Vyšlo na www.novinky.cz dne 14.4.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1953.php3

Jaký byl Březen, měsíc Internetu?

Právě před 14 dny skončil druhý ročník akce BMI. S odstupem dvou týdnů vám přináším ucelenější pohled na tento internetový měsíc, i malé zamyšlení.

Využívání Internetu je záležitostí, která se nedá naplánovat - to jde v případě budování potřebné infrastruktury, ale zcela jistě to nejde tam, kde je třeba přesvědčovat lidi aby využívali něco nového či dělali věci jinak než dříve. Tady musí nastoupit postupné motivování, včetně konkrétních příkladů až celých osvětových kampaní. A právě v tomto smyslu je třeba hodnotit nedávno skončenou akci "Březen měsíc Internetu" - byl to společný deštník, který si kladl za úkol podnítit co nejvíce konkrétních akcí motivačního a osvětového charakteru, zaměřených na využívání Internetu. Nešlo o žádnou "internetovou pětiletku", zkomprimovanou do jednoměsíčního časového intervalu, jejíž výsledky by bylo možné jednoduchým způsobem odškrtat na předem připraveném blanketu. Zde šlo o něco jiného - o další posunutí oné líné a značně setrvačné káry lidského myšlení a vztahu k Internetu zase o kus vpřed. Bezesporu se podařilo posunout ji dopředu o pořádný kus, a bezesporu stále zbývá hodně velký prostor, kam by bylo potřeba ji dotlačit. Naštěstí březnem všechny měsíce nekončí ….

Jaké akce se konaly?

Pod společným deštníkem BMI se konalo opravdu mnoho akcí, od menších a skromnějších, s místním dosahem, až po méně skromné akce s celostátním dosahem.

Pokud jde o ty největší akce, jejich výskyt byl rovnoměrně rozložen po celý březnový měsíc - na začátku bylo otevřeno eCity, přesně uprostřed měsíce pak konference ISSS 99, a na konci byl Prague Internet World.

Menší publicitu pak měla skupinka dalších akcí celostátního dosahu, které také ukázaly skutečně nové možnosti Internetu - šlo například o první čistě virtuální veletrh jménem Počítačové fórum '99, o virtuální veletrh nemovitostí, nebo o projekt tvorby hudebních CD doslova na zakázku (projekt rozjezdy.cz). Jiným virtuálním veletrhem byly Reality.cz ´99, zaměřené na oblast nemovitostí.

U příležitosti Března bylo provedeno i několik průzkumů, usilujících o zmapování a změření českého Internetu. Zde byl zřejmě nejzajímavější průzkum provedený firmou Acron a realizovaný prostřednictvím tzv. cookies (můj komentář viz zde).

Vydáno bylo také samostatné CD s názvem "To nejlepší z českého Internetu" (podrobněji viz zde), jehož cílem bylo seznámit s nabídkou a možnostmi Internetu i takové uživatele počítačů, kteří přístup k Internetu ještě nemají - šlo svým způsobem o malý vzorek českého Internetu, vypálený na CD.

Pamatováno bylo i na nejmenší - proběhla soutěž o nejlepší WWW stránky určené dětem (výsledky najdete mj. zde).

Zdaleka nejpočetnější pak byly různé akce osvětového charakteru, konané například formou dnů otevřených dveří na školách (celkem 17 akcí) či v internetových kavárnách (20 akcí). jejich doplňkem byly různé slevy a akční programy slevy prodejců a poskytovatelů služeb, také namířené na zvýšení "odbytu Internetu".

První vrchol - eCity

O prvním vrcholu letošního března, kterým bylo spuštění virtuálního města eCity, již bylo napsáno mnoho článků. Nejvíce pak asi polemik nad tím, proč tento projekt bezprostředně po svém spuštění trpěl tak silným poddimenzováním. Nejvíce názorů se snažilo svalit vinu na amatérský přístup autorů, kteří se nenamáhali dopředu odhadnout jak výkonné vybavení budou potřebovat. V jednom ze svých dřívějších článků (zde) jsem si dovolil vyslovit přesvědčení, že to bylo jinak - že autoři eCity doplatili na neměřitelnost Internetu, a to nejen toho českého. Že se sice pokusili odhadnout očekávaný nápor, podle běžně dostupných dat, a pak vše vynásobili bezpečnostním koeficientem 2 (jak sami v jednom z následných vystoupení uvedli). Jenže praxe pak ukázala, že měli vše vynásobit spíše 10, či dokonce 20, protože o tolik větší byl počet lidí, které jejich projekt oslovil a kteří o něj projevili zájem.

