Vyšlo na www.novinky.cz dne 17.5.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2135.php3

Novinky ComNetu '99 - I.

Právě skončený ComNet nepřekypoval novinkami z oboru. Přesto ale na něm byly k vidění a slyšení zajímavé a nové věci. Jen bylo třeba je pečlivěji hledat.

Letošní (v pořadí již sedmý) ročník ComNet-u, se uskutečnil v době, kdy se veletržní akce objevují doslova jako houby po dešti, zatímco zájem firem prezentovat se na takovýchto akcích (i jejich schopnost nést náklady na takové prezentování) naopak rapidně klesá. Důsledky těchto trendů se nemohly nedotknout ani letošního ComNetu, byť určitě v menší míře, než v jaké nezájem vystavovatelů i návštěvníků postihnul například nedávný Bit Prague. I na ComNetu však chyběla mnohá velká jména, která doslova hýbou naším telekomunikačním trhem. Jako kdyby se snad domluvili, společně abstinovali oba mobilní operátoři (EuroTel a Paegas). K vystavujícím se nepřidal ani tradiční účastník ComNetu, SPT Telecom. Pořadatelé přitom očekávali na 200 vystavovatelů, ale nakonec se jich účastnilo jen 166.

Pokud jde o návštěvnost, zde organizátoři ComNetu lákali vystavovatele na příslib plánovaných 20 000 návštěvníků. Oficiální zpráva, vydaná na závěr ComNetu, uvádí že návštěvníků bylo přesně 19 786. Přesto si neodpustím subjektivní dojem, že přelidněno na Comnetu určitě nebylo ….

Co představil Aliatel?

Při neúčasti SPT Telecom byl největším vystavujícím telekomunikačním operátorem Aliatel, a to dokonce v roli hlavního telekomunikačního partnera veletrhu ComNet.

Aliatel se na ComNetu prezentoval mimo jiné i jako uchazeč o nadcházející výběrové řízení na třetího mobilního operátora v pásmu 1800 MHz (dalšími zájemci jsou např. GTS a nově narozený Contactel, který se ale na ComNetu vůbec neprezentoval). Aliatel přitom deklaroval, že se chce ucházet o licenci "s největší vážností", budou-li dodrženy následující tři podmínky:

  1. Alespoň do dvou let nebude vypsáno výběrové řízení na čtvrtého mobilního operátora a současní dva operátoři nebudou smět nejméně po 18 měsíců využívat frekvenci 1800 MHz.
  2. Bude možný (přesněji: vynutitelný) tzv. národní roaming, v rámci kterého by nový třetí operátor mohl nabídnout svým zákazníkům telefonování prostřednictvím sítí svých konkurentů (pokud by z časových důvodů nestihl pokrýt konkrétní území sám).
  3. Bude možné (vynutitelné) sdílení základnových stanic, například při dálnicích, tak aby i konkurenci byla umožněna montáž vlastních antén za přijatelnou cenu.

Další zajímavou novinkou, kterou Aliatel představil na ComNetu, je tzv. smluvně garantovaná kvalita služeb - záležitost možná známější pod anglickou zkratkou SLA, Service Level Agreement). Podstatou je závazek poskytovatele, že jím poskytovaná služba bude splňovat určité kvalitativní parametry a že v případě jejich nedodržení budou uplatněny předem dohodnuté sankce (například přímá finanční částka nebo sleva z ceny). Lidově řečeno to tedy znamená, že poskytovatel telekomunikační služby ponese konkrétní, jasné a předem definované následky za nedodržení svých závazků. Na našem telekomunikačním trhu, který je stále ještě prodchnut duchem dřívějšího "účastnictví" (kdy zákazník nebyl žádným zákazníkem, ale pouhým nesvéprávným účastníkem telekomunikačního provozu, odkázaného na milost a nemilost poskytovateli), to je skutečná novinka.

Konkrétní parametry, které Aliatel zahrnuje do své strategie SLA, jsou dva:

  • měsíční dostupnost služby (vlastně procento z časového intervalu jednoho měsíce, kdy je služba poskytována ve stoprocentní kvalitě);
  • maximální lhůta odstranění závady (doba od výskytu závady do jejího odstranění a znovuzprovoznění služby);

Zákazníci si navíc mohou vybrat ze dvou "úrovní kvality":

  • úroveň TOP, která garantuje měsíční dostupnost 99,9 % a max. lhůtu opravy závady do 6 hodin od okamžiku jejího zjištění;
  • úroveň PLUS, která garantuje dostupnost služby vyšší než 99,2 % a maximální lhůtu opravy závady do 12 hodin (v denní době).

Obě úrovně kvality (TOP a PLUS) se zřejmě týkají hlavně pronájmu okruhů, přičemž úroveň TOP se podle tiskové zprávy týká služeb s přenosovou rychlostí 512 kbps a vyšší (a je zajišťována zdvojením místních přístupových linek z koncového bodu od zákazníka).

Zajímavé je jistě srovnání této nabídky různých úrovní kvality s tím, co dnes nabízí SPT Telecom v oblasti přenosových okruhů - Telecom dnes také nabízí dvě úrovně kvality (STANDARD a PREMIUM). Liší se například v dohledování a zálohování na úrovni páteřní sítě. Zásadním rozdílem je ale absence jakékoli garance (sankcí za nedodržení závazků poskytovatele). Na nedávném setkání představitelů SPT Telecom s novináři se o problematice SLA hovořilo a zazněla zde informace, že SPT na SLA pracuje a v budoucnu ji hodlá zavést také.

Pokračování zítra ....