Vyšlo na www.novinky.cz dne 18.5.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2112.php3

Světová premiéra na ComNetu: první key escrow

Při příležitosti slavnostního zahájení letošního veletrhu ComNetu byl poprvé na světě proveden tzv. key escrow, s klíčem velikosti 128 cm. Stát při tomto aktu zastupoval místopředseda vlády Pavel Mertlík.

Kryptografie, neboli věda o šifrování a utajených komunikacích, má jedno velké dilema. Jeho podstatou je otázka, zda občan má právo využít kryptografických technologií a utajit (zamknout) svá data před kýmkoli, a tedy i před státem, nebo zda má stát mít právo "vidět" úplně do všeho. Jinými slovy jde o to, že když někdo použije kryptografických technik a něco zašifruje, zda má povinně předat státu do úschovy jeden exemplář klíče nutného k odemknutí zašifrovaných dat, nebo zda nic takového udělat nemusí.

V angličtině se tomu říká "key escrow" (což by to šlo přeložit jako "úschova klíčů"), a ve světě se již delší dobu vedou učené disputace o tom, zda tuto povinnost zavést, nebo nikoli.

U nás jsme naštěstí tento palčivý problém již vyřešili. Nedávno dokončená koncepce národní informační politiky ČR zcela jednoznačně požaduje, aby stát nemusel složitě rozšifrovávat data nejrůznějších tunelářů, podvodníků a jiných nekalých živlů. Proto zavádí obecnou povinnost "odevzdávat klíče do úschovy" (key escrow), a to do rukou státu.

Kabinet Miloše Zemana naštěstí přistoupil k naplnění příslušných ustanovení národní informační politiky s erudicí a odborností, která je pro něj tak typická - nepožaduje na svých občanech úplně všechny klíče, ale jen ty, které se používají u silnějších kryptografických technik (a které je tudíž obtížnější rozlousknout). Za magickou hranici ministři zvolili velikost 40 centimetrů - státu se odevzdávají do úschovy pouze klíče větší velikosti.

[Obr: keyescrow.gif (82429 Bytes)]
Pavel Mertlík přebírá do úschovy klíč velikosti 128 cm.

První klíč, konkrétně velikosti 128 cm, byl do úschovy státu předán při příležitosti slavnostního zahájení komunikačního veletrhu ComNet 99. Převzal jej sám místopředseda vlády Pavel Mertlík, do jehož resortu spadají informační technologie. Předávajícím byl ředitel ComNetu, pan Gunnar Kuchler.