Vyšlo na www.novinky.cz dne 3.5.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2055.php3

Jak si založit firmu v eCity

Od prvního května si obyvatelé virtuálního města eCity mohou zřizovat své vlastní firmy a jejich prostřednictvím pak také prodávat (byť jen za virtuální eKoruny). Abych si to vyzkoušel, zřídil jsem si firmu na prodej částí svého archivu článků.

Život ve virtuálním městě eCity plynul v poslední době poněkud jednotvárně - obyvatelé i návštěvníci města nakupovali, seč jim jejich virtuální peněženky stačily, ale to bylo tak asi všechno, co mohli dělat. Od prvního května však dochází k významné změně, neboť od tohoto data si každý obyvatel může zřídit v eCity svou vlastní firmu a také v ní prodávat (byť pouze virtuálně a za eKoruny). Vše je přitom určeno jak pro individuální nadšence, kteří si chtějí pouze "pohrát", tak i pro reálné firmy, které teprve nyní chtějí do eCity vstoupit. Tím se poněkud mění pravidla, která až dosud platila pro vstup (skutečných) firem do eCity - až dosud to zřejmě vyžadovalo individuální jednání firmy s provozovateli eCity, zatímco nyní si může (reálná) firma "otevřít krám" v eCity úplně sama.

Co ale skutečně obnáší zřízení firmy ve virtuálním městě eCity? Odpověď na tuto otázku je dobré si rozebrat trochu podrobněji. Nová firma se musí v eCity nejprve zaregistrovat, a to na konkrétního majitele (obyvatele eCity). Bezprostředně poté získá majitel nové firmy URL odkaz, skrz který mu jeho zákazníci budou moci platit za jeho služby. Faktické zřízení firmy potom znamená, že její majitel si někde (kdekoli na Internetu) zřídí své WWW stránky s nabídkou toho, co jeho firma chce poskytovat, produkovat, nabízet atd. Ke konkrétním produktům, službám apod. ve své nabídce pak umístí známou "platící" ikonku, a pod ni vloží zmíněný URL odkaz do eBanky v eCity.

Když pak nějaký zákazník uzná za vhodné "koupit" to, co firma nabízí, klikne na tuto ikonku a je okamžitě přenesen do místní eBanky, do předvyplněného "nákupního" formuláře (stejného, jaký všichni dobře známe z dosavadních nákupů v eCity). Po zaplacení je zákazník eBankou přesměrován na jednu ze dvou možných WWW stránek - buď na stránku, která odpovídá úspěšnému zaplacení (a skrz kterou by mělo dojít k vydání zboží, poskytnutí služby, informace atd.), nebo na stránku odpovídající neúspěšnému zaplacení (například kvůli nedostatku peněz na účtu).

Zopakujme si tedy znovu, co obnáší zřízení vlastní firmy v eCity - kromě registrace si musí zakladatel vyrobit nejméně 3 vlastní WWW stránky:

  • stránku s nabídkou (na tuto stránku umístí "platící" ikonku a sváže ji s URL odkazem, který dostane);
  • stránku "úspěch", na kterou je kupující přesměrován v případě, že se mu podařilo úspěšně zaplatit;
  • stránku "neúspěch", na kterou je zákazník přesměrován při neúspěšném pokusu o zaplacení.
Tyto stránky je provázat pomocí URL odkazu, umístěného pod platící ikonkou na první z uvedených stránek (v tomto odkazu jsou uvedeny adresy zbývajících dvou stránek).

Provozovatelé eCity tedy poskytnou právě a pouze platební mechanismus, začínající aktivováním zmiňovaného URL odkazu a končící přesměrováním kupujícího na jednu z obou "výsledkových" stránek (a samozřejmě také započítání platby na účet majitele firmy). Vše ostatní je na zřizovateli firmy - jen a jen na něm záleží, co bude nabízet, jakým způsobem, za jakou cenu atd.

