Vyšlo na www.novinky.cz dne 23.4.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2006.php3

Další celoevropská stávka na obzoru

Na neděli 6. června je plánována další celoevropská stávka uživatelů telefonů a uživatelů Internetu. Účast přislíbila již desítka zemí. ČR mezi nimi ale není. U nás protestujeme naším vlastním způsobem, "monumentální pařbou proti telekomunikačnímu monopolu".

Protestní stávky "abstinenčního" charakteru, zaměřené proti praktikám telekomunikačních operátorů, nejsou dnes již žádnou převratnou novinkou. Jde o formu protestu širší uživatelské veřejnosti proti tomu, jak se vůči ní chovají monopolní či dominantní poskytovatelé telekomunikačních služeb, a to zejména v oblasti tarifů za místní hovorné.

Postupem času samozřejmě dochází i zde k určitému vývoji - zpočátku šlo spíše o spontání protesty, iniciované nejvíce postiženou uživatelskou obcí, tedy uživateli Internetu. Postupně pak dochází k precizaci postojů a požadavků, zlepšuje se organizovanost a roste také vzájemná koordinace protestujících subjektů.

Po vlně "národních" protestů v mnoha zemích Evropy (včetně ČR, viz hnutí IPM) se v závěru loňského roku konala již jedna celoevropská stávka, a to 31. ledna letošního roku. Její výsledky jsem popsal zde na Novinkách v tomto článku.

[Obr: vivi.gif (5233 Bytes)]
Nyní je plánována již druhá "celoevropská" protestní stávka, a to na neděli 6.6.1999. Jejími iniciátory jsou lidé z Velké Británie, konkrétně ze sdružení CTU (Campaign for Unmetered Telecommunications). Formálním organizátorem je ale server telecom.eu.org, který zastřešuje jednotlivé národní aktivity (naše IPM zde ale zastoupeno není). Účast již přislíbily protestní hnutí z těchto zemí: Belgie, Francie, Řecko, Itálie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švýcarsko a Velká Británie (opět tedy bez ČR). Konkrétní forma stávky je opět abstinenční a uživatelé jsou vyzývání k tomu, aby v neděli 6.6.1999 netelefonovali a nepoužívali své modemy pro připojení k Internetu.

K nově plánované stávce byla vydána tisková zpráva, která jasně a zřetelně formuluje požadavky protestujících. Dovolím si tyto požadavky rozvést a okomentovat.

1.požadavek: Ceny všech telefonních hovorů by se měly více přiblížit nezávisle auditovaným nákladům telekomunikačních operátorů na realizaci těchto hovorů, tak jak to požadují direktivy EU.

Komentář: Snaha přizpůsobit ceny skutečným nákladům není nijak nová a hlásají ji i samotné telekomy. Ty ale v kontextu svých snah o zvýšení místního hovorného, když tvrdí, že náklady na místní hovorné jsou vyšší než jejich cena. Uživatelé jsou naopak přesvědčeni, že přizpůsobení je třeba udělat v opačném směru - že skutečné náklady jsou nižší (a hovory tudíž lze zlevnit). Kámen úrazu je v tom, že nikdo nevidí do karet telekomunikačním operátorům, a tudiž nemá možnost posoudit skutečnou výši jejich nákladů. Takovéto údaje obvykle nezveřejňují ani zahraniční telekomy (ani ten náš), takže mohou vyřknout jakoukoli hodnotu, a není možné jim prokázat opak. Proto onen apel na "nezávisle auditované náklady" v prvním požadavku. Zřejmě by se ale měl týkat jen těch operátorů, kteří fungují v neliberalizovaném prostředí (a nejvíce samozřejmě těch, kteří dostali od státu monopol, a tudíž by z něj také měli skládat účty). V liberalizovaném prostředí, kde fakticky funguje konkurence, něco takového není nutné, protože zde lze očekávat že ceny skutečně odpovídají nákladům.

2. požadavek: zavedení paušálních tarifů. V první řadě pro místní hovory, tak aby každý mohl mluvit se svými přáteli a známými a aby se uživatelé Internetu mohli připojovat ke svým providerům pomocí modemů bez toho, že by se museli strachovat o naskakující impulsy a explodující účet.

Komentář: Ve své druhé části tento požadavek naráží na to, jak časově závislé tarify deformují chování uživatelů Internetu. Místo toho, aby se mohli plně věnovat tomu, co jim Internet může poskytnout, jsou nuceni se věnovat sledování hodinek a měření doby, po kterou jsou připojeni.

3. požadavek: Pro všechny zbývající časově závislé tarify odstranit všechna "povinná minima", tak aby uživatel platil pouze podle skutečně provolané doby.

Komentář: Tento požadavek se týká např. sestavovacího poplatku, který uživatel musí zaplatit za každý hovor (kromě časově závislé složky) bez ohledu na to, jak dlouho tento hovor trvá. Současně s tím tento požadavek směřuje k zavedení tarifikace podle skutečně provolané doby (typicky měřené v sekundách), a ne podle započatých tří- či víceminutových intervalů.

4. požadavek: Pro internetové uživatele co nejrychleji zavádět moderní přístupové technologie, jakými jsou xDSL, kabelové modemy, satelitní přípojky a další, které nevyužívají telefonní modemy a pro uživatele představují obrovské vylepšení.

Zapojí se i ČR?

Pokud by se do chystané celoevropské stávky 6. června měla zapojit i naše republika, pak tím subjektem, který by se k něčemu takovému měl přihlásit, je zřejmě naše hnutí proti monopolu, tedy IPM, spontánně vzniklé v loňském listopadu.

[Obr: logoglobal.gif (8588 Bytes)]

Ačkoli by se mohlo zdát, že toto hnutí je dnes již mrtvé, resp. že nevyvíjí žádnou činnost, není tomu tak. Právě v těchto dnech (22. až 24. 4.) spolupořádá jinou protestní akci jménem Global Internet Protest Party (kterou na ISDN serveru vtipně nazvali "Monumentální pařbou proti telekomunikačnímu monopolu"). Jde o čtyřicetihodinový hudební maratón FAIR4ALL Net-Jam '99, jehož organizátoři a účastníci chtějí touto cestou protestovat proti monopolním praktikám SPT Telecom. Podrobnosti lze nalézt zde.