Vyšlo na www.novinky.cz dne 5.5.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2065.php3

Expandia Banka oslavila první narozeniny

Včera (tedy 4. května) to bylo přesně rok, co zahájila své působení na českém trhu Expandia Banka. Jednoroční jubileum bylo příležitostí k oslavě i k bilancování.

Expandia Banka odstartovala své působení na našem bankovním trhu velmi příznačně - 4. května loňského roku, a to u příležitosti finančnického veletrhu FIBEX 98.

Ředitel Jan Kala při slavnostním proslovu
Ten se ale letos nekoná (měl by probíhat jednou za dva roky), a tak oslava prvních narozenin nemohla proběhnout na jeho půdě. Uskutečnila se proto v prostorách restaurace Fromin v Praze na Václavském náměstí, coby kamenem dohodil od pražského klientského centra Expandia Banky.

Jaký byl první rok?

Podle tiskových materiálů, které novináři dostali do rukou, stihla Expandia Banka získat za první rok svého působení 10 880 klientů. Jejich nárůst se přitom neustále zrychluje, když v současné době přibývá na 60 nových klientů denně. Celková suma vkladů činí 486 milionů Kč. Bilanční suma banky k 31. březnu 1999 činila 1,5 miliardy korun, přičemž tzv. kapitálová přiměřenost (neboli poměr vlastních zdrojů k rizikově váženým aktivům) má u Expandia Banky hodnotu 27,3 %, což je vysoko nad úrovní ostatních bank i nad požadavkem ČNB (která požaduje minimálně 8 %).

Nechyběl ani narozeninový dort pro oslavence

Těchto příznivých výsledků dosahuje Expandia Banka svým "konzervativním" nakládáním s finančními prostředky klientů - banka neposkytuje a nebude poskytovat úvěry cizím subjektům, kterým delší dobu nevede účet (a zatím neuvažuje o úvěrech pro právnické osoby). Depozita přitom investuje výhradně do bezpečných instrumentů (zejména mezibankovních depozit a pokladničních poukázek) - zřejmě i v důsledku této "střízlivosti" Expandia Banka nabízí jedny z nejnižších úroků na našem bankovním trhu, jak vyplývá například z pravidelných srovnání v deníku Právo (viz např. zde. Na druhé straně ale dává svým klientům velmi dobré možnosti, jak maximálně "zapojit" své peníze, zejména prostřednictvím tzv. inteligentních revolvingových vkladů).

První rok přinesl ztrátu

Podle předběžných výsledků svého hospodaření (zveřejněných např. zde a zde ) měly klasifikované úvěry Expandia Banky loni činit 112,2 milionu Kč, provozní náklady banky 253,1 milionu korun, zisk z úroků 43,6 milionu korun, profit z operací s cennými papíry 15,2 milionu a objem úvěrů poskytnutých bankám dosáhl 250,7 milionu a klientům 85,6 milionu korun. Celkově přitom Expandia v loňském roce skončila se ztrátou přibližně 200 milionů (podle auditovaných výsledků přesně 201 milionů), což je stále méně než plánovaných 220 milionů.

Se ztrátou v prvních letech provozu banky její zřizovatelé samozřejmě počítali. Vlastník banky (Expandia Holding) proto vytvořil z vlastních zdrojů ážijový fond, který slouží ke krytí ztrát v prvních dvou letech činnosti banky. Bod zvratu (neboli okamžik, kdy by banka měla začít vytvářet zisk) je plánován na přelom let 1999 a 2000.

Expandia Banka hledá strategického partnera

I přes vcelku očekávaný a předem plánovaný vývoj Expandia Banky se její vlastník snaží najít strategického partnera, který by do ní vstoupil. Zprávy o tom se objevily v našem tisku již dříve (například v článku MF Dnes ze 3.4.1999 uvedl ředitel rozvoje a strategie Expandia banky Tomáš Kala:

"Jde nám o to spojit se s někým, kdo má jméno a dobré produkty, a až ve třetí řadě nám jde o peníze. My je v podstatě nepotřebujeme,". Konkrétní jména možných investorů zatím odmítl sdělit, uvedl však, že se především jedná o minoritní vstup a skupina Expandia bude mít v bance nadále většinu.

Podle jiného článku je nejvážnějším kandidátem na vstup americká GE Capital, která chce zatím získat pouze menšinový podíl, jenž by později přerostl v majoritu. Tatáž GE Capital přitom již koupila zdravou část Agrobanky.

Podle tiskových materiálů, které byly rozdávány novinářům na včerejší oslavě, jednají o svém případném vstupu do Expandia Banky tři renomované finanční instituce. Samotná Expandia Banka přitom očekává, že "její kvalitní služby ve spojení se jménem mezinárodně uznávané společnosti s dlouhou tradicí jí mohou otevřit dveře k dalším skupinám zákazníků".