Vyšlo na www.novinky.cz dne 21.4.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1997.php3

Březen skončil, internetové aktivity pokračují!

"Březen - měsíc Internetu" včera skončil závěrečnou tiskovou konferencí. Aktivitám kolem Internetu však rozhodně není konec.

V Kafkově domě na Staroměstském náměstí se včera odehrála závěrečná tisková konference letošního "Března - měsíce Internetu". Byla příležitostí k závěrečnému bilancování, kterého se ujala osoba nejpovolanější, pan Jaroslav Winter z pořádajícího Profitu. Troufnu si konstatovat, že jeho hodnocení se příliš neodlišovalo od toho, co jsem si dovolil anticipovat v tomto článku - prostřednictvím celé plejády akcí a příspěvků v různých médiích se podařilo oslovit lidi Internetem dosud nezasažené, a to ve výrazně větší míře než v loňském premiérovém ročníku. Co se naopak nepovedlo, je způsobit zásadnější zlom v postoji politiků a nejvyšších úředníků státní správy. Hned první dotaz z diskuse směřoval na to, jak by si organizátoři představovali takovýto zlom.

Pokusím se odpovědět na tento zásadní moment svým názorem - zásadním zlomem by byl posun v podstatě řešeného problému. Špičky naší politiky a státní správy jsou dnes stále ještě ve fázi zvažování, zda Internet je hrozbou, které je třeba se bránit, nebo příležitostí, kterou je vhodné využít. Za zlom bych považovat takový posun v jejich myšlení, který by vyzněl ve prospěch oné příležitosti a přiměl je zabývat se otázkou, jak tuto příležitost co nejlépe využít.

Akce pokračují

Za velmi důležitý moment považuji to, že akce BMI skutečně nastartovala určité aktivity (nebo alespoň pomohla k jejich nastartování, poskytla vhodnou příležitost, motivaci, publicitu atd.) a tyto aktivity pokračují dále, aniž by s koncem BMI skončily také. Objevují se dokonce i první "návazné" akce, které vrcholí až nyní.

[Obr: bmi_bezestolu.gif (45855 Bytes)]

Jednu z prvních návazných akcí představil přítomným pan Martin Kovář, poradce ministra práce a sociálních věcí. Šlo o projekt "Do Francie přes Internet" (podrobnosti zde), který se snaží zapojit do práce s Internetem postižené děti, a to formou soutěže o ceny (zájezd do Francie či počítač). Za důležitou a hodnou zřetele zde považuji skutečnost, že na projektu se kromě komerčních subjektů podílí i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kéž by takovýchto akcí bylo více a kéž by s nimi přišlo poznání (i pro MPSV), že právě Internet může být pro mnohé postižené vynikajícím prostředkem pro jejich plnohodnotné uplatnění (a že i postižení potřebují spíše pomoci s nastartováním svých internetových aktivit, než nějaké jednorázové milodary).

602 překypuje aktivitami

Výrazný přesah internetových aktivit i do "pobřeznového" období nastal u společnosti Software602, která byla generálním sponzorem celého BMI. Ještě v únoru, tedy těsně před zahájením celé akce, tato společnost snížila ceny svého Internet serveru pod magickou hranici 10 000,- Kč. Včera navíc oznámila že tuto cenu bude držet i nadále.

Snad největším "trhákem" od Software602 v rámci celého BMI však bylo faktické darování jejího nového kancelářského balíku 602 PC Suite. Stalo se tak prostřednictvím přílohového CD k jubilejnímu stému číslu měsíčníku CHIP, kde čtenáři našli plnohodnotnou trial verzi tohoto balíku i s možností zaregistrovat si jej zdarma k domácímu použití (k podrobnostem bych se rád vrátil v samostatném článku zde na Novinkách).

Na včerejší tiskovce se obchodní ředitel SW602 pan Nemrava již mohl pochlubit i konkrétními čísly: po třech týdnech, kdy je možné tento balík registrovat (pro bezplatné domácí použití), tak učinilo 16 029 uživatelů (čtenářů CHIP-u). Z toho prý 70 procent k tomuto úkonu použilo Internet.

