Vyšlo na www.novinky.cz dne 29.4.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2038.php3

Zemětřesení v nabídce okruhů od SPT Telecom

V nedávné době došlo uvnitř SPT Telecom k oddělení služeb a péče o koncové zákazníky od oblasti velkoprodeje v oblasti poskytování pronajatých okruhů. Velkoobchodní část již dříve představila své nové služby (Digital Network a IP Transit). Včera se nechala slyšet druhá část, tedy ta zaměřená na koncové uživatele. V její nabídce došlo k výrazným změnám, které připomínají malé zemětřesení. Pro rozvoj českého Internetu by ale mohly být docela pozitivní.

V poslední době přichází z SPT Telecom jedna významná zprávu za druhou. A až na nové logo se snad všechny týkají služeb v oblasti pronájmu okruhů. Začalo to na přelomu března a dubna oznámením o změně způsobu stanovení cen datových služeb (šlo o sloučení poplatků za pronájem přípojného vedení a portu do jediného výsledného poplatku, podrobněji viz zde).

Prakticky ve stejné době SPT Telecom oznámil, že počátkem roku došlo k oddělení služeb a péče o koncové zákazníky od oblasti velkoprodeje určené pro jiné firmy působící na telekomunikačním trhu. Nabídka pro "velkoodběratele" nyní zahrnuje i dvě nové služby s názvy Digital Network a IP Transit.

Služba Digital Network je určena takovým poskytovatelům datových služeb, kteří mají v určité oblasti soustředěno více připojených lokalit (například providerům, kteří mají v dané oblasti více zákazníků připojených pevnou linkou). Až dosud měl každý takový zákazník samostatný datový okruh vedoucí od něj až k providerovi a tento okruh nijak nesouvisel s ostatními okruhy od téhož providera k jiným zákazníkům (v tom smyslu, že se za něj platilo samostatně, zřizoval se a tzv. dohledoval samostatně atd.). Navíc příslušný provider musel mít na své straně patřičný počet "fyzických" vstupních bodů (modemů a tzv. portů na svých routerech).

Podstatou služby Digital Network je to, že nyní budou moci být takovéto individuální datové okruhy od jednotlivých zákazníků "svedeny" do jednoho bodu (v režii Telecomu). Odtud budou pak pokračovat k příslušnému poskytovateli prostřednictvím jediného ("silnějšího") okruhu. Kromě toho bude vše zajištěno společným dohledem (správou). Hlavně ovšem bude celé toto řešení "prodáváno" jako celek, nikoliv jako několik samostatných a na sobě nezávislých okruhů.

"Maloobchod" s pronajatými okruhy

Na včerejším setkání s představiteli SPT Telecom se novináři mohli dozvědět, jaké změny se chystají v oblasti "maloobchodu" s pronajatými okruhy - tedy v nabídce zaměřené na koncové uživatele, a nikoli na providery či jiné telekomunikační operátory (kteří nyní spadají do oblasti velkoprodeje).

Důležité je, že ke změnám dochází ve dvou etapách - s účinností od 1.6.1999 dojde ke změnám u meziměstských a mezinárodních okruhů a teprve od 1.10.1999 ke změnám u místních okruhů všech typů (důvodem je zřejmě to, že SPT Telecom nestihl zveřejnit všechny změny včas, jak mu ukládá zákonná povinnost).

Kdybych měl popsat podstatu změn jedním slovem, asi bych musel použít ve spojích tak oblíbeného termínu "rebalancování" (něco se zdražuje, ale něco se zároveň zlevňuje). Ačkoli jsou změny dosti zásadní a jejich posuzování zahrnuje více kritérií, troufnu si odhadnout, že celkově jde o zlevnění. Ostatně, těžko by tomu mohlo být jinak - v oblasti pronájmu okruhů SPT Telecom již delší dobu nemá monopol a jeho konkurence sílí. Proto sám Telecom musí nějak reagovat. Podstatné je, že reaguje nejen změnami svých ceníků, ale také novými službami, důrazem na digitální okruhy a na vyšší rychlosti a například také značným zjednodušením toho, jak bude své služby vymezovat a stanovovat jejich ceny. Také zde dochází k významným změnám, které určitě budou ku prospěchu věci.

Analogové okruhy

Snad nejzásadnější jsou změny v oblasti analogových okruhů. Například u místních okruhů bylo nepříjemné to, že nikdo nedokázal dopředu stanovit cenu místního analogového okruhu (záleželo totiž na tom, přes kolik ústředen SPT požadovaný okruh "natáhne"). Od 1. října tomu tak již nebude, protože dojde ke sjednocení ceny místních analogových okruhů a dále ke sjednocení cen okruhů pro přenos hlasu a dat (dosud byly jejich ceny odlišné, byť ne o moc).

