Vyšlo na www.novinky.cz dne 14.7.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2434.php3

Komu patří TV Nova aneb jak jsem poprvé platil za informace

Také se nedokážete orientovat v tom, komu vlastně patří ochranná známka TV Nova? Patří společnosti CET 21, nebo naopak ČNTS? Odpověď je jednoduchá - stačí se podívat do rejstříku ochranných známek. Ale pozor, není to zadarmo!

Před časem jsem se zúčastnil jedné diskuse, ve které šlo o to, kdo vlastně je majitelem "jména" TV Nova, přesněji této ochranné známky. Může to být zajímavé například v situaci, kdy se CET 21 skutečně rozejde s ČNTS a každý z nich bude vysílat sám, svůj vlastní televizní program - CET 21 "po zemi", na základě licence, kterou vlastní, a ČNTS skrze satelit, kde licence nutná není. Jak se pak ale budou jednotlivé programy jmenovat - který z nich bude NOVA, resp. TV Nova? Odpověď na tuto otázku je zřejmě závislá na tom, kdo konkrétně je vlastníkem příslušné ochranné známky v kategorii týkající se televizního vysílání.

Ve zmíněné diskusi nebylo o co se opřít, protože nikdo neměl potřebná fakta. Takže závěr byl nejednoznačný. Později mi to nedalo, abych se nepodíval na Internetu do rejstříku ochranných známek (který už jistou dobu funguje na adrese http://www.oz.cz), zda mi dokáže poskytnout požadovanou informaci.

Rejstřík ochranných známek umožňuje základní způsob vyhledávání bezplatně, aniž by se uživatel musel registrovat. Hledat však v tomto režimu můžete jen podle jména, resp. názvu ochranné známky, a nemůžete své dotazy omezit například jen na určité kategorie, pro které jsou ochranné známky udělovány. Hlavně se ale dostanete jen k informaci, zda určitá známka je či není "obsazena" (resp. zda je teprve přihlašovaná, registrovaná, zveřejněná či zamítnutá, zastavená atd.), ale nedozvíte se, kdo je jejím vlastníkem, resp. kdo o ni zažádal.

Podrobné informace jsou v rejstříku ochranných známek dostupné jen registrovaným uživatelům, a navíc platícím - podrobné vyhledávání, například s uvážením kategorií, je pro registrované uživatele stále ještě zdarma, ale zobrazení konkrétních údajů o nalezené známce je již placené - částkou 20,- Kč za jednu známku.

Abych se mohl stát platícím uživatelem a dostal se k informaci, komu která známka patří, musel jsem se nejprve zaregistrovat. Dále jsem musel složit alespoň minimální předplatné, protože rejstřík funguje na principu předplatného - zájemce složí na svůj účet u rejstříku určitou sumu, a pak se může dotazovat. Za každý detailní dotaz na jednu známku se odečte zmíněných 20,- korun českých. Minimální předplatné je přitom 100,- Kč.

Chvíli jsem přemítal nad tím, zda mi ta TV Nova stojí za to. Nakonec jsem usoudil, že Nova ne, ale zkušenost s rejstříkem a s placením za informace ano. Neskrývám, že to bylo poprvé, kdy jsem měl takovýmto způsobem za on-line informace platit - a tak mne docela zajímalo, jak to bude probíhat.

Postup byl skutečně jak z reklamního letáku. Rejstřík totiž umí spolupracovat s Expandia bankou, takže stačilo jen převést sto korun českých z účtu u této banky na účet předplatného u téže banky, a pak se dotazovat. Neměřil jsem to sice se stopkami v ruce, ale celý převod z jednoho účtu u Expandia banky na druhý skutečně trval něco kolem pěti minut.

Jak je to s Novou?

Po zaplacení předplatného jsem se již dostal k požadovaným informacím. Mohl jsem si vypsat známky obsahující řetězec NOVA v kategorii 38, která pokrývá televizní vysílání.

[Obr: seznamznamek.gif (4993 Bytes)]

V tomto seznamu jsem si našel, že majitelem ochranné známky NOVA v kombinované grafické a slovní podobě je společnost CET 21, a to od roku 1995 - viz následující obrázek:

[Obr: nova1.gif (9717 Bytes)]

Zajímavé je ale to, že přibližně o dva roky dříve se majitelem ochranné známky znějící na NOVA TV (i NOVA-TV) stala naopak společnost ČNTS:

[Obr: nova222.gif (6588 Bytes)]

Takže známky NOVA a NOVA TV jsou rozdány, každá jedné ze zúčastněných stran.

Ale co známka TV NOVA? I na tuto otázku mi dal rejstřík odpověď, za mých 20,- korun českých. O tuto ochrannou známku si v květnu tohoto roku (tj. roku 1999, a tedy již v době sporů mezi oběma stranami) zažádala společnost CET 21 - dosud ale je tato ochranná známka pouze přihlašovaná, a ne registrovaná.

[Obr: nova3.gif (6505 Bytes)]

Podle předchozích obrázků si můžete sami udělat představu o tom, jak dlouho trvá, než se nějaká známka stane registrovanou. Navíc je otázkou, zda známka TV NOVA nebude příliš podobná známce NOVA TV, a zda tedy bude moci být přijata jako samostatná ochranná známka - to jsou ale mé vlastní spekulace, které bych raději přenechal povolanějším.