Vyšlo na www.novinky.cz dne 23.7.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2501.php3

GiTy a Orange se společně ucházejí o třetí licenci

Svůj záměr ucházet se o třetí licenci mobilního operátora veřejně prezentoval další zájemce – konsorcium vytvořené českou společností GiTy a britským operátorem Orange. Orientovat se chtějí především na zákazníka, kvalitu a moderní služby (včetně datových).

Na středeční tiskové konferenci, konané na pražském Žofíně, se představil další ze zájemců o licenci na třetího mobilního operátora v ČR, který bude moci provozovat své služby především v pásmu 1800 MHz. Jde o dvojici tvořenou českou firmou GiTy a britským operátorem Orange – fakticky ale jde o trojici, ve které je ještě zastoupen finanční partner, a to americká společnost Capital International Inc (CII) se sídlem v Los Angeles. Za účelem společné účasti ve výběrovém řízení (tendru) pak tyto subjekty vytvořily společný podnik (konsorcium), zaregistrovaný jako Orange a.s. V něm má 51 % podíl právě britský Orange plc., o zbývajících 49 % se dělí česká GiTy a finanční partner (konkrétní poměr ale nebyl zveřejněn).

Jak bylo na tiskové konferenci prezentováno, celé toto spojenectví vzniklo z iniciativy GiTy, která nejprve spolu se svým finančním poradcem (Credit Suisse First Boston) vybrala finančního partnera (CII). Teprve pak společně hledali “strategického partnera”, kterým se stal právě britský Orange plc.

Z tiskové konference

Kdo je Orange?

Historie britského Orange se začala psát v dubnu roku 1994, kdy tato společnost vstupuje na trh jako třetí mobilní operátor ve Velké Británii (vedle dvou v té době již zavedených operátorů, Vodafone a Cellnet). V té době byly mobilní telekomunikační služby využívány téměř výlučně podnikateli, tarify poměrně vysoké a nabídka málo pružná a málo přizpůsobená potřebám zákazníkům. Orange vsadil právě na vstřícnost vůči zákazníkovi a to mu očividně přineslo úspěch – v současné době má přes 3 miliony zákazníků, tržní podíl 17,5 % ( k 31.3.1999), a 22,6 % podíl na růstu trhu v Británii, přičemž jeho tržní kapitalizace dosahuje 11,9 miliardy liber. Možná nejvýmluvnější je ale jiné číslo, a to průměrná spokojenost zákazníka s jeho operátorem – podle studie JD Power & Associates z dubna t.r. jsou právě zákazníci Orange nadprůměrně spokojeni s jeho službami (na 116 procent, zatímco konkurence dosahuje po řadě 99, 96 a 94 procent průměru).

Důvody, které zřejmě vedly k tak vysoké spokojenosti zákazníků, si stojí za to poněkud rozvést, protože by měly být současně i hlavními trumfy konsorcia Orange-GiTy v boji o třetí licenci v tuzemsku. Například již od začátku svého působení na mobilním trhu Orange účtuje svým zákazníkům protelefonovaný čas po sekundách, a ne po půlminutách (jako Eurotel a Radiomobil), minutách či dokonce několikaminutových intervalech (jako SPT Telecom v pevné síti). Tarify celkově poklesly (Orange dokonce nabízí vyrovnání konkurenční nabídky, pokud by někdo byl lacinější), ale hlavně se zpřehlednily, aby jim zákazník bez problémů rozuměl a vždy věděl, kolik a za co platí. Zjednodušily se i smluvní podmínky, tak aby zákazník při uzavírání smlouvy o poskytování služeb rozuměl všemu sám a nepotřeboval k tomu svého právníka. Minuty zdarma, které jsou zahrnuty v nějakém tarifu a které zákazník v jednom období nestihne protelefonovat, se převádějí do dalšího účtovacího období. O důvěře provozovatele v kvalitu vlastní sítě svědčí i to, že za každé případné přerušení probíhající hovoru získává zákazník zdarma jednu minutu – jde vlastně o mobilní obdobu toho, co je jinde ve světě telekomunikací známo jako SLA (Service Level Agreement) a co přesně definuje sankce za nedodržení kvality operátorem.

Do you speak Orange? A jak to asi bude v češtině? Třeba: Je libo Orange?

Orange však nesází jen na vstřícnost vůči zákazníkovi, ale i na svou vlastní technologickou zdatnost a inovace. Úzkostlivě dbá na kvalitu, což potvrzuje i místní regulátor (OFTEL, obdoba našeho ČTÚ) – ten ve svém průzkumu z února t.r. pasoval síť Orange na nejlépe fungující v celém Spojeném království.

