Vyšlo na www.novinky.cz dne 4.6.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2240.php3

V neděli se bude protestovat

Tuto neděli, tedy 6.června, proběhne další celoevropská stávka proti neúměrné telekomunikační drahotě. Tentokrát už je na seznamu zúčastněných zemí i Česká republika. Hlavními pořadateli jsou Angličané. Přitom právě jejich British Telecom se rozhodl na stávku odpovědět zajímavým protitahem: o tomto "weekendu" začne poskytovat přístup k Internetu zcela zdarma.

O tom, že se v celoevropském měřítku chystá další protestní stávka, tentokráte koncipovaná obecněji jako protest proti drahotě telekomunikačních služeb a monopolistickému chování operátorů, jsem psal zde na Novinkách již v dubnu. V tomto prvním článku jsem také podrobněji rozváděl důvody, kvůli kterým je stávka vyhlašována a které skoro beze zbytku "sedí" i na naši zdejší situaci. Proto jen stručné připomenutí těchto cílů (podrobněji zde):

  • ceny telekomunikačních služeb by měly odrážet skutečné náklady operátorů, zjištěné nezávislým auditem,
  • postupné zavádění paušální tarifikace,
  • u všech časově závislých poplatků odstranění jednorázových sestavovacích poplatků,
  • rychlé zavádění nových alternativních technologií.

Za podrobnější zmínku přece jen stojí alespoň první požadavek, který apeluje na cenovou přiměřenost. Chce, aby "bylo vidět" do skutečných nákladů, které telekomunikační operátoři mají s poskytováním svých služeb (a to prostřednictvím nezávislých auditů). Dosud je totiž praxe taková, že operátoři mohou uvádět jakkoli nadsazené údaje, které si nikdo nemá možnost ověřit. To je zvláště nebezpečné tam, kde ještě nefunguje konkurence, která by sama přirozeným způsobem dokázala přiblížit ceny skutečným nákladům (s přiměřeným ziskem). Není-li "vidět" do skutečných nákladů (a mohou-li být uváděna libovolná "hausnumera"), mohou operátoři používat přesně stejný argument - tedy potřebu přizpůsobení cen nákladům - k tomu, aby si prosadili přesně opačný cíl: růst cen.

Příkladem budiž náš SPT Telecom: v loňském roce si vymohl výrazné zvýšení cen místních hovorů s odůvodněním, že jejich dřívější cena je pod úrovní skutečných nákladů. Nezávislé zdroje (viz např. zde) však uváděly přesný opak, tedy že místní hovory byly před zdražením jen málo ziskové, a to zhruba ve výši "pouhých" 10 procent. Po nominálním zdražení místních hovorů o 62,5 procenta se nejvyšší představitelé Telecomu při různých příležitostech (například televizních besedách) vyjádřili v tom smyslu, že nyní již jsou poplatky společně s měsíčními paušály zhruba na úrovni skutečných nákladů (a pokud to rozváděli, pak v tom smyslu že paušály jsou stále prodělečné, hovorné naopak výdělečné a dohromady je to na úrovni nákladů). Jak tomu ale bude příští rok? Přijde Telecom znovu s tvrzením, že ani dnešní ceny nejsou na úrovni skutečných nákladů (a je tedy potřeba je zvýšit)? To všechno za situace, kdy si sám SPT Telecom začal stěžovat na svou vlastní překapitalizovanost? Tedy na to, že má moc peněz, které nedokáže efektivně využít (viz zde)?

ČR se zapojí

První požadavek celoevropské stávky je tedy doslova šitý na míru i na naše domácí poměry. Otázkou ale je, jestli v tom dokáže celoevropská stávka nějak pomoci. Od dubna, kdy jsem psal první článek o chystané stávce, došlo k jedné významné změně - naše republika je uváděna mezi 15 zeměmi, které se stávky účastní. K účasti se za ČR přihlásili pořadatelé předchozího protestu Fair4All (lidé kolem Terminal Baru), kteří k tomu také vydali tiskovou zprávu. Naše uživatele vyzývají k tomu, aby v neděli nechali své modemy odpočívat. Naopak nejrůznější internetové kavárny jsou vyzývány k tomu, aby v neděli poskytovali přístup k Internetu zadarmo - pod heslem "Nebojte se Internetu, dělejte to veřejně!". Jde o zřejmou narážku na skutečnost, že tarif Internet 99 nutí uživatele provozovat Internet jen doma a jen po večerech a nocích - tedy v době, kdy se to hodí Telecomu (protože má momentálně nejméně vytíženou síť).

Nevím, jaký efekt přinese toto snažení. Pro vývoj cenové hladiny našich telefonních služeb (a s nimi i komutovaného přístupu k Internetu) však určitě bude mnohem významnější, co dokáže SPT Telecom "vyboxovat" na Ministerstvu financí právě v této roční době, kdy zřejmě přichází se svými požadavky na další změny telefonních tarifů.

BT dává Internet zdarma

Hlavním organizátorem celoevropské stávky je spolek s názvem Campaign for Unmetered Telecommunications (doslova: kampaň za neměřené telekomunikace; míněno: netarifikované v závislosti na čase), z Velké Británie. Místní telekomunikační operátor British Telecom (dnes již ne monopolní, ale stále dosti dominantní) přitom přišel se zajímavým protitahem: jeho "internetová divize" jménem BT Internet (něco jako Internet OnLine, který patří SPT Telecom) přišla s tím, že přes weekendy bude svým uživatelům poskytovat přístup k Internetu úplně zdarma (tedy včetně telefonních poplatků i samotného přístupu, viz zde). Půjde sice jen o zákazníky tohoto providera (a jen ty, kteří mají předplacený konkrétní tarifní program, Plan Unlimited) a jen o dobu od páteční půlnoci do nedělní půlnoci, ale i tak jde o významný krok vpřed. Zvláště u operátora, který ještě do nedávné doby nechtěl o "neměřeném" přístupu (natož pak o přístupu zcela zadarmo) ani slyšet.

Zajímavé je ale načasování celé akce - právě tento weekend, kdy probíhá stávka. Navíc k využití přístupu zdarma je třeba mít zvláštní dialer (vytáčecí program), který bude možné si stáhnout až o weekendu. Takže k čemu zákonitě dojde? Místo toho, aby nechali své modemy odpočívat, bude zřejmě hodně zájemců ostošest stahovat dialer a zkoušet novou službu zdarma. Kdyby pak někdo chtěl měřit, jak byla stávka úspěšná, a to podle poklesu provozu, nejspíše by zjistil jeho zvýšení. Chytré, co myslíte?