Vyšlo na www.novinky.cz dne 16.6.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2308.php3

Eridan startuje podruhé

Radiodatová síť Eridan, zprostředkovávající přístup k Internetu, má při svém opakovaném startu v ruce všechny potřebné trumfy: zajištěného investora (IPB Leasing), dodavatele technologií (BreezeCom) i internetového providera (Global One).

[Obr: logoeridan.gif (1182 Bytes)]
Síť Eridan je dalším řešením, které na našem domácím trhu nabízí možnost bezdrátového přístupu k Internetu. Přesto je zde jedna významná odlišnost od všech ostatních nabídek bezdrátového připojení, kterých se v poslední době objevuje jako příslovečných hub po dešti. Jde o to, že všechny ostatní nabídky pochází od providerů Internetu, a bezdrátová technologie je u nich využita pro potřeby propojení zákazníka s nejbližším vstupním bodem do sítě providera. Vlastně to znamená, že zákazník je tímto způsobem přímo připojen "k nejbližší výspě" Internetu (v podání jeho providera). V případě Eridanu se mezi zákazníka a onu "výspu Internetu" dostává ještě jeden článek, kterým je právě síť Eridan - vystupující v roli klasické přístupové sítě (access network), byť s celorepublikovým rozměrem.

Tuto její roli lze připodobnit k roli veřejné telefonní sítě při komutovaném připojování k Internetu: uživatel, který se může nacházet kdekoli v dosahu telefonní sítě, se pomocí svého modemu "provolá" skrz veřejnou telefonní síť do sítě svého providera. Kdyby naše veřejná telefonní síť umožňovala volat odkudkoli kamkoliv jen za místní tarif, pak by každému providerovi stačilo mít pro celou ČR jen jeden vstupní bod do své sítě, pro všechny své komutované (dial-up) uživatele. Veřejná telefonní síť by se mu postarala o potřebné "svedení" všech komutovaných přístupů do tohoto jednoho bodu. V praxi, kvůli existenci různých tarifních pásem a meziměstských hovorů, jsou provideři nuceni zřizovat přístupové body do svých sítí v různých lokalitách, tak aby se k nim zákazníci mohli dovolávat skrz telefonní síť za místní tarif.

Pro komutovaný přístup k Internetu však připadá v úvahu i taková strategie, kdy se provozovatel veřejné telefonní sítě sám postará i o zajištění přístupu k Internetu pro své zákazníky (sám se domluví s vhodným providerem, a jednotlivé přístupové hovory fakticky směruje k němu). Koncovému uživateli pak stačí "připojit" se jen k veřejné telefonní síti, a o nic dalšího se již nemusí starat (nemusí se sám domlouvat s žádným providerem, mít u něj svůj účet, platí pouze provozovateli veřejné telefonní sítě atd.). Radiodatová síť Eridan je principiálně právě takovýmto řešením, ovšem na bázi datové, a nikoli telefonní sítě. Svým uživatelům dovoluje, aby se k ní připojili kdekoli v jejím dosahu, a skrz ni se "dostávali" až do Internetu. Je to možné díky tomu, že síť Eridan je sama také připojena k Internetu, a to přes takového providera, kterého si sama zvolila (v takovém bodě či bodech, které si volí sama). Veškerý "internetový provoz" svých zákazníků pak Eridan svádí do těchto svých přípojných bodů a směruje k příslušnému providerovi. Z hlediska uživatele je podstatné to, že se připojí k síti Eridan jako takové, jí platí za přístup k Internetu, a o nic víc se nemusí starat. Z pohledu uživatele se tedy provozovatel sítě Eridan může jevit jako klasický internetový provider - nabízí přístup k Internetu skrze připojení do své sítě.

Ve skutečnosti je zde ale jeden další zajímavý rozdíl: díky tomu, že je samostatnou přístupovou sítí, může Eridan nabídnout svým zákazníkům další služby, spočívající v propojení jejich lokalit - a to nezávisle na přístupu k Internetu, rychlostí až 1,5 Mbps. Může tedy jít o připojení více lokalit do Internetu současně, ale stejně tak o vzájemné propojení více lokalit (bez toho, že by byly připojeny do Internetu). Opět jde o analogii s použitím veřejné telefonní sítě, kterou také můžete použít pro (komutované) propojení více lokalit, nezávisle na tom, zda se současně jedná o připojení k Internetu či nikoli.