Důležité je i to, že Orange dnes již nepůsobí zdaleka jen na britském trhu – od října 1998 působí i v sousedním Rakousku, kde má 17,45 % podíl v místním Connect Austria. Od června t.r. působí také v Belgii, kde má padesátiprocentní podíl ve společném podniku s místním KPN. Poskytuje zde služby v pásmu GSM 1800 coby třetí operátor na trhu. Jako druhý až třetí operátor v pásmu 1800 působí Orange i ve Švýcarsku, skrze společný podnik s VIAG, Swissphone a BCV. Skrze partnery a smlouvy o licenci značky je pak zastoupen i v Izraeli a Hong Kongu.

Nyní se tedy uchází i o působení na českém trhu, opět v pozici třetího operátora (co do posloupnosti příchodu na trh) a podobně jako v Belgii a Švýcarsku primárně v pásmu 1800 MHz – a podobně jako v obou těchto zemích v rámci společného podniku s místním subjektem. Tím je u nás společnost GiTy, kterou si zvolil (či spíše: která si vybrala jej, viz výše).

Společnost GiTy snad není třeba podrobněji představovat – působí na našem trhu od roku 1990 a z původního dodavatele strukturované kabeláže a síťových prvků později "vyrostla" ve významnou telekomunikační společnost, mj. nabízející satelitní komunikace (včetně služby DirecPC sloužící potřebám přístupu k Internetu) a služby veřejných datových sítí. Nyní chce GiTy vstoupit i do mobilních technologií, o což se již jednou pokoušela (v tendru na druhou licenci GSM 900, kde ale nebyla úspěšná).

Jaké jsou jejich přednosti

Pokud jde o přednosti, které spojení firem GiTy a Orange vykazuje, pak sem určitě patří i to, že obě firmy jsou poměrně mladé a výhradně privátně vlastněné. To jim umožňuje, aby jednaly rychleji a pružněji než tradiční subjekty ze světa telekomunikací s jejich často velmi konzervativním a setrvačným způsobem myšlení. Dokladem ostatně může být právě akcent na zákazníka, protože firma, která nemá vybudované zázemí ještě z dob nějakého předchozího monopolu (či jinak shůry daného postavení), si jej musí vybudovat sama což ale bez zákazníků nejde.

Za další projev pokrokovosti myšlení a přístupu obou partnerů považuji také to, že akcentují význam Internetu a datových služeb obecně a nechápou mobilní komunikace výhradně jako hlasovou záležitost. Přímo na tiskové konferenci zaznělo, že plnohodnotné datové služby včetně vysokorychlostního přístupu k Internetu budou významnou součástí jejich nabídky.

Bez národního roamingu?

Poměrně zajímavým momentem byla reakce pana Childse, ředitele pro zahraniční aktivity Orange plc, na otázku, jaký je jejich postoj k problematice tzv. národního roamingu. Jen pro upřesnění, jde o řešení které by třetímu operátorovi umožňovalo vstoupit na trh ještě v době, kdy nemá dobudováno vlastní pokrytí rozhodující části území republiky (a spočívá v tom, že by nový operátor využíval infrastrukturu jiného operátora, svého konkurenta). Z odpovědi pana Childse jsem pochopil, že Orange se touto cestou vydat nechce, a to především kvůli kvalitě – jelikož by neměli ve své moci celou síť, nemohli by ručit za kvalitu poskytovaných služeb, na kterou tolik dbají.

Tento aspekt je zajímavý i v souvislosti s tím, jak dlouho trvalo společnosti Orange v jiných zemích, než spolu se svými místními partnery uvedla do provozu vlastní síť s dostatečným pokrytím pro počáteční rozjezd. Ve Švýcarsku to bylo za 14 měsíců, a v Belgii 12 měsíců od udělení licence. Pan Childs sice řekl, že u nás počítají s ještě kratší dobou, ale i tak asi nepůjde o žádný významný náskok oproti stávajícím dvěma providerům: podle podmínek tendru totiž mohou oba naši stávající mobilní operátoři začít fungovat v přidělené části pásma 1800 MHz již 9 měsíců poté, co třetí operátor dostane přidělenu svou licenci (ne od doby, kdy spustí své služby)! Takže i kdyby Orange spolu s Gity v případě zisku licence stihli vše za dobu kratší než oněch 12 měsíců, stále ještě se může stát, že by v pásmu 1800 MHz začínali fakticky později než jejich konkurence.

Na druhé straně je možné, že by jim to nemuselo tolik vadit – pokud jsem správně porozuměl jejich celkové strategii a filosofii, hodlají svou konkurenci porážet jinými zbraněmi než technologickou odlišností GSM služeb v pásmu 1800 MHz a v pásmu 900 MHz (která z pohledu běžného uživatele skutečně není zase až tak velká). Vítězit hodlají zejména kvalitou a vstřícností k zákazníkům i pokročilými službami, a to včetně datových.