 • absence roamingových poplatků při volání v sítích Orange v zahraničí (tarifikace bude stejná jako "doma")
 • vrácení peněz v případě přerušení hovoru chybou sítě (od konce roku 2000)

Kromě toho ale Orange slibuje i následující "lahůdky":

 • ovládání telefonu hlasem (služba Wildfire, podrobněji viz zde), v češtině a od zahájení provozu
 • videotelefon (VideoPhone, kombinovaný se zařízením PDA, podrobněji viz zde), od zahájení provozu
 • Answer Fax ("faxový záznamník"), od zahájení provozu
 • HomeZone, BusinessZone (výhodnější speciální tarify v okolí bydliště či pracoviště), od 1. pololetí 2000

Pokud jde o datové služby, zde Orange plánuje:

 • HSCSD (technologii High Speed Circuit Switched Data), umožňující přenosy až rychlostí 64 kbps, od zahájení provozu (pro vytáčený přístup k Internetu či pro nízkorychlostní video, např. pro VideoPhone)
 • GPRS (technologie General Packet Radio Service), pro přenosy rychlostí až 128 kbps, při zahájení provozu (např. pro stálý přístup k Internetu, informační služby atd.)
 • EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), s přenosy rychlostmi 384 kbps a více, od roku 2002

V oblasti Internetu je od zahájení provozu nabízen:

 • přístup odkudkoli (k Internetu i el. poště)
 • ovládání služeb Orange po Internetu (například volba tarifů, sledování stavu účtů atd.)
 • mobilní portál - přístup do Internetu přímo z mobilního telefonu, bez PC či PDA

Představitelé Orange si při včerejším setkání s novináři dávali velmi záležet na tom, aby nevypadali jako nějaká "slibotechna". Pyšní se tím, že všem svým dosavadním slibům a závazkům, včetně technických a finančních, vždy dostáli, a hodlají v tom pokračovat i u nás. Také jejich technologická zdatnost (nabízené služby jako Wildfire či VideoPhone) se má o co opřít, protože Orange tyto služby již rozjíždí v jiných částech světa.

Jaký zaujmout postoj?

Na setkání novinářů s účastníkem tendru o 3. mobilní licenci samozřejmě nemohly nepadnout otázky na nedávné "průsaky" zákulisních informací, které začaly článkem v Hospodářských novinách minulý pátek, a na postoj Orange k těmto zpochybněním korektnosti celého tendru. Odpověď byla diplomatická a porozuměl jsem jí tak, že představitelé konsorcia nevidí důvod měnit svůj dosavadní přístup k celému tendru, ani svůj názor na jeho korektnost. Na mou explicitní otázku, zda byli kontaktováni někým, kdo by je vyzýval k úplatku (jak naznačuje tento článek na Mobil serveru), byla odpověď záporná, s dovětkem že "asi vzhledem k naší pověsti nikdy neuplácejících firem takové nabídky nedostáváme".