Vyšlo na www.novinky.cz dne 25.8.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2664.php3

IOL odkrývá (některé) své karty

Provozovatel služby Internet OnLine představil své novinky pro nadcházející období - patří mezi i ně i větší otevřenost vůči veřejnosti, zahrnující např. informace o počtu uživatelů či o struktuře vlastní sítě.

Představitelé o.z. Služby profesionálních sítí, která v rámci společnosti SPT Telecom provozuje datové služby včetně internetových (pod značkou Internet OnLine), včera uspořádali tiskovou konferenci za účelem seznámení veřejnosti s novinkami v oblasti připojování k Internetu. Leitmotivem celého setkání s novináři byla deklarace toho, že IOL se nyní bude snažit vystupovat otevřeněji než dříve a poskytovat veřejnosti více údajů o sobě a svých aktivitách.

Tento záměr byl ihned doložen zveřejněním následujících základních údajů:

  • kolik má IOL uživatelů (a částečně i jaká je jejich struktura);
  • jaká je infrastruktura IOL.

Chybět nemohly ani informace o aktuálních novinkách IOL:

  • možnosti registrace bez registrační sady;
  • chystaném vysílání internetové televize v průběhu Invexu;
  • připravovaném elektronickém obchodním domě v rámci eCity.

Co se přítomní novináři naopak nedozvěděli:

  • Jak to bude s tarifem Internet 2000;
  • Co SPT (resp. IOL) chystá v oblasti pevné IP telefonie či aplikace xDSL.

Kolik má IOL uživatelů?

Prvním z nově zveřejňovaných údajů je v rámci nové strategie "informační otevřenosti" údaj o počtu zákazníků Internet OnLine: k 17. srpnu jich bylo 36 000 (platících). Na tiskovce jsme dostali i graf, ukazující, jak se počet zákazníků IOL vyvíjel v čase:

[Obr: uzivatele_iol.gif (28538 Bytes)]

Z uvedeného počtu 36 tisíc zákazníků by mělo být:

  • 90 % těch, kteří využívají tarify STANDARD a BASIC (tj. plnohodnotný přístup ke všem službám Internetu po 24 hodin, resp. mimo špičku, k mailu trvale);
  • 10 % těch, kteří využívají ostatní tarify: MAIL (pouze přístup k mailu), ISDN, MOBILE a FIXED (připojení pevnou linkou).

Přítomní představitelé IOL však již nechtěli prozradit, a to ani přes explicitní dotazy, jak to vypadá "uvnitř" těch 10 procent - prý až někdy příště. Zřejmě by tím mj. prozradili, kolik mají zákazníků připojených pevnou linkou - a až sem zřejmě snaha o informační otevřenost ještě nesahá.

Co ale zveřejněno bylo, je základní geografické rozložení uživatelů IOL: 60 procent je z regionů Praha, Brno a Ostrava a pouze zbývajících 40 procent je rozprostřeno po celé ČR. To je jistě zajímavý údaj, a to i z hlediska demografického (zvláště s vědomím, že IOL je po naší republice ze všech ostatních providerů asi nejvíce "rozlezlý" do různých lokalit mimo největších městských aglomerací).

Jaká je infrastruktura IOL?

Základem pro poskytování datových služeb o.z. Služby profesionálních sítí je páteřní síť ATM, jejíž strukturu vidíte na obrázku. Tato síť "běhá" na 155 Mbps a je využívána jak pro potřeby přístupu k Internetu, tak i pro další datové služby (ale ne pro služby hlasové, neboli pro klasickou telefonii. Ta využívá vlastní infrastrukturu). Celá tato síť je vybudována na aktivních prvcích Nortel řady Passport, je realizována jako zálohovaná, je trvale monitorována a manageována (češtino: promiň) z jednoho centra v Praze.

[Obr: atmsitiol.gif (21842 Bytes)]

Zajímavé je to s přístupovými body do této sítě, které slouží pro potřeby internetového providerství, tedy s body, k nimž se připojují jednotliví komutovaní uživatelé. V minulosti byla IOL ostře kritizována za to, že většina těchto přístupových bodů byla realizována jako virtuální, tj. jednalo se o přesměrování hovorů skrz telefonní síť do takového místa, kde se nacházel skutečný (fyzický) přístupový bod. Důvodem kritiky byla skutečnost, že tím IOL využívalo výhod, které jiní provideři nemají (a to vlastnictví telefonní sítě, zajišťující potřebné přesměrování, navíc za ekonomických podmínek, které mimo SPT nebyly známy).