Současně ale dochází i ke změně definice toho, co je místní okruh, a to je velmi důležité. Dříve byl místní okruh definován jako "okruh, jehož oba konce leží ve stejném místním telefonním obvodu". Od října bude definován jako "okruh, jehož oba konce leží ve stejné obci" (přičemž definice obcí vychází z Územně identifikačního registru základních sídelních jednotek ČR, který spravuje Ministerstvo pro územní rozvoj). Pozor na to, že tyto dvě definice místního okruhu nemusejí být totožné! Nová definice místního okruhu zřejmě bude "přísnější", takže některé dosavadní místní okruhy se od října stanou meziměstskými (které jsou definovány jako okruhy, jejichž oba konce leží v různých obcích). Například "pražský" okruh z Jinonic do Holešovic by měl zůstat místním, protože jde o dvě části obce Praha. Naproti tomu okruh třeba z Holešovic do Vodochod, které jsou stále ještě ve stejném MTO Praha ale zřejmě již nejsou součástí Prahy jako obce, by nyní již měl být meziměstský (ačkoli podle dosavadní definice je místním okruhem).

Snad nejpodstatnější pak je, že u "nových" místních analogových okruhů dochází ke sjednocení jejich ceny. Je jedno, zda vedou přes jednu, dvě, tři nebo více ústředen (a je také jedno, zda budou používány pro hlas nebo data). Místní okruh od října přijde na 1890,- Kč (měsíčně, bez DPH), což je podstatně méně než dnes, kdy přijde nejčastější místní analogový okruh pro přenos dat (vedený přes 3 či více ústředen) na 2780,- (včetně DPH). Na druhé straně některé místní analogové okruhy podraží (ty, které jsou vedeny přes jednu ústřednu).

Meziměstské analogové okruhy celkově podraží, podle tiskové zprávy SPT v průměru o 22 procent. Například okruh mezi dvěma body v rámci téhož UTO přijde na 8580,- měsíčně (bez DPH).

Digitální okruhy

Zatímco u analogových okruhů dochází někde ke zlevnění a jinde ke zdražení, u okruhů digitálních dochází prakticky jen ke zlevnění, které je nejvyšší u okruhů s nejvyššími přenosovými kapacitami. Současně dochází i k zavádění nových služeb - asi nejvýraznější je zavedení okruhů typu STANDARD a PREMIUM. Liší se v tom, že okruhy PREMIUM jsou trvale dohledovány a jsou zálohovány na úrovni páteřní sítě, zatímco okruhy STANDARD nikoliv.

Ceny za digitální okruhy by již od června měly klesnout - například meziměstské okruhy STANDARD o rychlosti 64 kbps by měly být levnější oproti srovnatelným okruhům LL Net zhruba o 33 procent. Mezinárodní okruhy by pak měly zlevnit o 24 až 25 procent. Ještě větší zlevnění by mělo nastat u nejrychlejších okruhů (například 2 Mbps spoj z Prahy do Brna by měl zlevnit o 23 procent, a mezinárodní z ČR do USA až o 50 procent). Podstatné ale určitě bude srovnání nových cen SPT Telecom v této oblasti s cenami konkurence. To je ovšem na celý samostatný článek.

Pomůže to českému Internetu?

Zajímavou otázkou jistě je, zda všechny výše naznačené změny dokáží pomoci rozvoji českého Internetu. Jsem optimista, a proto si myslím, že pomoci mohou. Například již tím, že SPT Telecom reaguje na konkurenční tlaky, jde dolů se svými cenami za meziměstské a mezistátní okruhy (a dokonce vychází specificky vstříc svým velkoodběratelům). To sníží náklady těm internetovým providerům, kteří používají jeho služeb. A tlak na konkurenci nepřímo pomůže i ostatním providerům snížit jejich náklady (v důsledku toho i ceny providerů vůči jejich zákazníkům).

Za velmi důležitý považuji i pokles cen u místních analogových okruhů a také zjednodušení ceníků. Až dosud si například internet provideři těžko mohli dovolit přijít s něčím jako "bundlem" pro méně náročného zákazníka (například pro malou firmu či aktivního domácího uživatele - s pevným připojením zahrnujícím jak samotný přístup k Internetu například rychlostí 33,6 kbps, tak i pronájem analogového okruhu). Jednak kvůli relativně vysoké ceně tohoto okruhu, jednak kvůli nemožnosti určit předem, kolik bude takovýto okruh stát (protože záleželo na tom, jak jej SPT Telecom "natáhne"). Nyní je možné cenu určit předem, pouze na základě znalosti místa, odkud se zákazník chce připojit.

Jestliže dnes utratí aktivní uživatel Internetu měsíčně za komutovaný přístup běžně i několik tisíc korun (hlavně na protelefonovaných poplatcích), mohl by pro něj být takovýto "bundle" s pevně danou a rozumně posazenou cenou atraktivní alternativou. Samozřejmě ale bude záležet i na tom, s jakou cenovou politikou přijdou samotní provideři. Co když se dočkáme například pevné linky (vedené po analogovém okruhu) placené podle objemu přenesených dat (podobně jako je tomu třeba u přípojek přes rozvody kabelových televizí či u bezdrátových přípojek)?