Vyšlo na www.novinky.cz dne 18.8.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2635.php3

Soutěž o třetí mobilní licenci: celkem 8 nabídek

Včera odpoledne skončila lhůta pro podávání nabídek do výběrového řízení na 3. tuzemskou mobilní licenci v pásmu 1800 MHz. Podle oficiální tiskové zprávy ČTÚ se sešlo 8 nabídek.

Lhůta pro podávání nabídek vypršela včera odpoledne, v 16 hodin. Již večer vydal Český telekomunikační úřad tiskovou zprávu (dostupnou i na jeho WWW serveru, zde), podle které své nabídky podalo celkem 8 subjektů. Tisková zpráva ČTÚ ovšem neříká, které konkrétní subjekty to jsou.

Přesný výčet subjektů, které nabídku podaly, se v neoficiální podobě objevil již včera večer na Českých novinách (zde), a podle něj jde o těchto osm zájemců (seřazeno podle abecedy):

 • Aliatel a Telenor (Nový mobil)
 • British Telecom a Telekomunikační montáže Praha (Briton),
 • France Telecom a Bonton
 • IPB, TIW a další (Český mobil)
 • Mannesmann-Vivendi
 • Orange, GiTy a Capital International
 • Telekom Austria, Telecom Italia Mobile, Echoton a Infinity
 • Vodafone Airtouch, GTS CzechNet a další (Crystel)

Oproti dosavadním neoficiálním seznamům 12 zájemců, které se shodně objevily například na Mobil serveru či na Českých novinách, tak chybí tyto 4 subjekty:

 • Mobilkom a dealeři
 • Rumeli Telecom
 • TeleDanmark / ContacTel
 • Western Wireless

Zajímavé je, že počet 12 zájemců, který je v médiích shodně uváděn jako počet těch, kteří si vyzvedli přesné zadání (za což zaplatili 2 miliony Kč každý), nebyl ze strany ČTÚ oficiálně potvrzen. Relevantní tisková zpráva, kterou ČTÚ zveřejnil na svém webu 22. července, hovoří o tom, že k poledni zmíněného dne si přesné zadání vyzvedlo 10 subjektů. To samozřejmě nevylučuje, že zbývající dva si vše vyzvedli později, ale oficiální potvrzení této skutečnosti na WWW serveru ČTÚ chybí.

Malá výtka na adresu ČTÚ a MDS ČR

Když už jsem se dostal k tiskovým zprávám ČTÚ - v té nejnovější, oznamující odevzdání nabídek, jsem opravdu postrádal explicitní výčet těch osmi subjektů, které nabídky podaly. Pokud by zveřejnění identity účastníků veřejného výběrového řízení bránila stanovená pravidla tohoto řízení či přímo zákon (což bych považoval za dosti nešťastné), pak se ČTÚ měl ve vlastní tiskové zprávě odkázat na to, že tuto informaci sdělit nesmí. V opačném případě, pokud tak směl učinit, měl původce nabídek vyjmenovat. Takto donutil média, aby obtelefonovávala jednotlivé zájemce a u nich si sama ověřovala, zda nabídku podali, nebo ne. Například ČTK na Českých novinách uvedla: "Podle informací ověřených ČTK u jednotlivých uchazečů své nabídky předložilo…"

Zdůrazňuji to proto, že v nynější fázi výběrového řízení půjde opravdu o hodně, a to je živná půda pro nejrůznější spekulace, dohady či přímo fámy. Nejjednodušší způsob, jak se ČTÚ i jeho mateřské Ministerstvo dopravy a spojů mohou bránit riziku osočení z čehokoli nepřístojného, je co nejvíce věcí plně zveřejnit. Ale na rovinu a explicitně, tak aby se eliminovaly jakékoli neurčitosti, a ne naopak vytvářel prázdný prostor, který média musí sama zaplňovat informacemi získanými někde jinde.

Ostatně, první nepřesnosti se již objevily - například Mobil server ve svém dnešním článku (nejspíše mylně) uvádí, že "rakouský Mobilkom jde do tendru spolu s italským TIMem", a jako čtvrtého abstinujícího uvádí Soneru. Nadcházející tiskovou konferenci ovšem svolává Telekom Austria a italský TIM, takže pravdu zřejmě má ČTK (a Mobilkom do boje nejde). Kdyby ale ČTÚ samo řeklo, kdo nabídku podal, bylo by po nejasnostech.

