Vyšlo na www.novinky.cz dne 13.7.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2437.php3

Vznikne peeringové centrum Gemmy?

Jako podmínku pro založení nového peeringového centra si společnost Gemma stanovila tento minimální požadavek: zájem alespoň deseti providerů, vyjádřený podpisem pod jejich memorandum, a to s termínem do 14.7.1999. Podle včera vydané tiskové zprávy jsou pod ním zatím podpisy 3 a dalších 6 je na spadnutí. Najde se včas desátý provider?

Společnost GEMMA Systems přišla na přelomu května a června s myšlenkou vybudovat nové peeringové centrum. Jak jsem o tom podrobněji referoval ve svém tehdejším článku, podstatnou odlišností od stávajícího NIXu by bylo to, že peeringové centrum Gemmy by fungovalo na běžném komerčním principu, mělo by svého provozovatele, zaměstnance starající se o řádný chod centra atd. a poskytovalo by i další služby (například reprezentovalo providery v jednáních se státem atd.). Hlavně by nemělo různá omezení stávajícího NIXu, která vyplývají z historického vývoje tohoto sdružení a která až dosud způsobovala nepříliš optimální fungování tohoto peeringového centra. Osobně vidím hlavní rozdíl v tom, že dosavadní podoba NIXu byla motivována především snahou zabránit tomu, aby jeden provider mohl jakkoli přelstít druhého (což ale dnes již není příliš aktuální). Nové peeringové centrum by již bylo zaměřeno jinak, tedy na řádné rutinní fungování.

Společnost Gemma zveřejnila svůj záměr vybudovat nové peeringové centrum formou veřejného Memoranda a vyzvala providery, aby se k tomuto memorandu závazně přihlásili svým podpisem. Stanoven byl i termín, do kterého se tak má stát - do 14.7.1999 - a také minimální počet providerů, jejichž podpis je nutný k rozjetí celé aktivity. Včera pak společnost Gemma vydala tiskovou zprávu, podle které jsou pod memorandem již tři podpisy:

  • Global One
  • CZCOM
  • SPT Telecom

Mail, kterým byla tisková zpráva rozesílána, obsahoval ještě tuto informaci, cituji:

V nejbližších dnech očekáváme podpisy od EUnet, PVT, Telenor Internet, GTS, VOL a Plus.Line. S ostatními ISP stále probíhají jednání.

Pokud tedy správně počítám, je to 9 providerů (pokud se všichni uvedení stihnou včas podepsat). Pak by tedy vše záleželo na tom, zda se mezi dalšími providery, se kterými jednání ještě probíhá, najde alespoň jeden další, desátý. Jen pro zajímavost: aktuální počet členů NIXu je 20.

Důvodem, proč další provideři nejspíše ještě váhají, zřejmě budou i určité změny k lepšímu u stávajícího NIXu. Ten se totiž v poslední době - a možná i v důsledku aktivit Gemmy - poněkud probudil a zřejmě i zlepšil služby, které poskytuje svým členům. Konkrétní podobou je například i budování druhého fyzického peeringového bodu, přímo u Dattelů (zatímco ten stávající je na neutrální půdě televizní věže v pražských Mahlerových sadech).

Počkejme si tedy, jak vše dopadne. Počet 9 providerů, pokud jsou skutečně "jistí", je už velmi blízko stanovenému limitu. Na druhé straně bude jistě zajímavé sledovat i to, zda v ČR je vůbec prostor pro dvě na sobě nezávislá peeringová centra, neboli pro současnou koexistenci GEMMY IX a NIXu.