Vyšlo na www.novinky.cz dne 18.6.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2317.php3

Co vyřeší valná hromada SPT Telecom?

Na dnešní valné hromadě SPT Telecom určitě půjde o moc, a to v obou možných významech tohoto slova: půjde o hodně velké peníze i o vládu nad tímto významným podnikem. Včerejší zpravodajská relace ČT 1 přinesla vcelku zasvěcený pohled na stanoviska obou rozhodujících stran současného boje o SPT Telecom.

Dnes, v pátek 18. června 1999, se uskuteční další valná hromada SPT Telecom - podniku, který je už delší dobu zmítán spory mezi svými dvěma hlavními akcionáři - českým státem, který zastupuje Fond národního majetku coby držitel majoritních 51 procent akcií, a konsorciem TelSource, které fakticky vlastní 33,5 procenta, a tedy takzvanou blokační minoritu. Obě tyto strany se zatím nedokázaly dohodnout, a to ani na osobě předsedy představenstva (jehož funkce je od minulé valné hromady neobsazena).

Dění kolem SPT Telecom byl včera věnován i zpravodajský pořad Tady a teď na ČT 1. Obě znesvářené strany zde dostaly prostor k tomu, aby se vyjádřily ke vzájemným vztahům. Mediální zástupkyně konsorcia TelSource, slečna Urbanová řekla:

[Obr: mluvcitelsource.gif (25298 Bytes)]
V současné době jsou napjaté, a vyřešením by měla být právě páteční valná hromada.

Tím jen navázala na dřívější prohlášení představitelů TelSource, kteří projevili své znechucení z postoje státních úředníků (viz zde).

Mluvčí Fondu národního majetku zaujal odlišné stanovisko:

[Obr: mluvcifnm.gif (25638 Bytes)]
Fond národního majetku jednoznačně odmítá ten vztah státu a TelSource resp. Telecomu definovat jako špatný, nebo tím méně jako boj o nějakou kontrolu.

Zajímavá byla i konfrontace názorů na snahy konsorcia TelSource rychle získat majoritu v SPT Telecom. Mediální zástupkyně Urbanová naznačila, že je to motivováno snahou splnit strategické cíle a připravit podnik na liberalizaci trhu:

[Obr: cekatelenatelefon.gif (14869 Bytes)]
V tom momentě, kdy nebude mít TelSource resp. Telecom příslušné pravomoci k tomu, aby mohl realizovat ty strategické cíle, které si předsevzal v tom roce 1995, tak nepřipraví vstup SPT Telecom na ten trh v roce 2001.

Toto vyjádření považuji za poměrně nový moment, dosud jsem takovouto explicitní podmiňovací vazbu mezi získáním majority v SPT a jeho přípravou na liberalizaci trhu nezaznamenal (a nejsem si vědom, že by něco takového bylo součástí akcionářské smlouvy). Mluvčí FNM se k nedávnému návrhu TelSource na převzetí moci v SPT Telecom (podrobněji viz zde) vyjádřil dosti výstižně:

My to považujeme za porušení privatizačního projektu schváleného vládou, je to i v rozporu s obchodním zákoníkem...

Na otázku, co se stane, když se TelSource nepodaří získat majoritu, mediální poradkyně konsorcia odpověděla:

…pro tento případ je připraven scénář odchodu strategického partnera z SPT Telecom…

čímž očividně narážela na zprávy z tisku o tom, že TelSource hrozí svým odchodem z SPT, resp. změnou ze strategického partnera na běžného akcionáře a odvoláním svých odborníků z SPT Telecom.

Doprovodný komentář ale dodává, že výrok slečny Urbanové byl z předchozího dne, zatímco v den vysílání (čtvrtek) jednání mezi státem a TelSource pokročila natolik, že

"...podle nových informací TelSource už o svém odchodu neuvažuje".

Související zajímavostí je i následující výrok mluvčího FNM, který naznačuje, že o podíl v SPT jsou i jiní zájemci:

Fond národního majetku s nikým o prodeji akcií v tuto dobu nejedná, ale je asi možné říci, že kapitálově silných zájemců o akcie Telecomu by byla celá řada.

Celý zpravodajský pořad na ČT 1 začínal titulkem, který hovoří o nadcházejícím personálním zemětřesení v SPT:

[Obr: zemetreseni.gif (55963 Bytes)]

Zítřejší valná hromada zřejmě skončí personálním zemětřesením. Židle se kývou pod členy představenstva i pod generálním ředitelem. Přetahování o kontrolu nad Telecomem vrcholí.

Nechme se tedy překvapit, jak vše dopadne. Nejspíše ale už vše bylo rozhodnuto na předchozích jednáních, a na valné hromadě to bude pouze oficiálně posvěceno.