Vyšlo na www.novinky.cz dne 24.5.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2171.php3

Poruší SPT Telecom svou vlastní exkluzivitu?

SPT Telecom se odvolal proti verdiktu ČTÚ, že internetovou telefonii může poskytovat jiný subjekt než on sám. Současně s tím oznámil, že chystá internetovou telefonii, kterou bude provozovat jiný subjekt, než je on sám. Jak to jde dohromady?

Zprávy o tom, že SPT Telecom sám chystá nějaké aktivity na poli internetové telefonie, nepřicházejí jako blesk z čistého nebe. Představitelé SPT se o tom při různých příležitostech vícekrát zmiňovali, vždy ale s otevřeností charakteristickou pro celý tajemný hrad na Olšanech. Nyní se však začínají tyto zprávy poněkud konkretizovat, a to v souvislosti s aktivitou Telecomu proti službě Paegas Internet Call společnosti Radiomobil.

Nyní již mohu s klidným svědomím napsat PROTI službě PIC (Paegas Internet Call), protože ještě počátkem roku tisková mluvčí Telecomu paní Dvořáková tvrdila, že SPT si na ni nestěžovalo u Českého telekomunikačního úřadu - ale že naopak ČTÚ ze své vlastní iniciativy začalo šetřit legálnost této služby, a SPT byl pouze vyzván k odbornému vyjádření. Jak toto šetření ze strany ČTÚ dopadlo, je snad dobře známo. Proto jen pro připomenutí:

  • ČTÚ řešilo dvě roviny provozování služby PIC. První rovinou bylo to, zda licence již vlastněná Radiomobilem umožňuje provozovat tuto konkrétní službu. Zde ČTÚ dospěl k závěru, že neumožňuje, a PIC zakázal. Odvolal se Radiomobil, ale nebylo mu to nic platné - ministr Peltrám nakonec podepsal zakazující verdikt, a Radiomobil musel poskytování služby skutečně zastavit.
  • Přirozeným východiskem z celého problému by jistě bylo to, aby ČTÚ udělil Radiomobilu novou licenci, explicitně umožňující provozování služby PIC. Aby to ale mohl udělat, musel nejprve rozhodnout, zda charakter služby PIC není ve sporu s exkluzivitou na hlasové služby, kterou má SPT Telecom (ale tato souvislost je pouze mou osobní hypotézou). ČTÚ skutečně pokračoval v řešení této druhé roviny celého problémy - hledal odpověď na otázku, zda služba typu PIC porušuje či neporušuje exkluzivitu SPT Telecom. Názor, ke kterému dospěl, zní: neporušuje (viz např. tento článek ).

Proti nejnovějšímu rozhodnutí ČTÚ o tom, že PIC neporušuje exkluzivitu Telecomu, se SPT Telecom odvolal 18. května, v poslední den, kdy tak mohl učinit. Oficiální text jeho odvolání samozřejmě nebyl zveřejněn, a tak lze citovat pouze prohlášení představitelů SPT učiněná pro tisk. Například vedoucí tiskového odboru SPT, Petr Skokan prohlásil, že: "Stále považujeme tuto službu za porušení naší exkluzivity, kterou máme od státu u mezinárodních hovorů do konce roku 2000." (viz např. zde nebo zde).

Dnes již může být celkem jedno, zda původní šetření proti službě PIC inicioval z vlastní iniciativy sám Český telekomunikační úřad, nebo zda to bylo z popudu SPT Telecom. Dnes, kdy SPT Telecom podal své odvolání a nemůže to popřít, již nemůže tvrdit, že službě PIC nestojí v cestě. Když navíc prohlašuje, že analogickou službu hodlá nabízet sám, pak nemůže popřít, že se snaží druhému znemožnit či alespoň znesnadnit a ztížit něco, co chce dělat sám. Na první pohled by to mohlo vypadat jako regulérní konkurenční boj mezi komerčními subjekty v prostředí liberalizovaného trhu, ze kterého bude profitovat koncový zákazník. Ve skutečnosti ale jde o velmi nerovný boj probíhající v neliberalizovaném prostředí, a jeho efekt je přesně opačný - ten kdo je na celé věci bit, je právě zákazník. Má snad telefonující veřejnost díky postoji SPT Telecomu možnost volat levněji? Nemá.

