Vyšlo na www.novinky.cz dne 25.5.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2178.php3

Nové centrum podpory zákazníkům společností Microsoft a Hewlett-Packard

V Praze bylo včera otevřeno nové kompetenční centrum, zaměřené na softwarová řešení od Microsoftu na hardwarové platformě Hewlett-Packard. Jde o společný podnik obou firem, který je orientován na větší firemní zákazníky. Je teprve třetí svého druhu v Evropě.

Firmy Microsoft a Hewlett-Packard mají z větší části disjunktní zaměření - zatímco Microsoft produkuje software, HP se hodně orientuje na hardware. Obě firmy se díky tomu dokázaly dohodnout na různých strategických partnerstvích. Jejich repertoár je poměrně široký a zahrnuje různé oblasti (podrobnější výčet lze nalézt zde).

[Obr: mshp3.gif (6399 Bytes)]
Jednou z oblastí, kde se obě firmy dohodly na poměrně úzké spolupráci, je platforma "messaging and collaboration" (tedy pošta, sdílení informací atd.). Možná to nebylo tak úplně bezbolestné, protože obě firmy zde mají svá softwarové řešení: Microsoft svůj Exchange a HP svůj OpenMail. Nicméně výsledkem jejich spolupráce je dohoda o celosvětovém partnerství v této oblasti (oznámená touto tiskovou zprávou), která předpokládá, že společná řešení budou stavěna na systému Exchange. Pokud jde o původní systém OpenMail firmy HP, k němu se tisková zpráva vyjadřuje takto:
HP bude dále nabízet OpenMail a technologie a řešení na bázi UNIX-u pro podporu své instalované základny a ve specifickém prostředí, kde zákazníci požadují řešení na bázi OpenMail. Ve všech ostatních případech bude HP nabízet řešení na bázi MS Exchange...

Součástí zmíněné celosvětové dohody je i zřízení několika kompetenčních center po celém světě - ovšem již pod označením "solutions centre" (zatímco původní tisková zpráva MS a HP hovoří o kompetenčních centrech). V Evropě se jedno takové středisko nachází ve Velké Británii (v Bracknellu). Je specificky zaměřené právě na "messaging". Další "solutions centre" funguje od května 1997 v Grenoblu ve Francii. Včera pak bylo třetí středisko otevřeno v Praze - zpočátku s působností pro ČR, po "rozjetí" od 1.9.1999 pak pro celou střední a východní Evropu.

Faktickým provozem centra, které sídlí na adrese http://www.mshp.cz/solutions_centre (a fyzicky v Praze 9, Freyova 12], byla pověřena firma Pro Futuro Consulting.

[Obr: mshp.gif (40475 Bytes)]
Přestřihnutím pásky nové středisko otevřeli ředitelé tuzemských zastoupení Microsoftu a HP

Co je posláním pražského "solutions centre"?

Poslání centra vychází ze skutečnosti, že středním a větším zákazníkům se neprodávají ani tak jednotlivé produkty, ale spíše ucelená řešení. Ta se ale neprodávají jako housky na krámě, ani jako pestrobarevné krabice podávané přes pulty supermarketů. Ucelená řešení se musejí potenciálním zákazníkům ukázat, podrobněji předvést v činnosti, prokonzultovat a často i po specifickém sestavení a upravení odzkoušet a ověřit, že dělají to, co skutečně dělat mají, tedy to, co od nich zákazník očekává. Přesně toto má umožnit nové centrum - mělo by poskytovat zákaznické prezentace (pro první orientaci), technologická dema (pro podrobnější předvedení "se šroubovákem v ruce"). Dále by centrum mělo nabízet i možnost testování zákaznického prostředí - což si lze představit tak, že konkrétní řešení navržené pro konkrétního zákazníka se testuje pod simulovanou zátěží (pomocí vhodných simulátorů, kterými je středisko vybaveno), tak aby se odzkoušelo chování zvoleného řešení v prostředí co možná nejbližším reálnému provozu.

[Obr: mshp2.gif (57418 Bytes)]
Vybavení střediska

Důležité přitom je, že nové centrum se bude orientovat nejen na řešení z oblasti messagingu, ale také na vysoce dostupná řešení (clustery na bázi MS Cluster Server). Později pak i na řešení na bázi MS BackOffice, MS SQL, MS SMS a NT 2000.

Pro praktickou činnost centra je podstatné, že zákazník do něj nemá nikdy přicházet sám. Vždy by jej měl přivést některý z partnerů či obchodních zástupců, kterými se mohou stát subjekty se statutem HP Business Reseller nebo Microsoft Solution Provider. V současné době již bylo vybráno pět TOP partnerů, kterými jsou firmy Autocont, Comfor, CSc Computer Services, Expert & Partner Engineering a TrueconneXion.

Zpočátku, do počátku září, by se středisko mělo orientovat převážně na zákaznické prezentace. Náročnější technologická dema by se měla začít v září letošního roku a testy zákaznického prostředí by podle zveřejněného harmonogramu měly přijít na pořad dne až od počátku roku 2000.