První start Eridanu nebyl příliš úspěšný

O síti Eridan jsem se poprvé dozvěděl v loňském roce, kolem Invexu. V té době Eridan "rozjížděla" ostravská společnost SNISNET (již od počátku roku 1998), a její konkrétní nabídka zněla doslova neuvěřitelně: neomezený přístup do Internetu, za paušálních 2800,- Kč měsíčně (což vhledem k technické podstatě bezdrátových technologií znamená bez dalších poplatků). Ještě dnes by takováto nabídka byla bezkonkurenční, a v uvedené době byla bezkonkurenční o to více. Ze srovnatelných služeb je dnes nejlacinější zřejmě služba CESNET Wireless Eco, za paušálních 4500,- měsíčně (také bez omezení objemu přenesených dat, ale navíc bez nákladů na použitou bezdrátovou technologii). Můj osobní dojem z této nabídky byl ten, že to zní příliš fantasticky, než aby to mohla být pravda. Jde o cenovou hladinu, která ve své době (a zřejmě i dnes) byla pod úrovní nákladů, a nemohla být dlouhodobě udržitelná - určitě ne bez újmy na kvalitě poskytovaných služeb. Právě kvalita konektivity do Internetu byla různými zdroji nejvíce kritizována, a na vině zřejmě byl fakt, že celý Eridan byl ve zmíněné době (koncem loňského roku) připojen k Internetu jediným spojem rychlosti 128 kbps, a to v Ostravě, do sítě PVT.

V následujícím časovém období nebylo o Eridanu moc slyšet, a to i přes některá ambiciózní prohlášení provozovatele (společnosti SNISNET.CZ a.s.), která hovořila například o rychlém pokrývání Prahy od prosince loňského roku. Důvodem pro nepříliš úspěšný nástup Eridanu bylo podle mého názoru to, že se firmě SNISNET v té době nepodařilo získat pro projekt další důležité partnery, zejména pak partnery schopné zajistit potřebné financování. Jediným významnějším partnerem, kterým se SNISNET mohl pochlubit, byl známý izraelský výrobce bezdrátových technologií, BreezeCOM. Ten přislíbil vyrábět upravené OEM verze svých produktů BreezeNet, šité na míru potřebám Eridanu (pod označením ERIDAN NET PRO.11).

Opakovaný start, už s partnery

Minulý čtvrtek, 10. června, byl projekt Eridan v Praze "oficiálně prezentován", v reprezentativních prostorách Toskánského paláce na Hradčanském náměstí. Poměrně okázalá akce dávala tušit, že se celý projekt posunul do poněkud jiné roviny než dříve, a že za ním stojí dostatečně silný zdroj kapitálu. Odhalení jeho totožnosti na sebe nenechalo dlouho čekat - na prezentaci vystoupil generální ředitel společnosti IPB Leasing, pan Petr Pohořelý, a na adresu Eridanu řekl:

"tak jako každý subjekt zabývající se finančními operacemi, i naše společnost samozřejmě vyhledává pouze ty záměry, které mají šanci uspět v dnešní složité a často i nepřehledné době. V takových případech jsme dokonce ochotni i podstoupit určité riziko a akceptovat nestandardní podmínky odpovídající turbulentnosti vývoje v oblasti high-end technologií...

…projekt Eridan, který nám předložila společnost SNISNET.CZ a.s., nás zaujal a rozhodli jsme se spolupracovat na financování jeho rozvoje..."

Tento moment bych rád zdůraznil a podtrhnul: pokud je mi známo, je to první případ, kdy některý z našich největších finančních ústavů (zde IPB, která stojí za svou dceřinnou IPB Leasing) vstupuje takto otevřeně do oblasti Internetu. Kéž by takovýchto příkladů bylo více! A kéž by byly úspěšné a spustily hned celou lavinu dalších!

Na oficiální prezentaci se představili i další partneři - již dříve oznámený výrobce technologií BreezeCOM (zastoupený tuzemskou společností Intelek), který potvrdil svou ochotu dodávat upravené OEM verze svých produktů pro potřeby Eridanu. Dalším důležitým partnerem je společnost Global One, zajišťující potřebnou internetovou konektivitu. V současné době je Eridan připojen k Internetu v Praze skrz přípojku o rychlosti 256 kbps právě přes Global One.

Co nový Eridan nabízí?

Současná nabídka připojení k Internetu v podání Eridanu již vypadá realističtěji než původních 2800,- Kč měsíčně za ničím neomezený přístup. Nejen že došlo ke zvýšení měsíčního paušálu (na 3800,- Kč), ale především se tento měsíční paušál z "neomezeného přenosu" změnil na omezený co do objemu přenesených dat. Ve zmíněné sumě 3800,- Kč měsíčně je nyní zahrnut pouze přenos 1 GB dat (a za každý další 1 GB se platí 4000,- Kč). Jde přitom o sdílenou přípojku, s průměrnou rychlostí 64 kbps.

