Vyšlo na www.novinky.cz dne 2.6.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2225.php3

Vznikne nový (N)IX?

Dnešní NIX už praská ve švech a pravidla jeho fungování jsou již přežitá. Společnost GEMMA Systems nyní přichází s nabídkou vytvoření nové peeringové služby, na komerčním (ale neziskovém) principu. Ujme se tato nabídka?

Tolik potřebný peering mezi tuzemskými providery je v současné době řešen formou neutrálního peeringového bodu. Toto řešení má své historické kořeny ještě v době, kdy v roce 1995 došlo k liberalizaci našeho trhu datových služeb (ztrátou exkluzivní licence EuroTelem) a vznikla celá řada ryze komerčních providerů. Ti sice zpočátku odmítali potřebu vzájemného peeringu a tvrdili, že jejich zákazníci "chodí" téměř výlučně do zahraničí k tamním internetovým zdrojům. S rozvojem českého Internetu se ale karta začala obracet, uživatelé se čím dál tím více zaměřovali na původní české zdroje, a providerům došlo, že peering je nezbytný. Bylo to ale stále ještě v době, kdy tuzemský internetový trh teprve vznikal, formovaly se jeho základní vztahy a pravidla - s určitou nadsázkou lze říci, že se stále ještě rozdávaly karty, určené k sehrání partie o atraktivní ceny. Řešení, které se nakonec zvolilo pro realizaci peeringu, bylo velmi poplatné tomuto stádiu "rozdávání karet" - všichni se soustředili na to, aby nikdo nemohl podvádět či jinak získat nějakou neoprávněnou výhodu nad někým jiným.

Nakonec se prosadila koncepce neutrálního peeringového bodu, který si provideři provozují ve vlastní režii, prostřednictvím právního subjektu, který sami utvořili (zájmového sdružení právnických osob jménem NIX.CZ). Poměrně přísná pravidla fungování tohoto sdružení i provozu samotného peeringového bodu se docela dobře postarala o to, aby skutečně nikdo neměl žádnou výhodu před někým jiným - bohužel ale na úkor pružnosti a efektivnosti fungování sdružení jako takového.

Samotnou technickou stránku peeringu se vcelku podařilo zrealizovat podle prvotních představ. Tolik potřebný technický rozvoj, který by respektoval rychle se měnící potřeby českého Internetu, dnes však již začíná narážet na základní pravidla fungování NIXu. Současně s tím se negativně projevila i velmi malá akceschopnost NIXu jako sdružení, které může jednat jen při plném konsensu všech svých členů - snad jediným případem, kdy NIX dokázal bez problémů zaujmout k něčemu jednoznačné stanovisko, bylo jeho prohlášení ke spammingu (což je z pohledu providerů zcela nekontroverzní téma). Nedávné půtky providerů s SPT Telecomem (coby členem NIXu) jen potvrdily, že NIX ve své stávající podobě není vhodnou platformou pro prosazování zájmů českého Internetu jako celku (jsa svázán pravidly, které primárně myslí na ochranu providerů mezi sebou navzájem).

GEMMA nabízí komerční peeringovou službu

Nyní se na naší domácí scéně objevuje zajímavá nabídka, od společnosti Gemma Systems, která s Internetem a providerstvím dosud neměla mnoho společného - kromě toho, že k ní přešel od PVT pan Boris Bělousov, který během protestů proti tarifu Internet 99 coby neutrál zastupoval protestující providery.

Podstatou nabídky společnosti Gemma je vybudování nové peeringové služby, fungující na komerční (ale nevýdělečné) bázi. Na rozdíl od současného NIXu, který je nezávislým peeringovým bodem a provozují si jej provideři sami, by se zde o provoz peeringového bodu starala specializovaná firma, a jednotliví provideři by byli jejími zákazníky (samozřejmě platícími). Osobně se domnívám, že takovéto řešení má šanci na úspěch, a to především proto, že bude postaveno na úplně jiné výchozí premise než původní NIX: již nepůjde o to, aby nikdo nemohl přechytračit někoho jiného. Teď půjde v první řadě o to, aby fungoval peering, a to co nejlépe a nejefektivněji.

Rozhodovat o tom, zda se nabídka ujme a nové komerční peeringové centrum skutečně vznikne, bude samozřejmě také celkové technické a organizační řešení. Společnost Gemma vyspecifikovala svou představu poměrně přesně, a podle mého názoru i docela rozumně, pomocí dokumentu, který nazvala Memorandum of Understanding (a vyvěsila na Internetu zde, s komentářem zde). Osobně mi však není zcela jasné, proč byl dokument nazván právě takto - "memorandum o porozumění" je obvykle výsledek nějakého kompromisu, který vznikne mezi určitým počtem zúčastněných stran jako výsledek jejich jednání. Zde se však očividně jedná o nabídku jednoho subjektu, který hledá další subjekty "do party", a předkládá návrh pravidel hry.

Tato pravidla mj. předpokládají, že provoz komerčního peeringového centra (s názvem GEMMA IX.CZ) bude zajišťovat samostatná firma (se statutem s.r.o. a s pozdějším přechodem na a.s.), fungující jako nezisková a plně dedikovaná předmětu své činnosti. Zajímavostí je i deklarovaná ochota tohoto subjektu zastupovat providery v boji za český Internet. Jedním ze závazků nového subjektu by totiž byla:

Snaha o zpřístupnění Internetu co nejširší veřejnosti (regulace poplatků, politická jednání s SPT Telecom, ČTU, MF…)

Celé memorandum je vlastně výzvou providerům, aby projevili svůj zájem o vznik takto koncipované komerční peeringové služby. Nabídka je časově omezena, do 31. 7. 1999, a k realizaci požaduje, aby se přihlásilo (formou podpisu memoranda) do zmíněného data alespoň 10 zájemců z řad "primárních" providerů (jejichž definice je mnohem rozumnější než ta u stávajícího NIXu, kde také způsobovala problémy). Dosud se mi ale nepodařilo získat žádné informace o tom, zda a kolik providerů již projevilo zájem či dokonce již memorandum podepsalo.