Vyšlo na www.novinky.cz dne 27.7.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2514.php3

Microsoft kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení

Téměř celé čtvrtstoletí vydržela Microsoftu jeho hlavní vize: osobní počítač na každém pracovním stole a v každém domě. Nyní ale firma svou vizi aktualizuje: nyní chce „dávat lidem větší možnosti, skrze skvělý software běžící kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení“.

Zakladatelé Microsoftu, Bill Gates a Paul Allen, vsadili již v roce 1975 na osobní počítače a na to, že tato zařízení doznají opravdu významného rozšíření. Na tomto svém přesvědčení pak vybudovali firmu, kterou dnes asi netřeba nikomu blíže představovat. Jejich tehdejší vize, zformulovaná i do podoby sloganu „A computer on every desk and in every home“ (doslova: počítač na každém pracovním stole a v každém domě) jim vydržela až do dnešních dní - což je vzhledem k rychlosti dění ve světě počítačů opravdu nebývale dlouho.

Sázka na PC přežila i razantní vlnu Internetu, kterou Microsoft nejprve silně podcenil, ale pak s neméně silnou vehemencí dohnal a dokonce začal umně využívat ke svému prospěchu. Jistou dobu se zdálo i to, že představa PC coby středu počítačového všehomíra vydrží Microsoftu i v době nástupu tenkých klientů, nejrůznějších ne-PC zařízení a programů, schopných běžet kdekoli a na čemkoli, zejména díky Javě.

Nyní se ale zdá, že nejvyšší představitelé Microsoftu přeci jen vzali na vědomí, že klasické PC asi nebude navždy oním „středem počítačového všehomíra“, ale že bude o přízeň svých uživatelů soutěžit s různými dalšími typy zařízení, povětšinou mobilními - od mobilních telefonů, přes různá zařízení z kategorie mobilních terminálů, PDA či set-top boxů, až po budoucí výtvory, jejichž podoba teprve nazrává. Hlavně ale uživatele již nebude tolik zajímat, jaký že to používají konkrétní přístroj - budou je zajímat spíše poskytované služby a to, zda mohou dosáhnout toho, čeho dosáhnout chtějí, tam kde chtějí a tehdy kdy chtějí. Právě tento pohled na věc zřejmě vystihuje nová firemní vize, která v angličtině zní: „Empower people through great software any time, any place and on any device“.

Osobně jsem zvědav, jak si s tím poradí oficiální překlad - zde si mohu dovolit volnější překlad, který zní asi takto: dát lidem více možností (empower people, doslova: dát jim sílu, resp. více síly), a to prostřednictvím skvělého (great, doslova: velkého, významného) softwaru, a to kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení.

Jak změnit svět skrze software

Příležitostí k oznámení nové vize se stalo letošní setkání nejvyšších představitelů Microsoftu s 200 předními finančními analytiky, které proběhlo minulý čtvrtek v Seattlu v USA. Tomuto publiku také byl přizpůsoben styl, v jakém špičky Microsoftu přednášely svůj nový pohled na svět - nebylo to o technických záležitostech, o protokolech či standardech, ale o trendech a chování zákazníků i záměrech firmy. Zaznělo zde i několik zajímavých údajů, které mohou pomoci vysvětlit motivaci Microsoftu k poměrně výrazné změně dosavadní koncepce: jestliže ve fiskálním roce 1998 stoupnul podle statistik Microsoftu prodej PC celosvětově o 17 procent, v nedávno skončeném fiskálním roce 1999 to bylo již jen 14 procent, a pro právě započatý rok se očekává růst jen asi o 6 až 8 procent. Stále je to ještě růst, ale Microsoft správně tuší, že skutečný boom se chystá jinde - právě v nejrůznějších ne-PC zařízeních, jako jsou mobilní telefony, PDA, set-top boxy apod.

Svá původní PC-čka Microsoft neopouští, ale spíše rozšiřuje svůj záběr i o tato další zařízení. Stejně tak představitelé Microsoftu hovořili o tom, že by chtěli rozšířit svůj záběr o „spotřebitele“ (consumers), které podle vlastního vyjádření oslovují zatím jen poměrně málo. K jejich efektivnímu oslovení je ale nutné, aby se PC (i další zařízení) ještě zdokonalila a mohla se nastěhovat i do obýváků, kde by svými schopnostmi dokázala nahradit dosavadní jednoúčelová zařízení typu různých přehrávačů, rekordérů, telefonů či herních konzolí apod. To zase vyžaduje lepší podporu multimédií, ale také výkonnější připojení, snazší (pokud možno nulovou) správu, integraci hlasových a datových sítí, podporu bezdrátových technologií pro větší a snazší mobilitu, podporu zabezpečovacích mechanismů atd. Neméně důležitá bude schopnost těchto zařízení nechat se ovládat hlasem, a pracovat s obrazem třeba i tak, aby skrze zabudovanou kameru dokázala sama rozpoznat, kdo s nimi pracuje.

Součástí nové vize však není jen další a dokonalejší podpora multimédií, či třeba schopnost počítače fungovat jako běžný telefon. Velmi výrazným prvkem nové vize je orientace na služby, zejména ty internetové, a dále schopnost poskytovat tyto služby co nejplnohodnotnějším způsobem i na jiných zařízeních, než jakými jsou klasická PC, včetně zařízení mobilních (odsud také důraz nové vize na „kdykoli, kdekoli a na čemkoli“). K dosažení tohoto cíle hodlá Microsoft vyvinout vlastní internetově orientovanou platformu, která by dokázala maximálně využít jak možnosti klasických PC, tak i možnosti síťových serverů a velmi jednoduchých (doslova: hloupých) terminálů.

Pokud jsem novou vizi Microsoftu správně pochopil, její orientace na „kdykoli, kdekoli a na čemkoli“ mi velmi připomíná základní myšlenku Javy a koncept označovaný jako „network-centric computing“ s chytrou sítí a „hloupými okraji“, který již delší dobu prosazují někteří konkurenti Microsoftu (a nejvíce asi firma Sun). V již dostupných materiálech o nové vizi Microsoftu (viz zde) jsem ale podrobnější technickou představu nenašel, a pouze jsem nabyl dojmu, že celé řešení se zřejmě nebude ubírat cestou aplikace Javy.

Kaménky zapadají do mozaiky

Nová vize Microsoftu nepřichází jako osamocený blesk z čistého nebe. Je doprovázena konkrétními dílčími aktivitami, které dokreslují celkové směřování Microsoftu od „PC-centrického“ pohledu na svět k orientaci na služby a nezávislost na hardwarové platformě.

Již delší dobu Microsoft investuje do různých subjektů a aktivit z oblasti kabelové televize, set-top boxů, satelitních systémů (Teledesic), do sféry médií atd. V poslední době také výrazně posiluje nabídku své sítě MSN, včetně nedávného uvedení služby a klienta MSN Messenger Service. Ještě výmluvnějším příkladem pak může být oznámení z minulého týdne, o tom, že Microsoft hodlá ve druhé polovině roku 2000 poskytovat internetové služby uživatelům mobilních telefonů.