Jak o tom informovala masová média

Odevzdávání nabídek se v současné vrcholící okurkové sezóně stalo vděčným námětem pro klasická masová média, která celou záležitost pojala různě.

Například reportéři televize Nova (konkrétně: té Železné, provozované společností CET 21) si hodně všímali toho, v jakých krabicích či jiných obalech odevzdávali jednotliví zájemci své nabídky, kolik to celkem mělo kilogramů atd. Popisovali to, jak jedni zvolili bedýnky s kolečky, zatímco jiní tlačili tradičnější bedny, a ještě další to odnesli v ruce.

Přitom si reportéři Novy pozorně všimli i cizokrajně vyhlížejícího pána, který asistoval u tlačení jedné z beden (viz předchozí obrázek). Za kterého zájemce se asi odevzdávání účastnil?

Jediným věcnějším momentem v reportáži Novy (CET 21) tak bylo stručné vystoupení pana Macha, toho času nezávislého konzultanta, který zrekapituloval hlavní kritéria výběrového řízení:

 • rychlost pokrytí signálem
 • termín zahájení poskytování služeb
 • garantované ceny za služby

Jen mne tak napadá, proč nejsou v těchto kritériích a s patřičnou vahou zastoupeny také "nové" služby charakteru datových a informačních služeb, služby spojené s poskytováním přístupu k Internetu a další technické inovace.

Reportáž ČT1 byla laděna jinak než reportáž Novy (CET 21), a to mnohem věcněji - Česká televize věnovala nejvíce prostoru řediteli ČTÚ panu Stádníkovi. Ten mj. řekl:

...je potřeba trošičku rozbouřit tu stojatou vodu, která tady nastává, a přinést opravdu konkurenci ke dvěma - protože dva, to je zatím ještě duopol, to ještě není konkurence…

čímž narážel na stávající dvojici mobilních operátorů, kteří vzájemným bojem o zákazníka přeci jen výrazně srazili ceny oproti dřívějšímu monopolu Eurotelu (ještě v dobách analogové sítě NMT, kterou směl provozovat právě a pouze Eurotel). V další části svého vystoupení pak pan Stádník vyjádřil názor, že třetí operátor a s ním i skutečná konkurence přinesou ještě další zvýhodnění pro zákazníky.

Výběrovému řízení na třetího mobilního operátora se věnovala i večerní zpravodajská relace 21 na ČT2, ve které byl k tomuto tématu hostem Patrik Zandl z Mobil serveru. Ten vyjádřil názor, že konkurence vyvolaná třetím operátorem již nebude znamenat výraznější snižování cen, resp. nepovede k cenové válce mezi operátory, protože ceny mobilních služeb jsou u nás, a to i v absolutních hodnotách, již beztak velmi nízké.

Pan Zandl vidí vliv konkurence především ve větším přizpůsobení služeb i jejich cen potřebám zákazníků, zřejmě formou různých více uzpůsobených balíčků a tarifních programů. Osobně bych s tím tak zcela nesouhlasil, neboť se domnívám, že u nás stále ještě existuje prostor pro celkové snižování celkové cenové hladiny za mobilní služby. Vidím zde ale i faktory, na které bude i sebevětší konkurence mezi mobilními operátory krátká - jde například o propojovací poplatky s pevnou sítí a jejím jediným operátorem, monopolním co do tarifů i způsobu chování. Ani sebevstřícnější mobilní operátor nemůže jít se svými tarify za přestup z mobilní do pevné sítě pod úroveň těchto propojovacích poplatků.


Následující čtenářská anketa je určena jen jako sonda do názorů čtenářů, a v žádném případě není míněna jako pokus ovlivnit právě započatý výběr té nejlepší z nabídek. V anketě se vás ptáme na dvě věci: na to, koho podle vás vybere výběrová komise, a ve druhé anketě na to, koho byste vybrali sami. To mohou být dvě opravdu různé věci - vaším favoritem může být uchazeč XYZ, ale jelikož ve skutečném výběru nerozhodujete vy, ale někdo jiný, očekáváte, že i přes váš názor o přednostech uchazeče XYZ stejně vyhraje uchazeč ABC. Bude jistě zajímavé sledovat, jak se budou výsledky obou anket lišit. Snad netřeba zdůrazňovat, že jednotlivé položky jsou v obou anketách uspořádány podle abecedy.

Výsledky hlasování v anketě