Vyšlo na www.novinky.cz dne 1.9.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2702.php3

Liberalizace našich telekomunikací je ohrožena!

Zítra, 2. září, jde do vlády tolik potřebný návrh nového telekomunikačního zákona, bez kterého by liberalizace našich telekomunikací byla slušně řečeno nesmyslná. Ovšem doporučení, které návrh na jeho cestě do Strakovy akademie doprovází, zní: vrátit k přepracování.

Včera večer se k redakčním uším Novinek donesla velmi znepokojivá zpráva (tlumočená předsedou Výkonného výboru NIX.CZ ing. Bělousovem), kterou považuji za potřebné ventilovat na veřejnosti. Jde o to, že návrh nového telekomunikačního zákona, který je nezbytně nutný pro fungování liberalizovaného telekomunikačního trhu, by měl jít zítra k projednání do vlády ČR, ovšem s doporučením od Legislativní rady vrátit jej celý k přepracování. To by fakticky znamenalo další zdržení jeho platnosti nejméně o 6 měsíců, a to by byla doslova katastrofa - proto, že takovýto zákon musí existovat a platit nejen v době, kdy dojde k faktické liberalizaci telekomunikačního trhu (tedy k 1. 1. 2001), ale dokonce ještě drahnou dobu předtím. Za minimální je všeobecně považován předstih jednoho celého roku, a to proto, aby nejrůznější subjekty plánující vstoupit na liberalizovaný trh znaly dopředu "pravidla hry" a měly čas připravit vše potřebné, včetně mobilizace svých investic, vybudování infrastruktury atd. Miliardové investice skutečně nejde realizovat ze dne na den, bez jasně definovaných "pravidel hry".

Předstih jednoho roku by ale znamenal uvést zákon v platnost již ke konci letošního roku. To je vskutku šibeniční termín, zvláště vezmeme-li v úvahu příslovečnou pružnost našich zákonodárných orgánů a efektivnost jejich práce. Je vůbec otázkou, zda by se jej podařilo stihnout, kdyby zítra návrh ve vládě prošel a postupoval předepsanou legislativní trajektorií dál. Spíše by i tak došlo k jistým skluzům, které by dále komplikovaly faktickou liberalizaci našeho telekomunikačního trhu. Ovšem pokud bude návrh z vlády vrácen celý k přepracování, přinese to další zdržení nejméně o 6 měsíců. Přelom letošního a příštího roku pak bude i teoreticky vyloučen, a termín nabytí platnosti nového zákona by se nejspíše posunul někam k magické hranici počátku roku 2001. Bylo by pak vůbec možné liberalizovat náš telekomunikační trh, kdyby na něm kraloval jen jeden původně monopolní subjekt, zatímco ostatní by neměli možnost se na konkurenční boj s ním dopředu připravit? Nebo co kdyby se vůbec nestihl přijmout nový zákon do okamžiku liberalizace? Raději to nechci ani domýšlet.

Přijmout raději špatný zákon, nebo nepřijímat žádný?

Současná podoba návrhu zákona o telekomunikacích (kterou najdete v plném paragrafovaném znění zde, a důvodovou zprávu zde), není zdaleka prvním návrhem, který je na stole. Poslanecký návrh nového telekomunikačního zákona, za kterým stál tehdejší poslanec A. Zima, byl předložen Poslanecké sněmovně parlamentu již v lednu roku 1998 (viz zde), ale krátce nato byl zase z projednávání stažen (viz zde). Později začal na novém návrhu telekomunikačního zákona pracovat ministr Petr Moos, ale kvůli časově omezenému mandátu Tošovského vlády jej nestačil "dotáhnout" do potřebného konce.

Nynější návrh zřejmě vznikal "od základů" až po nástupu sociálních demokratů do vlády, a po věcné stránce zřejmě má pořádné "mouchy". Svědčí o tom například i tento dopis, který v červenci t. r. adresovali místopředsedovi Rychetskému zástupci velmi reprezentativní skupiny profesních asociací a sdružení. Sám vzpomínám například na červencový klubový večer SPISu (reportáž viz zde), který byl věnován právě problematice telekomunikací. Tam se na adresu návrhu telekomunikačního zákona vyjádřil dosti nelichotivě exposlanec Kužílek, v tom smyslu, že je tak špatný, že by snad ani neměl být přijat (v narážku na připomínky pocházející od asociace provozovatelů telekomunikačních sítí).

Za normálních okolností, pokud by liberalizace doslova neklepala na dveře a stávající legislativní úprava telekomunikací tolik nevolala po změně, by asi skutečně bylo jediným možným řešením vrátit špatný zákon k úplnému přepracování. Termín liberalizace našeho telekomunikačního trhu ale posunout nejde, protože jsme se k němu zavázali vůči EU a zbytku světa tak důkladně, že to zkrátka již není možné změnit. Proto zřejmě nezbývá než termín stihnout, a to včetně nezbytného zákona. Způsob jak se vyrovnat s jeho nekvalitou ale nemůže spočívat v jeho vrácení k přepracování, a to z časových důvodů (viz výše). Zřejmě jediným schůdným řešením je návrh zákona o telekomunikacích nestahovat (nevracet k přepracování), ale nechat jej "jít" dál na jeho předepsané legislativní trajektorii, a jeho nekvalitu odbourávat za pochodu, cestou pozměňovacích návrhů, zapracovávání připomínek atd. V tomto smyslu se ostatně již vyjádřila i výše zmiňovaná reprezentativní skupina asociací a sdružení, když v červenci t. r. spolu se svými věcnými připomínkami (k rukám pana Rychetského) napsala ještě i ministru Peltrámovi:

členové asociací mají mimořádný zájem na tom, aby zákon byl přijat v době co nejkratší. Není tedy naším cílem "shodit zákon se stolu", naopak jsme přesvědčeni, že při společné diskusi s pracovníky Vašeho ministerstva jsme schopni konfliktní ustanovení zákona prodiskutovat a upravit v průběhu jednoho měsíce...

Proč potřebujeme nový telekomunikační zákon?

Potřeba nového zákona vyplývá ze skutečnosti, že dnes v oblasti telekomunikací stále ještě platí velmi stará "pravidla hry" (daná zákonem č. 110/1964 Sb., který byl později částečně novelizován, zejména v roce 1992). Tato pravidla jsou stále ještě hodně šitá na míru představě, že jediným provozovatele telekomunikačních služeb může být stát (resp. státem řízený a vlastněný monopolní operátor), a vůbec nepočítají s žádnou konkurencí.

Pokud by ale mělo dojít k otevření trhu, je nezbytné definovat mantinely jeho fungování, vymezit práva a povinnosti jednotlivých subjektů mezi sebou navzájem i vůči státu, zřídit dostatečně kompetentní a akceschopný regulační orgán (a definovat mu jeho pole působnosti), a vyřešit mnoho dalších důležitých otázek. Je toho opravdu mnoho, co by bylo potřeba udělat - rozbor nutných kroků najdete například v důvodové zprávě k návrhu inkriminovaného zákona, viz zde. Je potřeba to udělat nejen kvalitně, ale také včas, protože nůž na krku v podobě závazně slíbeného termínu liberalizace z nás nikdo nesejme. Vrátit celý zákon k přepracování, a tím jej dále pozdržet, v tuto chvíli a za dané situace není tou správnou cestou. Tedy alespoň podle mého názoru - máte-li na věc jiný názor, nebo chcete-li se jakkoli vyjádřit k této věci, prosím využijte možnosti sdělit svůj názor na tento článek (viz níže).