Kategorizace firem obyvatel

V samotném eCity jsou všechny nově založené firmy evidovány, tzn. jsou zařazeny do kategorií, které vidíte na obrázku (a které v zásadě odpovídají klasifikaci "skutečných" firem, které v eCity již působí). Všechny nové firmy přitom implicitně vznikají jako "firmy obyvatel" (což je dobré chápat tak, že jde o firmy, které vůbec nemusí reálně existovat a které si někdo zřídil jen virtuálně). Pokud se ale jedná o skutečnou firmu, která reálně existuje, může být na požádání zařazena do kategorie "firem v eCity" (pak ale musí dodat své logo). Provozovatelé eCity přitom dávají pozor na to, aby v jejich virtuálním městě nevznikaly firmy působící v rozporu se zákony a dobrými mravy. Proto se každá nově vytvořená firma nejprve stává "nezařazenou" a teprve po určitém posouzení je zařazena do požadované kategorie.

Pro odborníky už teď, pro ostatní za týden

Provozovatelé eCity se zřejmě poučili z počátečního náporu, ke kterému došlo při otevření eCity, a tak nyní rozložili další očekávaný nápor do dvou částí. Prvního května totiž umožnili zřizování vlastních firem pouze "odborníkům" (zřejmě lidem, kteří jsou schopni si vytvořit vlastní WWW stránku). Tito uživatelé získají při registraci manuál, ve kterém je popsáno (skoro) vše potřebné pro zřízení vlastní firmy.

Pro ostatní uživatele, kteří nevládnou uměním tvorby vlastních WWW stránek, bude zřejmě připraveno jiné, ještě snadnější řešení (to by ale mělo být dostupné až za týden).

Jak jsem si to vyzkoušel

Abych si nové možnosti eCity vyzkoušel na vlastní kůži a mohl se s vámi podělit o první zkušenosti, zřídil jsem si svou vlastní firmu. Nejtěžší na všem bylo vymyslet, co vlastně prodávat. Nakonec jsem se rozhodnul zřídit si firmu na prodej částí svého archivu článků, ve verzi uzpůsobené pro off-line čtení. Zatím jsem stihl připravit jen jeden konkrétní produkt, a to HTML podobu cover story, kterou jsem před rokem napsal pro Softwarové noviny. Jmenuje se příznačně "Páni Internetu" a zabývá se tím, kdo vládne Internetu, kdo v něm rozhodoval a rozhoduje, kdo platil jeho vývoj, kdo řídí jeho technickou standardizaci atd. Cena je lidová, pouhých 10,- eKorun. Po jejich zaplacení si zakoupené zboží můžete skutečně odebrat (můžete si stáhnout celou cover story v podobě ZIP archivu, rozbalit na svém počítači a číst bez nutnosti připojení k Internetu).

Prvním a zdaleka nejnáročnější krokem při zakládání vlastní firmy v eCity tedy bylo vymyslet, co vlastně prodávat (a jak na to někoho nalákat). Dále už to šlo vcelku snadno - na své osobní stránce v eCity jsem našel odkaz nadepsaný "Moje firma".

Skrze něj jsem se dostal na jednoduchý formulář, ve kterém jsem musel vyplnit jméno nově zakládané firmy, vymyslet popis její činnosti a vybrat jedno z předem definovaných zařazení (zvolil jsem "Knihy a časopisy").

Dále jsem se dostal na stránku, ze které je dostupný manuál "pro odborníky" (viz předchozí obrázek). Tento manuál je záměrně zařazen tak, aby byl dostupný až po registraci firmy - jde o aktivní dokument, který je automaticky upraven podle registrace vaší firmy. Je v něm totiž uváděn konkrétní příklad, který je vždy upraven tak, aby odpovídal registraci vaší konkrétní firmy. Konkrétně se jedná o již zmiňovaný URL odkaz, který musíte svázat s "platící" ikonkou na nabídkové stránce vaší firmy (a ty jeho části, které jsou po registraci známy, jsou již individuálně nastaveny).

