Vyšlo na www.novinky.cz dne 2.7.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2388.php3

Český Microsoft s novou strukturou a novou verzí

Česká pobočka Microsoftu zakončila úspěšný fiskální rok a představila svou novou organizační strukturu, více uzpůsobenou zákazníkům. Za dveřmi je česká verze MS Office 2000, která je ve výrobě, a na trhu by se měla objevit již velmi brzy. Cena nové verze by měla být příznivější než u stávajícího balíku MS Office.

Na úterní tiskové konferenci, pořádané v novém pražském hotelu Marriot, se česká pobočka Microsoftu mohla pochlubit výsledky svého úspěšného fiskálního roku (který u firmy probíhá od července do června). Podle tiskové zprávy jsou hlavní údaje následující:

 • obrat za uplynulý fiskální rok narostl o 25 procent
 • počet prodaných desktopových produktů dosáhl 240 000
 • celkem bylo prodáno 880 000 licencí
 • nárůst prodeje SQL serverů přesáhnul 112%
 • nárůst prodeje vývojářských nástrojů činí 42%

Pokud jde o nadcházející období, kromě ryze komerčních cílů si český Microsoft předsevzal zintenzivnění svých aktivit v boji proti softwarovému pirátství. Dále by chtěl napomáhat adekvátnějšímu vnímání celého oboru informačních technologií v České Republice.

Nová organizační struktura českého Microsoftu

Výsledky právě skončeného fiskálního roku by české pobočce měly umožnit zvýšit počet jejích pracovníků o cca 20 procent, na zhruba 60 lidí. Hlavně ale dochází ke změně organizační struktury celé pobočky, která se nyní více přizpůsobuje různým kategoriím zákazníků, i jejich specifickým potřebám - tedy zákazníkům malým, větším i největším, i vývojářům na platformě Microsoftu. Přímo na tiskové konferenci byly představeny některé nově vznikající organizační útvary (skupiny):

 • Enterprise Group Depth, pro největší zákazníky (nad 2500 PC, kterých by mělo být 21), v čele stojí pan Jiří Nikodým
 • Enterprise Group Breadth, pro velké zákazníky (300 až 2500 PC, kterých by mělo být asi 300), v čele stojí pan Jiří Devát
 • Small&Medium Enterprise, pro menší zákazníky (s méně než 300 PC) a výrobce HW a OEM partnery, vede paní Veronika Přikrylová
 • Business Solutions Group, pro vývojáře řešení na platformě Microsoftu, vede pan Jaroslav Bengl

Vedle těchto nově vymezených organizačních útvarů zřejmě budou dále existovat některé stávající útvary, jako např. útvar marketingu (vedený panem Belvončíkem).

Zajímavá zmínka zazněla na tiskové konferenci ohledně Internetu i navazujících oblastí, jako je např. e-komerce. Tyto aktivity má mít v českém Microsoftu specificky na starosti jediný člověk, a to pan Jaromír Štěpán. Mělo by se však jednat spíše o koordinátora internetových aktivit, které jsou fakticky "rozprostřeny" do všech ostatních útvarů a jejich činností.

Co bude obsahovat a kolik bude stát česká verze MS Office 2000?

[Obr: msoffice2000.gif (8657 Bytes)]
Na tiskové konferenci zazněly i důležité informace o české verzi nového kancelářského balíku MS Office 2000 - či spíše o českých verzích, protože variant balíku MS Office 2000 bude celá řada, konkrétně:
 • Standard: obsahuje Word, Excel, Outlook a PowerPoint, vše v české (i slovenské verzi)
 • Small Business: obsahuje Word, excel, Outlook, Publisher a nástroje pro "Small Business" (vše v češtině)
 • Professional: jako verze Small Business a Standard, navíc Access (vše v češtině)
 • Premium: jako verze Professional, navíc produkty FrontPage a PhotoDraw (tyto dva produkty navíc jsou v angličtině)
 • Developer: jako verze Premium, navíc vývojářské nástroje a databáze runtim-y (tyto přidané produkty opět jen v angličtině).

Pokud jde o konkrétní ceny, ty na tiskové konferenci nezazněly. Představen však byl graf srovnávající ceny stávajícího balíku MS Office s novým Office 2000, a to jak pro případ jeho pořízení jako zcela nového produktu, nebo ve formě upgradu. Z tohoto grafu je patrné, že upgrade na nový balík bude v základních verzích stát prakticky stejně jako upgrade na stávající Office 97, a v "pokročilejších verzích" by měl být lacinější (viz první a třetí část grafu, počítáno shora). Pořízené zcela nového MS Office 2000 pak přijde ve všech variantách levněji, než pořízení balíku Office 97 (viz srovnání druhé a čtvrté části).

[Obr: cenovapolitikams.gif (85999 Bytes)]

Na základě tohoto grafu si dovolím konstatovat, že dochází ke znatelnému snížení cen za novou verzi balíku, která navíc obsahuje větší počet aplikací. Bylo by jistě zajímavé vědět, do jaké míry je tento příjemný pokles důsledkem konkurence v oblasti kancelářských balíků na našem trhu - zejména díky razantní cenové politice Software602 a jejího balíku 602 Pro PC Suite. O tom, že určitý vliv zde je, vůbec nepochybuji - ale o tom, jak je velký, lze pouze spekulovat. Hlavní ale je, že ceny jdou dolů, a užitná hodnota produktů naopak roste.