Další zajímavou novinkou z kuchyně Software602 je oznámení o tom, že počátkem května firma hodlá zahájit elektronickou distribuci licencí (pokud jsem správně pochopil, i v tuzemsku). Uživatel by si tak mohl volně stáhnout trial verze (verze na vyzkoušenou), nejspíše z Internetu, a pak si podle své konkrétní potřeby zakoupil elektronickou cestou nezbytný počet licencí.

Na trh má být uvedena i nová verze databázového serveru WinBase602 SQL.

Jak dál v eCity?

[Obr: bmi_pavelka.gif (22863 Bytes)]
Tiskový mluvčí eCity pan Pavelka
Příležitost k naznačení dalšího vývoje dostal i tiskový mluvčí eCity pan Pavelka, z agentury ExMise. Podle jeho údajů je dnes v eCity zastoupeno kolem jednoho sta firem (a dalších nejméně 50 již o vstup projevilo zájem).

Za největší úspěch první fáze celého projektu, ve kterém se eCity stále ještě nalézá, autoři považují to, že se jim podařilo otevřít téma Internetu jako obchodního média. V další fázi ale chtějí přidat všemu další rozměr, aby nezůstalo jen u "mechanického nakupování", které se již pomalu stává určitým stereotypem a vede ke značně konzumnímu stylu života ve virtuálním městě eCity. Jeho provozovatelé proto chtějí umožnit obyvatelům města výrazně aktivnější způsob života (včetně vlastního podnikání). Konkrétně by mělo jít o možnost zřídit si vlastní e-obchod, samozřejmě s platbami přes místní e-banku. Podrobnosti se jistě časem dozvíme.

Prognóza ze Strakovy akademie

[Obr: bmi_nejlepsi.gif (56403 Bytes)]
To nejlepší z českého Internetu - že by konkurence soutěži Miss Internet?
Závěrečná tisková konference BMI se nesla v neformálním duchu, který charakterizovala například absence obvyklých předsednických stolů. Také některá vystoupení se nesla v humornější rovině. Například pan Tomáš Renčín prezentoval konferenci ISSS s klotovými rukávy. Zajímavým způsobem byl prezentován i CD ROM "To nejlepší z českého Internetu", který byl vydán u příležitosti akce "Březen - měsíc Internetu".

Přítomen byl i jeden z největších piwních odborníků (na snímku je patrna jeho velikost), který přímo před zraky všech přítomných připil na zdraví českému piwu roku 2000.

[Obr: bmi_piwo.gif (82962 Bytes)]
Na české PIWo, které je jedno z nejlepších na světě

Největší ohlas však přineslo prognostické vystoupení pana Ivana Straky ze Softwarových novin. Pomocí nejmodernějších prognostických technologií (křišťálové koule) se přímo na místě pokusil pohlédnout do blízké budoucnosti. Co uviděl, popsal jako ženu v domácnosti, pracující s periferií MS Iron (dnes bychom ji asi ještě nazvali žehličkou). Tato periferie byla k ženině počítači připojena pomocí rozhraní USB a právě probíhal download, zajišťující pravidelnou aktualizaci žehlícího programu, operačního systému a všech ovladačů této periferie. Přítomný manžel však své ženě nevěnoval příliš velkou pozornost, neboť právě popíjel svou kávu, a na její momentální hladině se mu zobrazovaly konkrétní WWW stránky. Údajně mělo jít o nějaký titul jménem "Gentlemanův deníček", ale ani sám pan Straka si nevzpomněl, že by něco takového na českém Internetu již existovalo.

[Obr: bmi_straka.gif (15754 Bytes)]
Ivan Straka používá nejmodernější prognostické technologie

Dalším významným proroctvím pana Straky byla jeho předpověď, že do budoucna výrazně poroste odbyt tištěných médií. Opomněl však zdůraznit, že zde bude velmi záležet na kvalitě (a především jemnosti) papíru a také na jeho perforaci po stranách, tak aby byl skutečně univerzálně použitelný.