Vyšlo na www.novinky.cz dne 11.8.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2598.php3

Zatmění Slunce na Internetu

Vlastní bezprostřední zážitek z úplného zatmění Slunce těžko něco nahradí. Ale pokud jste neodcestovali do pásma astronomické totality, máte možnost sledovat tento zajímavý přírodní jev také prostřednictvím Internetu. Dozvědět se můžete i to, kdy přesně zatmění v ČR začíná, kdy vrcholí a kdy končí.

Dnešní úplně zatmění Slunce - na území ČR ovšem jen částečné - je tématem, které již delší dobu doslova zaplavuje nejrůznější média. Stranou nemohl zůstat ani Internet, na kterém se objevilo velké množství stránek věnované této problematice. Jde o stránky velmi širokého spektra vlastností, od ryze amatérských až po oficiální stránky vážených a renomovaných institucí, které mají astronomická pozorování v náplni práce.

Zřejmě nejrenomovanější WWW stránkou, která je věnována letošnímu zatmění, je tato stránka na serveru americká NASA (a je součástí "domovské stránky" všech slunečních zatmění). Na této stránce, kterou udržuje přední odborník NASA na zatmění Fred Espenak, najdete snad nejpodrobnější data o letošním zatmění. Kupříkladu zde můžete nalézt přesné údaje o průběhu zatmění v nejvýznamnějších městech Evropy, kdy přesně začínají, kdy vrcholí, kdy končí, ale také to, jak bude zatmění velké (v procentech).

Pro naše tři největší města jsou údaje následující (vše v místním čase):

 začátek maximum konec %
Praha 11.21 12:42 14:03 95,2
Brno 11:24 12:46 14:08 96,2
Ostrava 11:27 12:48 14:09 93,6

Ještě podrobnější tabulku (zahrnující i další města ČR) najdete zde.

Zajímavý je také procentuální údaj o velikosti zatmění - vyjadřuje, jaké procento průměru Slunce bude zakryto (zatímco procento zakryté plochy je o něco menší). Z výše uvedených údajů je patrné, že neúplné zatmění bude největší v Brně, které je nejblíže pásmu tzv. totality (kde dochází k úplnému, tj. stoprocentnímu zatmění). Naproti tomu Ostrava je hranici totality relativně nejdále, a proto zde částečné zatmění bude nejmenší.

Představu o tom, kudy na zemském povrchu probíhá pás, ve kterém dojde k úplnému zatmění (neboli k tomu, co astronomové nazývají totalitou), ukazuje následující obrázek (převzatý ze stránek NASA).

[Obr: eclipsa.gif (65162 Bytes)]

Vedle stránek NASA samozřejmě existuje nepřeberné množství dalších stránek, které se problematikou zatmění zabývají (jeden z mnoha seznamů odkazů najdete např. zde.

Pokud příliš nevládnete angličtinou, nevadí - dostatek zajímavých a vydatných informací najdete i na českém Internetu. Z původních českých WWW stránek věnovaných zatmění doporučuji zejména:

Vlastní WWW stránky věnované zatmění Slunce si vytvořily například i České noviny. Objevily se dokonce i dvě specifické nové domény věnované zatmění:

  • zatmenislunce.cz, (provozuje firma Visual TV).
  • zatmeni.cz (zde najdete on-line podobu velmi hodnotného tištěného průvodce zatměním pro nejširší veřejnost, kterou již v loňském roce vydala západočeská pobočka České astronomické společnosti Praha a ve které najdete předmluvu Jiřího Grygara).

Pokud vás zajímá veledůležitá předpověď počasí pro dobu zatmění, aktuální informace Českého hydrometeorologického úřadu najdete zde. Na těchto stránkách přitom díky zatmění dočasně najdete i takové údaje, které běžně nejsou dostupné a slouží jen pro interní potřebu ČHMÚ.

Kde sledovat zatmění v přímém přenosu?

Jednou z velkých výhod Internetu je jeho schopnost přinášet informace skutečně "naživo", například formou přímého videopřenosu. Pokud tedy nebudete chtít pozorovat zatmění Slunce na vlastní oči (třeba i kvůli strachu z poškození zraku), máte možnost využít některého z mnoha avizovaných živých přenosů po Internetu. Těch má být skutečně hodně. Slibují je například tyto zdroje:

Ze zahraničních vysílání pak stojí za zmínku např.:

Podrobnější seznam dalších internetových přenosů, webových kamer a jiných obdobných zdrojů najdete zde. Pokud se v průběhu dne dozvím o nějakých dalších užitečných zdrojích, zařadím informace o nich do Aktualit zde na Novinkách.