Vyšlo na www.novinky.cz dne 28.4.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2035.php3

Kam nechtějí banky, tam jde CCS

Platby na Internetu prostřednictvím karet jsou oblastí, které se naše banky vyhýbají uctivým obloukem. Společnost CCS naopak do této oblasti vstoupit chce. A již i učinila první kroky.

Čtenářům Novinek jistě není třeba připomínat, jak to na českém Internetu vypadá s on-line placením - velmi špatně. V zahraničí se i po Internetu běžně platí kreditními kartami, ale našim bankám se do něčeho takového nechce. Argumentují různě, nejčastěji malou bezpečností této formy platebního styku. Jenže zatímco v zahraničí to s bezpečností není vůbec lepší, tamním bankám to nevadí. Osobně si myslím, že problém je jak na straně bank, tak i ve velikosti trhu a chování uživatelů. Uživatelů vybavených kartami a ochotných nakupovat jejich prostřednictvím je totiž u nás relativně málo. A obrat, který by vytvořili, asi není pro větší banky příliš atraktivní. Určitě není vysoký natolik, aby banky přinutil ke změnám v jejich tradičně konzervativním myšlení, ke kterému se v našich zeměpisných šířkách přidávají i specifické problémy se špatnou úvěrovou politikou a důsledky celkové ekonomické situace (což pochopitelně dále zvyšuje neochotu bank pouštět se do nových řešení).

Tento začarovaný kruh pak silně brzdí rozvoj elektronické komerce na českém Internetu. Současně s tím ale vytváří prostor pro různá alternativní řešení on-line plateb, která se již začínají úspěšně prosazovat. Dosud nejviditelnějším příkladem je Expandia Banka, která umožňuje platit převodem přímo z klientova účtu. I přes všechnu pokrokovost Expandia Banky však nelze nevidět, že po praktické stránce je to ryze proprietární řešení, vázané na jediného poskytovatele (a využitelné jen klienty tohoto bankovního ústavu).

Již v únoru letošního roku se ale na českém Internetu objevila i další vlaštovka, která již tak ryze proprietární není. Jde o možnost placení po Internetu prostřednictvím karet CCS, které vydává CCS Česká společnost pro platební karty, a.s. . Konkrétně šlo o možnost zaplatit za pomoci CCS karty po Internetu povinné ručení.

Dosavadní aktivity společnosti CCS

Historie společnosti CCS sahá až do roku 1991 a souvisí se snahami nahradit dřívější systém poukázek na pohonné hmoty něčím modernějším. Výsledkem bylo zavedení platebních karet, kterých CCS dnes nabízí šest druhů - čtyři magnetické, dvě čipové. Pokud jsem vše správně pochopil (sám kartu CCS nevlastním), fungují tyto karty na kreditním principu: majitel nejprve zaplatí prostřednictvím CCS karty a společnost CCS si teprve následně (dvakrát měsíčně) vyinkasuje příslušný obnos z jeho účtu (formou inkasa z účtu u kterékoli banky, která inkaso z účtu umožňuje).

Až dosud byly karty CCS používány především pro čerpání pohonných hmot, ale čím dál více jsou z nich placeny i další produkty a služby z oblasti motorismu (nákupy v prodejnách u čerpacích stanic, opravy v autoopravnách atd.). V únoru k tomu přibyla i výše naznačená možnost platit jimi povinné ručení.

Zcela mimo motoristický sektor pak je možnost platit skrze CCS karty za informační služby společnosti Albertina Data.

CCS prezentuje své plány v oblasti Internetu

Na včerejší tiskové konferenci, kterou uspořádali představitelé společnosti CCS, se novináři mohli seznámit s poměrně smělými plány tohoto subjektu v oblasti plateb po Internetu. Ukázalo se, že obě již existující možnosti (možnost platit České pojišťovně za povinné ručení a společnosti Albertina za její informační služby) jsou jen prvním předvojem celé řady dalším možností, které by měly následovat. Společnost CCS coby vydavatel a současně i autorizační centrum svých vlastních karet se totiž hodlá intenzivněji zapojit do oblasti on-line plateb za produkty a služby na Internetu. Řečeno stručně a výstižně, CCS chce poskytovat držitelům svých karet něco, co naše banky nejsou ochotné nabízet a co českému Internetu zatím hodně schází: možnost platit za nákupy bezhotovostně, navíc on-line způsobem a na kreditním principu.