Celá věc má samozřejmě různé zajímavé aspekty. SPT Telecom stále působí na našem trhu chráněn svým monopolním postavením, které dostal od státu. Nedostal jej ale jen tak pro nic a za nic - vstoupil do určitého ujednání se státem, který mu něco dal, a také za to oplátkou něco požaduje. Představitelé SPT Telecom již vícekrát vyjádřili své přání, aby český stát přestal zasahovat do chodu jejich společnosti, kterou prezentují jako řádný komerční subjekt, a který se také musí chovat jako řádný komerční subjekt. Může ale Telecom, který nechce, aby mu stát zasahoval do jeho činnosti (a tedy vlastně nechce plnit svou část ujednání), současně požadovat na druhé straně, aby ona důsledně plnila svou část ujednání? SPT Telecom to požaduje: chce, aby mu stát nezasahoval do jeho podnikání, ale současně chce od státu, aby jej ochránil před někým, koho chápe jako svého konkurenta. Dokonce tak činí velmi důrazně, v situaci, kdy kompetentní orgán státu - regulátor tj. Český telekomunikační úřad - již jednou rozhodnul určitým způsobem. SPT Telecom se ale proti jeho rozhodnutí odvolává.

Samozřejmě se doslova vnucuje jedno možné vysvětlení: Telecomu jde o čas. Snaží se všemi způsoby zabrzdit konkurenci, která mu ubírá jeho výnosy za nejlukrativnější dálkové hovory a která výrazně předběhla jím majoritně vlastněný EuroTel.

Quod licet Jovi, non licet bovi?

Pikantní je na celé záležitosti kolem odvolání Telecomu proti výroku ČTÚ i to, že internetovou telefonii v podání Telecomu má ve skutečnosti nabízet společnost EuroTel. Tuto informaci musím považovat za neoficiální (protože na svém WWW Telecom žádnou tiskovou zprávu k celé kauze nevydal), ale přinesly ji různé zdroje, které považuji za dostatečně seriózní (např. MF Dnes, České noviny či Hospodářské noviny a také některá internetová média.

Za nejpravděpodobnější technické řešení považuji to, že SPT by zajišťoval potřebnou IP konektivitu, ale službu by koncovým zákazníkům poskytoval EuroTel (tj. uživatelé by volali z mobilních telefonů EuroTelu). Podobně to ostatně dělal i Radiomobil, pro který další vedení hovoru v datové podobě zajišťoval Deutsche Telekom.

Podle vyjádření mluvčí SPT Telecom paní Dvořákové, které také přinesla výše uvedená média, je SPT připraveno poskytovat internetovou telefonii již dnes, ale čeká na vyjasnění legislativních podmínek provozování této služby.

To je velmi zajímavé - pokud by totiž chtěl Telecom provozovat internetovou telefonii sám, bez EuroTelu, pak by mu nic nemělo stát v cestě - je-li dnes tak skálopevně přesvědčen, že služba PIC porušuje jeho monopol, pak by měl být stejně skálopevně přesvědčen, že jeho monopolní oprávnění takovouto službu zahrnuje.

Pokud ale SPT Telecom chce provozovat internetovou telefonii společně s EuroTelem (a zajišťovat pro něj vedení hovorů datovou sítí), pak by faktickým provozovatelem služby vůči koncovým zákazníkům byl EuroTel, a ne SPT Telecom. K tomu by EuroTel musel od ČTÚ dostat potřebnou licenci, což by ale mělo být možné pouze v případě, že by takováto licence neporušovala monopol SPT Telecom. Svým nynějším odvoláním proti verdiktu ČTÚ však SPT hodně nahlas říká, že něco takového není možné (alespoň z jeho pohledu). Tak proč to přesto připravuje? Chce snad dotlačit ČTÚ ke stanovisku, že udělení licence EuroTelu neporušuje jeho exkluzivitu, zatímco udělení stejné licence Radiomobilu jeho exkluzivitu porušuje?