Vyšlo na www.novinky.cz dne 13.5.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2122.php3

ComNet, den druhý

Druhý den ComNetu přece jen přinesl několik zajímavých tiskových konferencí, nová oznámení i medializaci jednoho nepříjemného sporu - již potřetí jde o telefonní tarify za přístup k Internetu.

[Obr: breezelogo.gif (3061 Bytes)]
Velmi zajímavou novinku představil na tiskovce Inteleku zástupce izraelské společnosti Breeze Wireless Communications. Jde o produkt jménem BreezeACCESS, který navazuje na velmi úspěšné řady BreezeNet a BreezeLink.

Nový BreezeAccess je určen pro realizaci přístupových sítí - tedy pro propojení zařízení koncového uživatele se vstupním bodem do sítě toho, kdo koncovému zákazníkovi poskytuje určité služby (tedy například pro propojení uživatele se sítí jeho internetového providera). Důležité je, že BreezeAccess se snaží toto "zpřístupnění" realizovat jak pro datové služby, tak i pro služby hlasové, a to současně. Vychází přitom z předpokladu, že uživatelé potřebují oboje, ale je zbytečné činit tak pomocí dvou samostatných přístupových sítí (nebo dokonce zajišťovat "datové" připojení prostřednictvím "hlasového"). Místo toho BreezeAccess vytváří propojení "datové" (na bázi protokolu IP) a "nad ním" nabízí i propojení hlasové (prostřednictvím technologií VOIP).

[Obr: comnetbreezeaccess.gif (57876 Bytes)]
Takto vypadá nový BreezeAccess
Fyzicky (na straně koncového uživatele) jde o malou krabičku s nezbytnou anténou, se dvěma výstupy: s datovým výstupem (pro připojení počítače, eventuálně celého ethernetového segmentu) a výstupem hlasovým (pro připojení běžného telefonu). Uvnitř má tato krabička, kromě všeho potřebného pro bezdrátový datový přenos, zabudovánu i bránu pro přechod "z hlasu na data" pro potřeby telefonování. Způsob "napasování" hlasového přenosu na datový vychází ze standardu H.323, takže na druhé straně spoje může být použita jakákoli vhodná brána kompatibilní s tímto standardem. Vše je samozřejmě určeno pro takové poskytovatele, kteří chtějí svým zákazníkům nabízet současně hlasové i datové služby. Zařízení BreezeAccess přitom může fungovat jak stylem "point-to-point", tak i stylem "point-to-multipoint". Dosahuje přenosové rychlosti 3 Mbps, a to až na vzdálenost 15 km.

Astra-Net se poprvé prezentuje v ČR

[Obr: logoastra.gif (2311 Bytes)]
Svou premiéru v ČR si na letošním ComNetu odbyla společnost Astra. Ne že by u nás byla Astra tak neznámá, skrze své satelity dopravuje televizní a rozhlasový signál do našich domácností již drahnou dobu. Tentokráte ale šlo o její "datovou" divizi Astra-Net, která představila portfolio svých satelitních datových služeb (podrobněji viz zde). Patří mezi ně:
  • Package delivery, neboli jednosměrná hromadná distribuce "balíčků" přes satelit (kdy rozesílatel "zabalí" svá data do podoby souborů a Astra-Net je skrze své satelity dávkově rozešle či rozesílá apriorně neomezenému okruhu příjemců).
  • Streaming, neboli "živá" distribuce dat v reálném čase (například živý obrazový přenos v datové podobě, nejčastěji ve formátu MPEG, Real Audio atd.)
  • High Speed Internet, neboli asymetrický přístup k Internetu, kdy data jsou směrem k uživateli zasílána přes satelit vysokou rychlostí (400 kbps), ale v opačném směru cestují data "po zemi", a to takovým kanálem, jaký je k dispozici, například po telefonu (jde tedy o obdobu služby DirecPC či EunetSat - turbointernet).

Jako novinku přitom představitelé Astra-Net prezentovali tzv. zpětný satelitní kanál. Jde o službu, kterou bude poskytovat nová družice Astra 1H (měla by být vypuštěna ještě v letošním roce) a družice Astra 1K (plánovaný start v roce 2000), a to v tzv. Ka-pásmu (29,5 až 30 GHz). Smyslem zpětného kanálu přitom je umožnit rychlejší a pohodlnější přísun dat určených k distribuci dosavadními službami Astra-Netu (například přísun "balíčků" pro package delivery či přísun živých dat pro streaming). Jde ale spíše o platformu, neboli o službu určenou poskytovatelům datových služeb, a ne koncovým uživatelům - nejedná se například o mechanismus, který by nahradil dosavadní pozemní kanál u asymetrického přístupu k Internetu jako u služby High Speed Internet.

Dattel protestuje kvůli tarifu Internet 99

[Obr: dattellogo.gif (2292 Bytes)]
Tiskovou konferenci včera uspořádala i společnost Dattel. Šlo o prezentování stanoviska Dattelu ke sporu, který vznikl mezi ním a SPT Telecom kvůli zavádění tarifu Internet 99. Podstatu sporu před časem celkem dobře vystihla Lupa (zde), stanovisko samotného Dattelu lze nalézt zde. Pokud mohu soudit, na tiskové konferenci se neobjevily žádné zásadní novinky v tomto sporu, snad kromě konstatování, že ČTÚ už začal celou záležitost šetřit. Na tiskovou konferenci přišli podpořit stanovisko Dattelu i zástupci některých providerů, kteří mají své přístupové body připojeny k jeho síti (a kterých se tudíž celá kauza bezprostředně dotýká). Konkrétně šlo o představitele firem Eunet, Inec, GTS a Czech OnLine (dříve VOL).

Celý spor si zaslouží samostatný článek (snad se k němu brzy dostanu). Osobně hodnotím současný stav jako první předzvěst toho, co by zřejmě následovalo po uvolnění telekomunikačního trhu bez toho, aby byla jasně, striktně a také spravedlivě definována pravidla jeho fungování - silnější by bez skrupulí využil všech pro něj dostupných možností, aby svým konkurentům ztížil jejich podnikání (a naopak upevnil svou vlastní pozici). V situaci, kdy startovní pozice vzájemně si konkurujících subjektů jsou diametrálně odlišné (stejně tak jako jejich "mohutnost"), by to vedlo spíše k likvidaci konkurence a stagnaci trhu než k jeho rozvoji.

Aliatel a Telenor

Poměrně zajímavou zprávou ze včerejšího dne bylo oznámení, že Aliatel uzavřel s firmou Telenor Internet smlouvu o internetovém spojení. Podle ní Aliatel poskytne Telenoru dvě internetové linky do zahraničí, každou o rychlosti 34 Mbps (jednu do Bratislavy a jednu do Frankfurtu). Součástí dohody je i vytvoření třetí, stejně rychlé linky, a to pro potřeby připojení Telenor Internetu do peeringového centra sdružení NIX.