[Obr: tiskovkaccs.gif (22509 Bytes)]

Hlavní oblastí zájmu by podle vydané tiskové zprávy měly být všechny podnikové služby - informace, pojištění, výrobky a služby spojené s provozem kanceláře a s provozem motorových vozidel. Žádné konkrétní příklady či další oznámení však nezazněly.

Nová "internetová" karta KONTAKT

Pro potřeby placení po Internetu zavedla společnost CCS speciální kartu jménem KONTAKT. V současné době ale není samostatně použitelná a funguje jen ve spojení s některou ze šesti stávajících platebních karet CCS (vlastně jen 5, nejde to s kartou Bonus). Vlastnictví některé z těchto platebních karet je v současné době nutnou podmínkou k získání nové karty KONTAKT (kvůli tomu, aby již bylo definováno, odkud si bude CCS vyinkasovávat peníze za platby realizované prostřednictvím karty KONTAKT).

[Obr: kar_takontakt.gif (21435 Bytes)]
Takto vypadá nová karta KONTAKT

Samotná karta KONTAKT není čipová ani magnetická. Je totiž vlastně jen nosičem určitých údajů (svého čísla a doby platnosti), se kterým je svázán příslušný PIN. Uživatel pak prokazuje svoji identitu při nákupech na Internetu těmito údaji. Prakticky by to mělo vypadat tak, že na konci nákupu v nějakém internetovém obchodu, kdy již má zákazník vybráno a chce platit, se prokliknutím na příslušné tlačítko dostává na autorizační (resp. "pinovou") bránu CCS. Zde vyplní své osobní identifikační údaje (číslo karty, dobu platnosti a PIN), a je-li vše shledáno v pořádku, autorizační brána to potvrdí jak obchodníkovi, tak i platícímu zákazníkovi. Podrobnosti lze nalézt zde.

Důležité je, že vše se odehrává prostřednictvím protokolu SSL (Secure Sockets Layer), který přenos těchto důležitých údajů zabezpečuje proti odposlechu a jinému nekorektnímu využití. Dalo by se samozřejmě dlouho diskutovat o tom, zda míra tohoto zabezpečení je (či není) dostatečná pro účel, ke kterému se používá. Dokonalejší řešení samozřejmě existují, například protokol SET - ten je ale značně těžkopádný a velmi komplikovaný a jeho implementace tudíž i výrazně dražší. Hlavně se ale toto "apriorně dokonalé řešení" ještě nedokázalo náležitě prosadit do praxe. A zřejmě nejen u nás zůstává spíše jen ve fázi pilotních projektů. Osobně se domnívám, že použití SSL je rozumným kompromisem mezi mírou bezpečnosti, nákladností i složitostí řešení. Bude jistě zajímavé, co k tomuto kompromisu řekne dlouhodobější praxe.

Nejen placení

Tak jako s "normálními" kreditními kartami bývají spojeny i některé další funkce a služby, například pojištění majitele, je i s kartou KONTAKT spojena další, specificky internetová služba: možnost připojení k Internetu. Funguje to analogicky jako IPnet karta společnosti MOPOS, tedy na principu předplatného. Uživatel karty KONTAKT se tak může připojit k síti IPNet MOPOS-u odkudkoli z jejích 70 přípojných míst v ČR a čerpat předplacený čas připojení.

Něco faktografie

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty, a.s. vznikla v roce 1991 a do dnešního dne vydala 260000 karet svým 35 000 zákazníků. Platit jejími kartami lze u 3000 "fyzických" obchodních míst, ke kterým se nyní začnou přidávat i obchodní místa na Internetu (zatím jde o ČP a její povinné ručení a o Albertinu). Všichni zákazníci CCS byli o nabídce nové karty KONTAKT informováni v dubnu s tím, že k 23. dubnu bylo těchto karet vydáno 2500. První karta KONTAKT je každému ze zákazníků CCS vydávána zdarma.