Vyšlo na www.novinky.cz dne 7.7.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2399.php3

Prázdniny v eCity

Léto je v plném proudu, školákům začaly prázdniny, dospělým čas dovolených. Na prázdninový provoz přešlo i virtuální město eCity. Oproti normálnímu provozu je sice poněkud omezený, ale i tak dává šanci zájemcům o různé soutěže a hry.

První etapa fungování virtuálního města eCity úspěšně skončila 30. června. Druhá etapa, jejíž konkrétní podoba je dosud obestřena tajemstvím, však nezačala ihned poté. Má být zahájena až 4. října, přičemž v mezidobí probíhají ve virtuálním městě eCity nezbytné stavební práce – což je samozřejmě metafora pro úpravy celého systému, tak aby byl připraven na druhou etapu.

Pro obyvatele se ale brány virtuálního města ani během této „přestavby“ nezavřou. Celé eCity totiž přechází na prázdninový provoz, který je sice poněkud omezený oproti dřívějšku, ale na druhé straně přece jen skýtá určité možnosti „on-line vyžití“ – zejména tři nové prázdninové hry. Nadále fungují možnosti tzv. chat-u, stejně jako obchody firem i obyvatel – můžete tedy vesele nakupovat dál (a stejně tak zakládat vlastní firmy). Smůlu máte pouze v případě, že jste v eCity byli pouze jako návštěvníci, protože během prázdnin je město otevřeno skutečně jen pro vlastní obyvatele. Pro úplnost připomínám, že hlavním rozdílem mezi „obyvatelem“ a „návštěvníkem“ je to, že obyvatel musel při svém stěhování do města prozradit svou totožnost (poskytnout své základní osobní údaje), zatímco návštěvník nemusel. Takže pro skutečně zainteresovaného návštěvníka zase není tak velkým problémem stát se alespoň dodatečně obyvatelem.

Soutěž v návštěvnosti firem

První prázdninová soutěž navazuje na změnu, ke které v eCity došlo zhruba uprostřed první etapy. Šlo o to, že obyvatelé eCity si mohli sami zřizovat své vlastní firmy a skrze své účty u místní virtuální ebanky prodávat své produkty či služby (samozřejmě také jen „markýrovaně“, bez reálné dodávky zakoupeného zboží). Provozovatelé eCity se snažili poskytnout těmto firmám obyvatel potřebnou propagaci jedním z denních úkolů v první etapě, kdy úkolem bylo něco v takovéto firmě nakoupit. Nyní je zde další způsob propagace firem patřících obyvatelům, a to prostřednictvím první prázdninové hry. Podstatou soutěže je dosáhnout největší návštěvnost své vlastní firmy v eCity. Přesné propozice soutěže říkají že:

Rozhodující je počet obyvatel eCity, kteří stránku navštíví, nikoliv počet obchodů nebo zobrazení …..

V této soutěži tedy soutěžící vlastně vůbec nesoutěží, alespoň ne obvyklým přímým způsobem – pouze zřídí svou vlastní firmu a pak čekají na návštěvníky. Prvních 50 firem, které se umístí na žebříčku návštěvnosti, získá jako prémii knihu, ale poté budou zřejmě ze soutěže vyřazeny. Vzhledem k současnému počtu cca 400 až 500 firem obyvatel pak má vcelku každý šanci (pokud ovšem nedojde k masovému zakládání nových firem obyvatel, což je možná skutečným záměrem celé této soutěže).

Přiznám se, že jsem zcela nepochopil konkrétní způsob, jakým má být tato soutěž vyhodnocována: jak vlastně systém eCity pozná, že někdo navštívil příslušnou stránku? To, co je možné považovat za „firmu“, je WWW stránka realizovaná plně svým autorem v jeho vlastní režii (včetně místní kopie platící ikonky), a pokud se o to autor sám explicitně nepostará, eCity nemá šanci poznat, kolikrát byla navštívena, či zobrazena, přičemž i zde mi není příliš jasný rozdíl. Tím spíše pak není šance poznat, jak velkou část z celkového počtu návštěvníků představovali obyvatelé eCity. Jako jedinou možnost vidím to, že je vyhodnocován počet vstupů do ebanky z příslušné „firmy“, protože pak již je plně v moci systému eCity vše řádně spočítat. To ale odpovídá situaci, kdy někdo v příslušné firmě skutečně nakupuje (resp. chce nakoupit, ještě přesněji: klikne na ikonku „platím“), a ne ji pouze navštíví.

Soutěž v manipulaci s bankovním účtem

Také druhá prázdninová hra je poněkud specifická, a to tím, že má především výukový charakter. Jejím cílem je, alespoň podle mého názoru, aby se obyvatelé eCity lépe seznámili s možnostmi a různými „finesami“ klientského účtu v Expandia Bance - soutěž má deset úkolů, a všechny požadují provedení nějakého „rafinovanějšího“ úkonu s bankovním účtem. Samozřejmě to je reklama Expandia Banky, která tímto způsobem láká další nové klienty z řad těch, kteří u ní ještě nemají skutečný účet.

Současně s tím je to ale i šikovný tah vůči aktuálním i potenciálním zákazníkům. Aktuální zákazníci Expandia Banky, neboli ti, kteří již u ní mají své účty, se na této hře mohou naučit věci, o kterých zatím nemusí mít vůbec tušení. A mohou si je navíc odzkoušet bez starosti o osud svých skutečných financí (čímž se jistě šetři zátěž klientských center skutečné Expandia Banky i její help-line). Vliv to určitě bude mít i na potenciální zákazníky, kteří se rozhodnou stát zákazníky aktuálními – když přijdou do klientského centra, aby si zde založili skutečný účet, pak jako zkušení obyvatelé eCity rozhodně nekupují příslovečného zajíce v pytli. Stejně tak jim zřejmě už není nutné složitě vysvětlovat, jak se vlastně s účtem v bance manipuluje, čímž se opět šetří kapacity klientských center i eventuální následné dotazy help-line banky. Vlastně si banka touto cestou vychovává své vlastní zákazníky.

Cesta kolem světa

Klasickou soutěžní hrou bude třetí prázdninová hra, nazvaná „Cesta kolem světa“. Zahájena bude až v týdnu od 12. července a bude probíhat v deseti týdenních krocích. Tentokrát ale zřejmě již nepůjde o žádné pasivní nakupování (či manipulaci s bankovním účtem), ale o aktivní vyhledávání informací prostřednictvím Internetu – cílem tedy bude spíše to, aby se účastníci soutěže naučili pracovat s Internetem jako takovým, a tak lépe poznali jeho možnosti.

Konkrétní průběh soutěže by podle dostupných informací měl být takový, že v každém z týdenních kroků soutěžící navštíví určitou lokalitu a bude mít za úkol vyhledat informace vztahující se k této lokalitě, tak aby mohl odpovědět na zadané otázky. Teprve odpoví-li správně, bude moci postoupit do dalšího kola. Pokud nedokáže (nebo nestihne) odpovědět včas a správně, „uvízne“ v dané lokalitě. Soutěž tím pro něj vlastně končí. I to je rozdíl oproti ostatním dvěma prázdninovým hrám, které můžete plnit kdy se vám to bude hodit. Zde bude soutěžící vázán přesným časovým harmonogramem, a nebude si tak moci dovolit ani jednotýdenní výpadek.

(větší obrázek)