Vyšlo na www.novinky.cz dne 18.5.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2141.php3

Novinky ComNetu '99 - II.

Pokračování článku o novinkách na ComNetu si všímá internetové telefonie a nového způsobu tarifikace připojení k Internetu pevnou linkou - konečně se prosazují pevné linky s tarifikací podle objemu přenesených dat. Nechybí ani zmínka o (staro)novém počítačovém časopisu na našem časopiseckém trhu.

Internetová telefonie na letošním ComNetu samozřejmě nemohla chybět - i když zde chyběla jedna velmi významná služba na bázi internetové telefonie, a to Paegas Internet Call. Ačkoli nedávno Český telekomunikační úřad seznal, že tato konkrétní služba (a potažmo snad i internetová telefonie jako taková) neporušuje monopol SPT Telecomu na hlasové služby. Nicméně rozhodnutí ČTÚ ještě nenabylo platnosti, a tak služba Paegas Internet Call nemohla být znovu spuštěna. Hlavně ale Radiomobil letos na ComNetu nevystavoval, takže tuto svou službu zde nemohl prezentovat (stejně jako zde nemohl prezentovat například připravenost své sítě na služby na bázi protokolu WAP, jak nedávno oznámil).

Hlavně technologie pro VOIP

Absenci nabídek internetové telefonie (či alespoň IP telefonie) v podobě veřejné služby vynahrazovaly na letošním ComNetu alespoň nabídky technologie pro tento druh služeb.

Za zmínku určitě stojí ústředna Ateus-Omega, společný projekt firem 2N a Software602. Poprvé byla vystavována na loňském Invexu. Od té doby doznala užitečného vývoje. Jde vlastně o telefonní ústřednu, která umí "směrovat" hovory do různých sítí (např. do pevné sítě, do mobilní sítě Eurotelu, do sítě Paegasu) podle toho, co je pro uživatele momentálně nejvýhodnější z hlediska nákladů.

[Obr: comnet2n.gif (42389 Bytes)]
Stejně jako na Invexu byla celá marketingová kampaň kolem ústředny Ateus Omega postavena na argumentu, že tímto způsobem lze významně ušetřit náklady na telefonování (a tím se vyhnout drtícímu efektu telefonního účtu, který by jinak bylo nutné platit). Navíc přibyla i možnost neobvyklého leasingu ústředny, pod heslem "Splátky pouze z úspor".

Od minulého Invexu systém Ateus Omega získal dvě další možnosti, jak šetřit kapsy svých uživatelů - nyní jej lze připojit k síti ISDN a pomocí směrovačů z rodiny Motorola Vanguard i k datovým sítím (a skrze datovou síť pak lze propojit i ústředny Ateus-Omega mezi sebou).

Praktické použití internetové telefonie (či spíše IP telefonie) předváděla na svém stánku (a také v místním Solutions parku) firma AnnexNet. Návštěvníci si mohli sami vyzkoušet, jaká bude kvalita hovoru přestupujícího z "datové" podoby do podoby běžného telefonního hovoru - ze stánku AnnexNetu (či ze Solutions Parku) bylo možné si zavolat na běžný pevný či mobilní telefon, kdy tento hovor byl veden nejprve v datové podobě ze stánku AnnexNetu do sítě VideoOnLine, přičemž v přestupních bodech procházel přes již zmiňovaná zařízení Morotola Vanguard.

[Obr: comnetannexnet.gif (69177 Bytes)]

Co nového v oblasti připojení k Internetu?

Poměrně zajímavé novinky se na letošním Comnetu objevily v oblasti připojení k Internetu pevnou linkou. Snad jsem tak trochu i předpověděl (v závěru tohoto článku 2038), že v konkurenci kabelových modemů a sdíleného bezdrátového připojení, které nabízí tarifikaci podle objemu přenesených dat, se dočkáme i připojení pevnou linkou, tarifikovaného také podle objemu přenesených dat. A vida, už je to tady.

S jednou nabídkou přišly společně Aliatel a Eunet Czechia. Jedná se o promo akci (a nejspíše i určitý průzkum trhu) s omezenou platností (do konce června a do vyčerpání promo kvóty). Předmětem nabídky je místní připojení pevnou digitální linkou 64 kbps (kterou poskytne Aliatel), přes síť Eunetu coby Internet providera. Cena je 9900,- Kč za měsíc (s nulovým zřizovacím poplatkem) a zahrnuje jak zmíněný digitální dohledovaný okruh, tak i přenos 100 MB dat. Za každých dalších 100 MB se pak platí 650,- Kč.

Druhou nabídku připojení pevnou linkou s tarifikací podle objemu přenesených dat jsem našel u celkem nenápadného stánku společnosti GINet. Jak jsem si záhy zjistil, jde o společnost vzniklou spojením providerských aktivit společností HiCOMP Systems, Ipex a Mattes AD. V jejich nabídce pak je kromě klasických způsobů připojení i nabídka tzv. "počítané pevné linky". Cena je zde rovných 1000,- Kč měsíčně za přípojku o rychlosti 33,6 kbps (zahrnuje přenos 100 MB dat). Za každých dalších 100 MB se pak platí 500,- Kč. V nabídce je i stejně tarifikovaná linka s přenosovou rychlostí 64 kbps, a to za 5000,- měsíčně. Zde je v ceně zahrnut již 1 GB přenesených dat!

Připojení pevnou linkou, s tarifikací podle objemu přenesených dat, nabízí na našem trhu mj. také CZCOM či Mikroservis.

Data Communications už i v češtině

Svou premiéru si v souvislosti s ComNetem odbyla i česká mutace prestižního odborného časopisu Data Communications. První české číslo (rozdávané na ComNetu) obsahuje překlady anglických článků i některé původní články články. Podobná skladba (převzaté plus původní články) zřejmě bude charakteristická i pro další čísla. Šéfredaktorem české verze Data Communications je pan Martin Kamín, který dříve působil jako šéfredaktor časopisu Connect. Podrobnosti o obsahu, vydavateli, předplatném atd. lze získat na adrese http://www.datacomms.cz.