Touto změnou se nabídka Eridanu dostala na takovou cenovou hladinu, která již nemusí budit podezření z nereálnosti - zvláště když se na zhruba stejnou úroveň dostali i jiní provideři. Například CZCOM téměř ve stejné době přišel s nabídkou srovnatelného připojení (bezdrátovou přípojkou 64 kbps) za paušálních 2900,- Kč, zahrnujících 500 MB přenesených dat. U CZCOMu se pak platí za každý megabyte navíc inkrementálně (6 Kč za každý MB), a ne rovnou za celý byť jen načatý GB, jako u Eridanu. Jinou srovnatelnou nabídkou může být služba City.Way Cache firmy inWay, která nabízí bezdrátový přístup za měsíční paušál 3490,- Kč, s přenosem 512 MB (ale s nutností procházet přes WWW cache providera). Bez nutnosti procházet skrz cache stojí 64 bitová přípojka City.Way Economy od firmy InWay měsíčně 7490,- Kč, včetně 1 GB dat (ale s podstatným rozdílem v tom, že u InWaye jde o garantovanou rychlost 64 kbps, zatímco u Eridanu pouze o průměrnou rychlost 64 kbps).

Základní varianta internetové přípojky skrz Eridan (za zmíněných 3800,- měsíčně) je tedy sdílenou přípojkou, s tarifikací podle objemu přenesených dat. Pokud chcete, můžete si pořídit stejně rychlou přípojku bez omezení přenesených dat, ovšem již za 17 000,- Kč měsíčně. Stejně tak si musíte připlatit, pokud chcete k jedné přípojce připojit více počítačů skrze proxy server (pak to vyjde na 6800,- měsíčně, opět s omezením na přenos 1 GB dat). Podrobnou nabídku Eridanu najdete zde a zde, ceník pak zde.

Jaké je pokrytí?

U nabídek bezdrátového připojení k Internetu je vždy velmi podstatné, které lokality pokrývá signál providera. Skutečný počet vysílačů (resp. základnových stanic) bezdrátového připojení obvykle není zveřejňován. Eridan je v tomto směru výjimkou, protože dal na své WWW stránky údaje o umístění svých vysílačů (alespoň) v Praze. Najdete je zde. Pokud jde o další místa v ČR, podle tohoto zdroje jsou pokryta města Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Hlučín a Brno.

Dobrým a fundovaným informačním zdrojem o Eridanu je konference s názvem "Bezdrátové připojení na Internet" na nedávno zprovozněném serveru Pandora. I přes svůj obecně zaměřený název však jde spíše o fórum, které obchodní zástupci Eridanu využívají k oslovování zainteresované veřejnosti - to považuji za zcela legitimní využití elektronické konference, kterému by ale měl být přizpůsoben i název samotné konference. Najdete zde například podrobný trojdílný technický popis celého řešení Eridanu (1, 2 a 3), dále FAQ Eridanu (včetně adres všech regionálních obchodních zástupců), či podrobný popis služeb.

Zajímavost - připojení na vyzkoušenou

Zajímavostí, která mne v nabídce Eridanu zaujala, je možnost pořídit si jejich připojení na dobu do jednoho měsíce, na vyzkoušení. Není to zadarmo, přijde to na 7900,- Kč (včetně provozu v délce max. 1 měsíce), ale na druhé straně by to neměla být nepřekonatelná překážka pro někoho, kdo nechce kupovat zajíce v pytli. Za zmíněný měsíc asi je šance si reálně ověřit, jak dobře připojení funguje. Zmíněná částka 7900,- Kč je přitom číselně rovna jednorázovému zřizovacímu poplatku za zprovoznění přípojky. Pokud se po měsíci zkušebního provozu rozhodnete přípojku si ponechat, zřizovací poplatek již neplatíte - pokud jsem to správně pochopil, zákazník na tom ještě vydělá tím, že za první měsíc neplatí měsíční paušál.

Jinou zajímavostí z nabídky Eridanu, která vyplývá ze samotné podstaty této přístupové sítě, je možnost vybudovat v ní privátní virtuální síť (vlastně intranet), a tu využít pro propojení různých poboček firmy (například v Praze, Brně a Ostravě), rychlostí až 1,5 Mbps.