Vyšlo na www.novinky.cz dne 19.5.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2101.php3

Do Francie přes Internet

Pro naše postižené spoluobčany může být počítač báječnou kompenzační pomůckou. A co teprve počítač připojený k Internetu? Akce s názvem "Do Francie přes Internet" pomohla postiženým dětem získat základní počítačovou a internetovou gramotnost.

Pro lidi s různými druhy postižení může být počítač doslova spásou, která jim umožní překonat jejich handicap a uplatnit se způsobem, který by pro ně jinak nepřipadal v úvahu. V prostředí Internetu to platí ještě dvojnásob. Není proto jistě divu, že právě postižení občané patří mezi nejaktivnější a nejzanícenější uživatele Internetu (a často také mezi ty nejzkušenější a nejvýkonnější), protože se dokáží počítačům a Internetu věnovat intenzivněji než lidé bez postižení.

Před svým vstupem do báječného světa Internetu však musí lidé s postižením (stejně jako lidé bez postižení) překonat určité počáteční překážky - musí například získat potřebný počítač, naučit se s ním pracovat (a mít k tomu také patřičnou motivaci). Pro postižené, kteří často patří mezi sociálně slabší, může být právě počáteční investice do počítače těžko překonatelnou překážkou.

[Obr: dofrancie.gif (8005 Bytes)]
Akce s názvem "Do Francie přes Internet", která navazovala na březnový Měsíc Internetu a probíhala především v měsíci dubnu, byla zaměřena právě tímto směrem: v rámci této akce získalo 70 postižených spoluobčanů (převážně mládeže školou povinné) použité počítače od firmy Bull, software od Microsoftu a k tomu ještě připojení k Internetu. Aby získali potřebnou motivaci ke zvládnutí práce s počítačem a s Internetem, byla pro ně vypsána soutěž o hodnotné ceny.

Prvním úkolem bylo zvládnout samotné připojení k Internetu, aby si na příslušných soutěžních stránkách mohli přečíst konkrétní zadání. To pak od nich vyžadovalo sepsání slohové práce na jedno z vypsaných témat (například "Jak mi počítač pomůže v mém životě") a odpovídání na soutěžní otázky týkající se reálií Francie a Internetu. Ze 70 postižených dětí, kteří byli vybráni z databáze Československé nadace Charty 77 (projektu Počítače proti bariérám) jich 36 dokázalo překonat počáteční nástrahy spojené se zvládnutím darovaného počítače a připojením k Internetu, a tak se zapojit do soutěže. Z nich pak zadané podmínky splnilo 27 soutěžících. Ti byli zařazeni do závěrečného slosování o atraktivní ceny, které jistě také vytvářely silnou motivaci k účasti v soutěži - 3 vylosovaní výherci získali nové výkonné počítače s bohatou multimediální výbavou a k tomu ještě týdenní pobytové zájezdy do Francie.

[Obr: vyherce.gif (33302 Bytes)]
Slavnostní losování a předávání cen moderoval herec Jan Potměšil
Závěrečné losování se konalo v pražském hotelu Praha za účasti soutěžících i organizátorů, sponzorů a partnerských institucí. Organizátorem byla francouzská firma Bull (věnovala počítače), o PR se starala agentura MEDEM. Oficiálními partnery byly firmy Microsoft (věnovala software), Telenor Internet (poskytla připojení), Agentura INEX (poskytla zájezdy do Francie) a Hotel Praha.
[Obr: spidlaxx.gif (23136 Bytes)]
Čas si našel i ministr Špidla
Partnerskými institucemi byla Československá nadace Charty 77, velvyslanectví Francouzské republiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Čas přijít na vyhlášení a závěrečné losování vítězů si našel i rezortní ministr Vladimír Špidla.

Při příležitosti zakončení soutěže se konala i tisková konference. Pan Martin Kovář, poradce ministra práce a sociálních věcí a současně zástupce Nadace Charty, na této konferenci apeloval na další subjekty, aby pomohly uspořádat další "běhy" takovýchto akcí. Například výpočetní technika, vyřazovaná v nejrůznějších institucích kvůli obměně strojového parku, by postiženým mohla významně pomoci. Subjekty ochotné pomoci najdou kontaktní informace na WWW stránkách celá akce, na adrese http://www.ti.cz/francie