Po prostudování manuálu (pokud možno i po faktickém zřízení vašich firemních stránek, a to včetně umístění platící ikonky a příslušného URL odkazu) můžete přejít na další stránku, kterou vidíte na obrázku. Na ní uvedete vstupní bod do vaší nové firmy a odesláním dokončíte registraci vaší firmy v eCity.

Osobní zkušenosti

První problém, na který jsem při faktickém zakládání vlastní firmy narazil, bylo ladění URL odkazu vedoucího od "platící" ikonky do místní eBanky. Ačkoli jsem si vzor tohoto poměrně dlouhého URL odkazu zkopíroval přes clipboard do přímo do vytvářené HTML stránky, připsal jsem do něj ručně jeden volitelný parametr. Přitom jsem se ale přepsal v jednom písmenku.

Když jsem si následně chtěl vše vyzkoušet, nedařilo se mi dostat se přes toto URL přímo do eBanky - systém mi vytrvale hlásil, že došlo k přerušení spojení mého počítače s eBankou. Jelikož jsem si nebyl jistý, zda moje firma bude fungovat okamžitě (a ne třeba až po kontrole provozovateli a zařazení do nabídky), zavolal jsem hot-line eCity. Stačil jsem jen naznačit, že mi jde o problém se zřizováním vlastní firmy, a hned jsem byl odkázán na další týden - teď prý je to jen pro skutečné odborníky. Shodná odpověď zazněla ještě jednou, poté co jsem již stačil nastínit svůj problém. Tak jsem pochopil, že skuteční odborníci přece nevolají na hot-line, a jal se pokračovat v ladění sám. Nakonec jsem svůj překlep jen našel, opravil a vše začalo fungovat, jak mělo.

Druhý problém, na který jsem narazil, již byl záludnější. Šlo o to, že eBanka nabízí možnost podrobného výpisu všech transakcí týkajících se vaší firmy v přehledném tvaru. Stačí zadat konkrétní URL odkaz obsahující potřebné údaje (podle manuálu]. Poté by eBanka měla odpovědět požadovaným výpisem. Měla, ale mým pokusům stále odolávala. Postupným laděním (přes různé reakce protistrany) jsem dospěl k závěru, že chyba je v heslu, které musí URL odkaz obsahovat. Zde jsem si navíc nebyl jistý, zda se jedná o stejné heslo, se kterým se jako obyvatel hlásím do eCity, nebo je to nějaké jiné heslo, které dostanu přiděleno na základě registrace firmy (a které mi pouze ještě nepřišlo). V manuálu se o povaze tohoto hesla nic neříká.

V nouzi nejvyšší jsem nakonec znovu zavolal na hot-line eCity. Tentokráte jsem se ale nenechal odradit a trval na otázce - jaké že je to heslo, které musí udávat při žádosti o výpis přes příslušné URL? Slečna na druhé straně byla výrazně lépe v obraze než při prvním pokusu, protože slíbila, že to zjistí. Po chvíli volala zpět. S domněnkou, že jsem se překlepnul při psaní svého hesla. Nepřeklepnul, ale aspoň jsem si ověřil, že se snažím zadávat správné heslo. Po tomto ujištění (a opakovaných neúspěších s jeho zadáním) mne napadla spásná myšlenka. Když po mně eBanka chce, abych jméno firmy zadával pomocí samých velkých písmen (jako ARCHIV a ne Archiv), co když má stejný požadavek i na heslo? Zkusil jsem tedy všechna malá písmena ve svém hesle předělat na velká. A ejhle, bylo to ono!

Výsledný výpis vidíte na obrázku (detail obsahuje jméno kupujícího, předmět koupě, stav transakce atd., celý výpis na větším obrázku obsahuje např. datum, dobu placení, číslo účtu plátce, variabilní symbol atd.).

(větší obrázek)

Pokud si chcete vyzkoušet nakupování v mojí efirmě, račte vstoupit zde.