Vyšlo na www.novinky.cz dne 10.6.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2273.php3

SPT Telecom: pokus o převzetí se nezdařil

Před nadcházející valnou hromadou vrcholí mocenský a vlastnický boj o SPT Telecom. Rafinovaný pokus konsorcia TelSource o převzetí moci skrze odkoupení akcií SPT za jeho vlastní peníze ztroskotal na "nepochopení" Fondu národního majetku. Strategický partner bezprostředně předtím projevil své znechucení z chování státních úředníků.

Dění kolem SPT Telecom začalo nabírat zajímavé obrátky v polovině května. Šlo o rafinovaný plán, jak vyšachovat ze hry český stát coby majoritního akcionáře Telecomu a odevzdat vládu nad tímto telekomunikačním monopolem plně do rukou konsorcia TelSource. Pod pikantní záminkou, že potřebuje snížit svůj příliš vysoký kapitál (lidově řečeno: přebytek peněz), přišel sám SPT Telecom s návrhem, že od státu odkoupí 20 procent svých akcií, část z nich zruší a část si ponechá. V tomto svém článku, kde jsem se návrhem podrobněji zabýval, jsem si dovolil odhadnout k čemu až by tento návrh mohl vést: k tomu, že by konsorcium TelSource získalo v SPT Telecom majoritu, zatímco dosavadní majoritní vlastník (český stát) by přišel dokonce i o blokační minoritu.

Předběžné neoficiální reakce, které se již dříve objevily v našich médiích, byly všechny zamítavé. Oficiální stanovisko od Fondu národního majetku, který je faktickým držitelem 51 procent státních akcií, však bylo publikováno až včera (viz např. zde či zde). Zajímavé je odůvodnění:

Výkonný výbor FNM konstatuje, že zmíněný návrh není v souladu s platným právem a je nejen pro FNM ČR, ale i pro SPT Telecom nápadně nevýhodný. Proto jej zamítá, uvedl mluvčí FNM Otakar Veverka.

V čem konkrétně je návrh v nesouladu se zákonem? Snad nejpodrobněji to vysvětlují Lidové noviny:

Předložený návrh je podle Veverky v příkrém rozporu s rozhodnutím o privatizaci Telecomu a jde proti smyslu zákona o podmínkách převodu majetku na jiné osoby. Zákon neumožňuje, aby společnosti založené FNM před privatizací vykupovaly své akcie. Návrh na rozdělení 20 procent akcií na dvě části je podle FNM zjevnou snahou o obcházení obchodního zákoníku, který umožňuje prodej maximálně deseti procent akcií. Transakci také neschválila valná hromada.

Pokud jde o nevýhodnost, zde se nejexplicitněji vyjádřila náměstkyně ministra dopravy a spojů Marcela Gürlichová:

Fondem zamítnutá varianta byla podle náměstkyně Gürlichové výhodná zejména pro konsorcium TelSource, jehož vlastníci v SPT ovládají 33,5 procenta akcií. Po odkoupení 20 procent akcií a následném snížení základního jmění by konsorcium získalo v Telecomu majoritu.

Kdo vlastně návrh přeložil?

Zajímavá je na celé záležitosti i procedurální stránka, kterou včerejší komentáře našich tištěných médií nechávají bez povšimnutí: podle tohoto článku v týdeníku Euro se ještě uvnitř SPT proti návrhu na odkoupení vlastních akcií postavila celá česká část představenstva (kromě pana Bakaly, který zůstal neutrální). V devítičlenném představenstvu, které doposud nemá zvoleného předsedu, má majoritu 6-ti členů česká strana, a strategický partner má 3 zástupce. Pokud se tedy 5 českých zástupců postavilo proti a jeden zůstal neutrální, nemohli mít 3 zástupci strategického partnera navrch. Kdo tedy vlastně podal Fondu národního majetku tak závažný a zásadní návrh jménem SPT Telecom? Kdo k tomu měl potřebný mandát?

