Vyšlo na www.novinky.cz dne 21.7.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2491.php3

Tržby v telekomunikacích rostou, ale Telecomu klesá zisk

Český statistický úřad oznámil poměrně výrazný nárůst tržeb v oblasti telekomunikací za měsíc květen, o 15,3 procenta oproti srovnatelnému období loňského roku. Nově jmenovaný generální ředitel SPT Telecom ale přiznává, že jeho podnik má za první pololetí nižší zisk než vloni. Jak to spolu koresponduje?

Český statistický úřad zveřejnil 19. července údaje o vývoji tržeb v oblasti maloobchodu za květen t.r. Pro uživatele Internetu je jistě potěšující, že tyto údaje jsou dostupné i on-line, na WWW stránkách ČSÚ, v sekci "Základní statistické informace", konkrétně zde. Relevantní čísla ukazuje následující tabulka:

březen duben květen
Spoje celkem 105,7 105,3 114,4
V tom:
poštovní služby
105,0 98,4 105,9
Telekomunikační služby 107,4 111,1 115,3
přičemž základem 100 procent je stejné období předchozího roku.

[Obr: trzbykveten.gif (46544 Bytes)]

O několik dní dříve, konkrétně minulý čtvrtek, vystoupil na ČT2 ve zpravodajském pořadu "21" čerstvě jmenovaný generální ředitel SPT Telecom pan Přemysl Klíma. V jeden okamžik se ho moderátor zeptal:

[Obr: klima21.gif (58007 Bytes)]
Pane řediteli, SPT Telecom ohlásil v pololetí nižší zisk než vloni, znamená to problémy ve vaší firmě?

načež pan Klíma odpověděl:

Ne. On se ten zisk nevyvíjí lineárně, ... nekoná se dramatické překvapení, na žádnou stranu...

čímž očividně reagoval na druhou část otázky (týkající se problémů), a neprotestoval proti samotnému tvrzení o poklesu zisků, který vysvětluje nelineárním vývojem.

O kolik konkrétně zisk Telecomu poklesl, to v televizní relaci nezaznělo, a z jiných zdrojů tuto informaci nemohu potvrdit - možná jsem hledal špatně, ale nepodařilo se mi najít žádný veřejný zdroj, který by o tom referoval. Berme ale souhlasné vyjádření generálního ředitele SPT za bernou minci a zkusme se zamyslet nad tím, proč tomu tak je. Přitom ještě v rámci svých oficiálních hospodářských výsledků za první čtvrtletí roku 1999 sám Telecom uvádí: "Na růstu zisku společnosti se nejvíce podílely zvýšené výnosy od ostatních provozovatelů (vzrostly o 26 %), konsolidace výnosů společnosti EuroTel Praha, spol. s r. o. (vzrostl o 49 %) a příjmy z přenosu dat a dalších telefonních služeb (vzrostly o 27 %)." Nyní, v pololetí, generální ředitel přitakává na výrok o tom, že zisky klesly.

Triviálním vysvětlením by mohlo být to, že Telecomu výrazně rostou náklady, a tak i při větších tržbách dosahuje nižšího zisku. Toto ale považuji za velmi nepravděpodobné, protože podle tvrzení samotného Telecomu jeho náklady v absolutní hodnotě téměř nerostou, a v relativním pohledu, vztaženém na počet provozovaných přípojek, naopak klesají (za první čtvrtletí celková výše provozních nákladů meziročně stoupla o 1 procento). Vysvětlení bych spíše hledal v tom, co Telecom vykazuje jako zisk, a co do toho zahrnuje - podle zveřejněných výsledků za 1. čtvrtletí totiž podnik vykázal ztrátu z kurzových rozdílů ve výši 988 milionů korun (zatímco v prvním čtvrtletí loňského roku vykázal naopak kurzový zisk ve výši 811 milionů Kč). To se ale stalo již v prvním čtvrtletí, během kterého podle oficiální zprávy stále ještě došlo k růstu zisku. Za možné bych považoval také to, že jde svým způsobem o účelovou manipulaci s čísly, která má posloužit jako dělostřelecká průprava na právě začínající každoroční boj o zvyšování telekomunikačních tarifů. To, že tento boj právě začíná, ředitel Klíma potvrdil…

[Obr: klima211.gif (53437 Bytes)]
My každý rok jednáme, nebo Telecom každý rok jedná s ministerstvem financí o maximálních dovolených tarifech telekomunikačních služeb. Samozřejmě ta procedura nás letos čeká, je na samotném počátku, a samozřejmě se jí zúčastním...