Existence virtuálních přístupových bodů byla ale jen dočasnou záležitostí, neboli řešením, ke kterému IOL zřejmě přistoupil kvůli tomu, aby mohl rychle zřídit přístupové body v dostatečném počtu lokalit. S postupem času docházelo k převádění těchto virtuálních přístupových bodů na fyzické, a tak na včerejší tiskové konferenci již mohlo zaznít: "Všechny naše přístupové body, kterých je v současnosti 95 (seznam viz zde), již jsou fyzické!"

Po upřesňujícím dotazu zaznělo, že se tak stalo před několika týdny. Poznat se to prý dalo podle toho, zda příslušný přístupový bod podporoval připojení přes ISDN, či nikoli (virtuální bod to neumožňoval).

Do budoucna plánuje IOL vybudovat své přístupové body ve všech uzlových telefonních bodech (ÚTO), kterých má být v ČR 159.

Registrace bez registrační sady

Pokud jde o novinky, zřejmě nejvýraznější je zavedení možnosti registrace nového zákazníka bez registrační sady. Ne že by tím samotné registrační sady zanikly - jen se vedle nich objevila další možnost, jak se někdo může stát zákazníkem IOL bez toho, že by si kupoval registrační sadu (či dostal "malou" promo sadu, která se například přibaluje k různým produktům či rozesílá obyvatelům eCity).

Stačí k tomu, aby provedl potřebné registrační úkony (na novém registračním serveru http://online.reg.iol.cz) a pak samozřejmě také zaplatil za své připojení. Přichází tím sice o bezplatný zkušební provoz, ale ten je stále dostupný skrze registrační sady.

Nová možnost registrace je tedy určena spíše pro lidi, kteří již vědí, o co jde (nepotřebují zkušební provoz) a nechtějí se zdržovat s nějakou registrační sadou (ani ji zbytečně kupovat).

Novinky k Invexu a do eCity

Pokud jde o další novinky, na tiskovce zaznělo, že IOL se bude podílet na provozování internetové televize, vysílající nonstop po dobu konání Invexu. Z odpovědi na následný dotaz jsem se dozvěděl, že půjde o pokračování televizního vysílání, které na loňském Invexu zajišťovala firma Stránský - Internet a média spolu s kavárnou Planeta. V letošním roce tedy bude tato sestava rozšířena o IOL, který zajistí potřebné infrastrukturní zázemí. Zatímco v loňském roce tato televizní stanice "vysílala" z adresy http://www.tv24.cz, letos by měla vysílat z adresy http://www.tvi.cz.

Další novinkou by mělo být to, že "v rámci projektu eCity se připravuje elektronický obchodní dům, který bude umožňovat firmám jednoduše a bez velkých pořizovacích nákladů prodávat své zboží na Internetu" (tolik citace z tiskové zprávy). Půjde tedy zřejmě o další z možností, jak si někde snadno a rychle otevřít on-line prodejnu, tentokráte zaintegrovanou do druhé fáze eCity (a nejspíše tedy i s vazbou na zdejší mechanismy placení a další vymoženosti).

Jaký bude Internet 2000?

Na setkání novinářů s lidmi z IOL nemohly nepadnout dotazy na podobu budoucího "internetového tarifu", který by nahradil dosavadní tarif Internet 99. Přítomní zástupci IOL se k těmto dotazům odmítli vyjádřit s tím, že jim o tom není nic známo a že jednání probíhá mimo ně. Zeptal jsem se, zda je s nimi jednání o podobě nového tarifu ze strany vedení SPT alespoň konzultováno - což bych rozhodně očekával, zvláště když se celá problematika internetových telefonních tarifů služby IOL opravdu bezprostředně týká. Odpověď byla záporná, což rozhodně není dobře. Celá diskuse o novém tarifu tedy zůstala v rovině akademických úvah.