Oficiální tisková zpráva, která byla vydána po dotyčném zasedání představenstva 12.5., hovoří o pověření provozního výboru, ale pouze pokud jde o rozpracování variant, a ne o volbě jedné konkrétní varianty a jejím faktickém oficiálním předložení:

Za tímto účelem pověřilo představenstvo provozní výbor (výkonný management) SPT TELECOM, a.s., aby rozpracoval veškeré varianty řešení, a to s přihlédnutím k ekonomické efektivnosti a právní schůdnosti.

Podle nynější oficiální reakce Fondu národního majetku však pověřený Provozní výbor (ve kterém již má strategický partner majoritu) rozpracoval a (zřejmě) i jménem SPT Telecom oficiálně předložil Fondu variantu řešení, která zřetelně popírá i konkrétní zadání, které Výbor dostal:

  1. není ekonomicky efektivní (dle FNM: je nejen pro FNM, ale i pro SPT Telecom nápadně nevýhodná);
  2. není právně schůdná (dle FNM: je v příkrém rozporu s rozhodnutím o privatizaci Telecomu a jde proti smyslu zákona o podmínkách převodu majetku na jiné osoby).

Přitom oficiální návrh Telecomu ležel na stole Fondu národního majetku nejpozději týden poté, co provozní výbor dostal své pověření k rozpracování všech variant (jak vyplývá z toho článku, který vyšel 19. května).

Z čeho je TelSource znechucen?

Doslova v předvečer toho dne, kdy Fond národního majetku zveřejnil své odmítavé stanovisko k návrhu SPT Telecom, vychází v Hospodářských novinách dva články. První z nich kritizuje "podivný" přístup vlády k zahraničním investorům a otevřeně vyzývá k odprodeji státního podílu v SPT Telecom. V článku se doslova píše:

Telecom prožívá obtížné období přípravy na otevření telekomunikačního trhu a "silná ruka" zahraničních zkušených profesionálů by mu jistě prospěla.

Druhý článek z Hospodářských novin, cituje vyjádření předsedy představenstva TelSource pana Johna Kleina Blueminka:

Rostoucí nejistota a znechucení zástupců strategického partnera SPT Telecom z chování státních úředníků by mohlo vyústit až do jejich úplného odchodu z České republiky.

Možný další vývoj naznačuje pan Bluemink takto:

V případě, že nedojde k zásadní dohodě s majoritním akcionářem SPT, tedy státem, role nizozemsko-švýcarského konsorcia v Telecomu by se mohla výrazně změnit. "Ze strategického partnera bychom se stali obyčejným akcionářem a se svými akciemi bychom naložili podle podmínek na trhu,"

Oba články z Hospodářských novin (zřejmě od stejného autora) jsou laděny v duchu přesvědčení, že odchod strategického partnera by byl velkou ránou pro důvěryhodnost celé naší země a velmi špatným signálem pro zahraniční investory. S tím lze jistě souhlasit, ale je třeba jít ještě dál: znamená to, že je třeba dát zahraničnímu investorovi volnou ruku? Třeba jít mu na ruku, i když přijde s takovou do očí bijící špatností, jakou byl výše popisovaný pokus o převzetí moci, navíc za peníze samotného Telecomu?

Dělostřelecká příprava

Všechno dění kolem Telecomu je zřejmě třeba posuzovat v kontextu faktu, že se blíží valná hromada této akciové společnosti (proběhnout by měla 18. června), a také v kontextu obrovitosti peněz, které tento monopol stačil doslova vyždímat ze svých zákazníků (často pouze nesvéprávných "účastníků telefonního styku"). Při tak astronomických částkách raději ani nechci domýšlet, co se odehrává v zákulisí...

O něčem však vypovídá alespoň kurz akcií SPT Telecom na burze, který připomíná houpačku. Jen pro upřesnění: zprávy o plánovaném odkupu akcií SPT se dostávaly na veřejnost v době od 12. května, kdy cena akcií začíná stoupat.