Pokles zisku je zákonitý

Ať už je ale pokles zisků Telecomu skutečný, nebo jen uměle vykázaný, jedno považuji za jisté - celkový trend k poklesu ziskovosti klasických telefonních služeb je zákonitý a nevyhnutelný. Je způsobený tím, že díky moderním technologiím mají zákazníci na výběr celou řadu možností, jak uspokojit své komunikační potřeby, a mohou si tudíž vybírat. Zcela zákonitě si proto vyberou tu variantu, která je pro ně nejvýhodnější, přičemž kritériem výhodnosti nemusí být zdaleka jen cenová náročnost. Již dnes je velmi markantní, že čím dál tím větší krajíc z celého telekomunikačního koláče ukrajují mobilní telefony, přičemž do budoucna budou stejně dychtivě ukusovat z tohoto koláče i různé formy "datové telefonie".

Dnes sice ještě početně vítězí klasická (pevná) telefonie v podání SPT Telecom, alespoň pokud jde o počet přípojek - ke konci prvního čtvrtletí t.r. SPT vykázal 3,8 milionu přípojek. Naproti tomu domácí trh mobilních telefonů vykazuje jen cca 1,3 milionu uživatelů, resp. aktivací, a to zřejmě ke konci prvního pololetí (Eurotel hlásí tři čtvrtě milionu, a Radiomobil 555 tisíc). Podstatné je ale tempo růstu - zatímco mobilní operátoři pomalu nestíhají a skutečnost spíše převyšuje jejich optimistická očekávání, SPT Telecom se dostává do vážných problémů se splněním počtu předem naplánovaných pevných přípojek. Podle Mobil serveru přibylo za letošní rok 345 000 nových mobilních uživatelů (dohromady u obou mobilních operátorů, nejspíše za první půlrok), zatímco SPT Telecom vykázal za první čtvrtletí 34 000 nových telefonů (viz zde). Při stejném tempu i za druhé čtvrtletí by to odpovídalo 68 000 novým pevným přípojkám, což je pořád asi pětkrát méně než kolik přibylo mobilních uživatelů! Zdůrazněme si ještě jednou, co to znamená: trh mobilních komunikací roste pětkrát rychleji, alespoň co do počtu uživatelů!

Pokud jde o tržby či výnosy, zde nemám k dispozici dostatek údajů pro obdobné srovnání, ale troufnu si odhadnout alespoň to, že tržby v mobilním sektoru rostou také rychleji, a u pevné telefonie rostou pomaleji (pokud přímo neklesají) - a to i přesto, že SPT Telecom coby majoritní vlastník Eurotelu si započítává alikvótní část jeho zisků do své bilance). Zde je zřejmě třeba hledat vysvětlení toho, že celkové tržby v telekomunikacích za květen výrazně vzrostly, zatímco SPT Telecom hlásí druhé čtvrtletí s poklesem zisku, po prvním ziskovém.

Tržby a zisk přitom zcela jistě souvisí i s mírou, v jaké lidé využívají telefony, které vlastní. Také zde lze předpokládat, že u pevných telefonů, kde tarify v průměru rostou, bude celkový objem "protelefonovaných poplatků" (resp. výnosů z hovorného) vykazovat klesající tendenci. SPT Telecom již naznačil, jak na to chce reagovat - jeho představitelé v poslední době opakovaně zdůrazňují, že paušální poplatky za existenci pevné telefonní přípojky (v současné době ve výši 135,- Kč) jsou na úrovni pouhé třetiny až čtvrtiny evropského průměru - což lze zřejmě interpretovat tak, že SPT Telecom by je chtěl zvýšit na evropský průměr, neboli zdražit třikrát až čtyřikrát. Přitom podle nedávno vydané tiskové zprávy konsorcia TelSource (vydané u příležitosti zveřejnění Akcionářské smlouvy) činily v roce 1998 průměrné roční provozní náklady na jednu telefonní linku 5825,- Kč. Při dnešní ceně 135,- Kč měsíčně, resp. 1620,- ročně je z měsíčního paušálu kryta jen část těchto provozních nákladů, zatímco zbývající část je kryta z hovorného (a hovorné se ještě podílí na krytí dalších výdajů, jako jsou odpisy atd., tak aby celkově byl SPT Telecom stále značně ziskový). Pokud by si SPT Telecom prosadil zvýšení měsíčního paušálu na trojnásobek, tj. na 405,- Kč měsíčně, resp. 4860,- ročně, pokrylo by to větší část provozních nákladů na pevné telefonní přípojky (a při zvýšení na čtyřnásobek úplně celé a ještě by zbylo). V každém případě by pak SPT Telecom měl obrovský prostor pro snižování hovorného - nebo alespoň velký prostor pro další bezproblémovou existenci v situaci, kdy faktické využití pevných přípojek bude dále výrazně klesat, a s ním i objem vygenerovaného hovorného.