Vyšlo na www.novinky.cz dne 9.9.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2715.php3

Jaký bude příští ročník BMI?

Je sice teprve září, ale už je nejvyšší čas myslet na to, jak bude vypadat březen příštího roku. Tedy alespoň ten "internetový březen", konaný pod hlavičkou akce BMI, alias Březen - měsíc Internetu. Jak tedy vypadá stav příprav?

Zdůrazněme si hned na začátek, že akce "Březen - měsíc Internetu" se konala již dvakrát. V březnu příštího roku tedy proběhne již potřetí. Hlavním cílem akce zůstává stále to stejné: podpořit rozvoj Internetu v ČR. Co se dále příliš nemění, je způsob naplnění tohoto cíle. Jde o jakýsi "deštník", který iniciuje a zastřešuje nejrůznější aktivity a současně motivuje nejrůznější subjekty k tomu, aby takové aktivity byly vyvíjeny.

Co se od minulých ročníků přece jen trochu změnilo, je organizace celého Března - měsíce Internetu. Dříve byl jeho vyhlašovatelem a současně hlavním organizátorem týdeník Profit (resp. Českomoravský Profit). Nyní Profitu zůstala pouze role vyhlašovatele (do značné míry čestná). Veškerou organizační zátěž převzalo na svá bedra občanské sdružení BMI.

[Obr: winter.gif (57597 Bytes)]

Jeho zakladateli jsou tři známé osobnosti, které se již dříve staraly o celou akci a byly u jejího zrodu: Miroslav Forman, Jaroslav Winter a Irina Zálišová. Jde přitom o sdružení otevřené, které nabízí možnost členství dalším jednotlivcům i firmám.

Beze změny oproti loňskému ročníku zůstává umístění oficiálních stránek BMI: na adrese http://www.brezen.cz a v péči Internet servisu.

[Obr: bmi2000.gif (15070 Bytes)]

Oficiálním tištěným periodikem BMI se stane katalog WWW stránky. Příliš se nezměnili ani mediální partneři (tedy ti, kteří poskytují především publicitu celé akci): v tomto ročníku to budou Česká tisková kancelář, Český rozhlas, Česká televize, deník Právo (který vystřídal loňskou MF Dnes) a vydavatelství IDG. Nominováni jsou i dva odborní partneři: Computer Press a Triada.

Pokud jde o komerční partnery, zde zřejmě ještě nejsou jednání uzavřena. Podle informací na oficiálních WWW stránkách by měli být oznámeni na Invexu, kde by také mělo proběhnout formální vyhlášení nového ročníku.

Ke změně zřejmě dojde i u organizačního zajištění a PR (Public Relations): minulý ročník měla na starosti jediná agentura (AMI Communications), zatímco nynější 3. ročník by mělo pokrýt hned několik agentur. Hovoří se o 3 agenturách.

Jaké budou akce v rámci BMI?

Jedním z charakteristických rysů celého projektu Březen - měsíc Internetu je to, že jednotlivé akce BMI samo nepořádá. Některé z nich iniciuje (tj. podnítí jejich vznik), jiným poskytne potřebnou záštitu (či jiný druh pomoci), a některým zřejmě i pomáhá s faktickým pořádáním. V zásadě ale všechny akce mají své vlastní organizátory či pořadatele, a tak samotné BMI slouží hlavně jako zastřešující deštník, přinášející mimo jiné společnou publicitu a vzájemnou koordinaci a provázanost jednotlivých akcí. Z toho také plyne, jaké akce se budou v nadcházejícím ročníku Března - měsíce Internetu konat: takové, jaké kdo připraví a zorganizuje. Mohou to samozřejmě být i "malé" akce lokálního dosahu, zorganizované až doslova na poslední chvíli.

Přesto ale existuje již dnes určitá představa o "hlavních" akcí, které budou tvořit páteř celého příštího Března - měsíce Internetu.

  • Zahajovací akcí by měl být 3. ročník konference EISF (Enterprise Internet Strategy Forum), který proběhne ve dnech 29.2. až 2.3.2000. Pořádá jej stejnojmenná společnost EISF.
  • Závěrečnou akcí by naopak měl být 3. ročník konference "Internet ve státní správě a samosprávě", který se uskuteční od 26.do 28.3. v Hradci Králové. Pořadatelem je tradičně osvědčená Triada.

Mezi těmito dvěma "krajními" akcemi pak proběhne celá řada dalších aktivit, z nichž některé již mají své pevné časové "umístění", zatímco jiné ještě nikoli. Například:

  • Internetový silvestr - společenský večer k zahájení BMI, proběhne 29.2., možná i za účasti televizních kamer!
  • První dětská konference o Internetu, Junior Internet 2000, se uskuteční 11.3.2000 v Praze;
  • on-line veletrh Počítačové fórum (Modré Stránky) - 1. až 4. března 2000;
  • dny otevřených dveří ve školách, internetových kavárnách, a nejspíše i v dalších institucích;
  • Do knihovny na Internet - popularizační akce ve veřejných knihovnách;
  • Internet pro postižené - projekt ve spolupráci s Kontem Bariéry;
  • vědomostní soutěže pro uživatele Internetu;
  • monitoring Internetu (průzkumy počtu uživatelů).

V přípravě (či alespoň ve stadiu úvah) jsou i další akce. Co je ale velmi důležité: ještě vůbec není pozdě, pokud někdo chce přijít s nějakou vlastní akcí, nápadem či iniciativou. Výchozím místem pro kontakt s organizátory BMI jsou jejich WWW stránky, na adrese http://www.brezen.cz.