Vyšlo na www.novinky.cz dne 26.4.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2015.php3

Server jobs.cz bilancuje své tříleté působení

Za tři roky svého působení v oblasti zprostředkování práce nasbíral server jobs.cz celou řadu údajů, které vypovídají nejen o vývoji situace na tuzemském trhu práce, ale i o vývoji českého Internetu.

[Obr: jobscz.gif (2949 Bytes)]
Existence serveru jobs.cz je jedním z důkazů toho, že Internet úspěšně proniká do všech oblastí lidské činnosti - zde konkrétně do zprostředkování práce, mezi lidmi, kteří práci hledají, a nejrůznějšími subjekty, které naopak hledají své zaměstnance. Ukazuje se, že i zde může Internet nabídnout oběma zúčastněným stranám zajímavé možnosti a jde jen o to, co nejlépe je využít. Server jobs.cz, provozovaný společností LMC Jobs, se o to snaží již přes tři roky (od ledna roku 1996). Jak ale naznačuje letmý pohled do příslušné části katalogu Seznam, není na českém Internetu zdaleka jedinou službou, která se o něco takového snaží.

V pátek minulý týden se konalo setkání provozovatelů serveru jobs.cz s jeho uživateli a novináři. Podle tiskové zprávy, která byla k této příležitosti vydána, navštívilo v roce 1997 server jobs.cz průměrně 1800 lidí denně, zatímco koncem roku 1998 to bylo již kolem 5000 lidí denně, a počátkem 2. čtvrtletí 1999 to je již 7 000 uživatelů denně. Spíše než počet návštěv (který mj. není auditován DCCI auditem) však považuji za směrodatné, kolika lidem tento server skutečně pomohl najít práci. V tomto ohledu tisková zpráva hovoří o 1500 uživatelích ročně - což na jedné straně není nijak ohromující číslo, vzhledem k celkovému počtu obyvatel a lidí bez práce, ale na druhé straně to zase není nijak málo. Zvláště pak při současném růstu nezaměstnanosti, kdy každá pomoc má velký význam. V každém okamžiku přitom celý server jobs.cz nabízí 600 až 800 volných pracovních míst, a denně se asi 50 inzerovaných volných míst obměňuje.

Velmi zajímavé byly údaje, které provozovatelé serveru jobs.cz zveřejnili o vývoji "poptávky" ze strany uživatelů hledajících práci. Tyto údaje totiž vypovídají nejen o dění na našem trhu práce, ale současně vypovídají i o celkovém vývoji českého Internetu a struktuře jeho uživatelů. I tyto statistiky potvrzují celkový trend vedoucí k tomu, že na Internet se čím dál tím více dostávají "nepočítačové" profese - čemuž je dobré rozumět tak, že "počítačové profese" z Internetu neodchází, ale přibývají mnohem pomaleji než přibývají lidé "nepočítačových" profesí. Stejně tak se procentuelně snižují počty studentů a uživatelů z Prahy, což neznamená, že by studentů a lidí z Prahy bylo na českém Internetu čím dál tím méně - je to tím, že rychleji přibývají lidé, kteří již studenty nejsou, a také lidé, kteří nebydlí v Praze.

Podrobněji o těchto trendech vypovídají následující dvě tabulky. První z nich ukazuje, jak se vyvíjí procentuelní zastoupení jednotlivých profesí, kterým jobs.cz najde zaměstnání. Procentuelně sice stále ještě převažují lidé z oblasti IT, ale ostatní profese rychle dotahují.

  1997 1998 1999
Informační technologie 51 % 30 % 27 %
Technika a telekomunikace - 12 % 8 %
Obchod 10 % 8 % 10 %
Marketing 25 % 8 % 7 %
Finance 4 % 5 % 8 %
Administrativa 5 % 6 % 9 %
Personalistika - 3 % 4 %
Vyšší management - 8 % 4 %
Samostatné podnikání - 7 % 4 %
Konzultace, metodika, strategie - 5 % 1 %
Státní zaměstnanec - 2 % 7 %
Ostatní 5 % 6 % 11 %


Druhá tabulka ukazuje strukturu návštěvníků serveru jobs.cz a ještě lépe vypovídá o vývoji uživatelů českého Internetu.

Ukazatel/rok 1997 1998 1999
Počet uživatelů na den 1800 5500 7000
Průměrný věk 24 26 27
Procentuelní zastoupení žen 15 % 23 % 31 %
Procentuelní počet studentů 42 % 30 % 31 %
Vysokoškolsky vzdělaní lidé 28 % 40 % 39 %
       
Místo, kde bydlí uživatelé      

nejvíce

- Praha - 46% Praha - 39%

....

- Brno - 11% Brno - 14%

nejméně

- Jihlavský kraj Jihlavský kraj
Odkud se připojují      
Práce - 39 % 44 %
Škola - 33 % 25 %
Domov - 15 % 20 %
Jinde (kolej, knihovny ...) - 13 % 11 %
Kolik času stráví na NETu 2,25 2,15 2,1Pokud jde o novinky, které provozovatelé serveru jobs.cz oznámili, pak mezi ně patří například takzvaná aliance s některými WWW servery, zejména zpravodajského charakteru. Jde v podstatě o specifické "výcucy" z nabídky serveru jobs.cz, exportované přímo do WWW stránek těchto serverů - mj. ISDN serveru, Mobil serveru, Neviditelného psa či serveru Finance.cz. Osobně si ale nejsem jistý, zda je to efektivnější než pouhý odkaz na samotný server Jobs - pokud někdo skutečně vážně a seriózně hledá práci, pak asi půjde přímo na cílový server, specializovaný na zprostředkovávání práce. Ale na druhou stranu je docela dobře možné, že nějaká lákavá nabídka může upoutat a zviklat i někoho, kdo by jinak novou práci vůbec nehledal.
Ještě další novinkou na serveru jobs.cz jsou takzvané superdomény - takto provozovatelé označují možnost zřídit si v rámci jejich WWW serveru samostatné stránky s konkrétní nabídkou některého velkého inzerenta, s adresou http://jmeno-firmy.jobs.cz. Příklad můžete vidět zde (na adrese http://telecom.jobs.cz).