Právě tento moment - tedy obrovský zájem, který eCity vyvolalo - byl mocným impulsem, který český Internet tolik potřeboval. Zprávy o eCity se dostaly i do "nepočítačových" sdělovacích prostředků, a určitě mnoho lidí stojících dosud mimo Internet a moderní technologie se začalo zajímat, o čem že to všichni najednou mluví. Pokročilejší uživatelé Internetu sice brzy poznali, že eCity je určeno spíše těm méně zkušeným, ale i tak toto virtuální město vyvolalo vlnu zájmu i mezi opravdu zkušenými uživateli. Ti se začali zabývat například možnostmi etunelování, a považovali za potřebné vytvořit i různé "doplňky" - například:

Lidová tvořivost se snaží nahradit i to, co autoři eCity podle mne přeci jen trochu podcenili, a to jsou podrobnější texty tutoriálového charakteru - vznikla dokonce speciální internetová Infolinka (zde, snad se ještě trochu zaplní), a například na Lupě vyšel docela zajímavý dokument FAQ o eCity (oficiální FAQ je zde) , i s rozsáhlým seznamem článků z českých e-zinů o problematice eCity.

Druhý vrchol - konference ISSS

Přesně uprostřed měsíce března proběhla dvoudenní konference ISSS'99, o Internetu ve státní správě a samosprávě (mou reportáž z prvního dne najdete zde). Již záhy bylo patrné, že velmi mnoho lidí vzalo Internet opravdu vážně - účastníků bylo na tisíc, zatímco v zahraničí obdobné konference přilákají často jen dvě stovky návštěvníků a je to považováno za úspěch. Však to také přítomní zahraniční účastníci kvitovali s patřičným obdivem. Z jednání konference jsem si odnesl přesvědčení, že je to hlavně proto, že lidé na nejrůznějších úrovních samosprávy i státní správy si začínají dobře uvědomovat, jak moc jim Internet může pomoci. Proto většina z nich nečeká, až jim to někdo shůry nalinkuje či přímo předepíše, a pouští se do nejrůznějších projektů na Internetu. Můj osobní dojem byl ten, že zde existuje znatelný rozdíl mezi samosprávou, která je v této oblasti mnohem aktivnější (a na konferenci měla co prezentovat), zatímco státní správa je přeci jen konzervativnější, či spíše vykazuje větší setrvačnost v myšlení a konání. Případ obchodního rejstříku stále zůstává osamocenou výjimkou potvrzující obecné pravidlo, že na úrovni státní správy se více čeká na nějakou zákonnou úpravu, která by něco explicitně umožnila (zatímco při alternativním přístupu, kdy se zkoumá zda něco explicitně nezakazuje vzolené řešení, lze postupovat vpřed mnohem rychleji).

I v rámci konference ISSS proběhlo několik zajímavých "internetových událostí" hodných zvláštního zřetele. Například se zde odehrála první virtuální vernisáž známého kreslíře Vladimíra Renčína. Jinou zajímavostí bylo přímé vysílání průběhu konference po Internetu, přičemž jednotlivé "reportáže" jsou dodnes dostupné i ve videoarchivu (zde). Sám jsem konferenci navštívil "fyzicky" jen první den, zatímco druhý den jsem zůstal v Praze a jednání konference se účastnil pouze "virtuálně" - prostřednictvím přímého přenosu po Internetu jsem sledoval průběh kulatého stolu "Česká republika na cestě k informační společnosti". Bylo to vlastně poprvé, kdy jsem takto absolvoval nějaké jednání "virtuálně", pomocí Internetu, a mohu říci že mi to docela vyhovovalo. Kvalita zvuku byla postačující na to, abych rozuměl tomu kdo co říká, a na obrazu mi příliš nezáleželo. Na rozdíl od "fyzické účasti" přímo na místě jsem mohl využívat veškerého pohodlí a možností pracovny, psát si poznámky přímo na počítači ze kterého jsem přenos sledoval atd.

Třetí vrchol - Prague Internet World

V pořadí třetím vrcholem Března - měsíce Internetu byla konference Prague Internet World, mimochodem stejně "stará" jako samotné BMI (tj. dvouletá). Své hlavní dojmy z této konference jsem vyjádřil již v tomto předchozím článku (a reportáže z prvních dvou dnů zde a zde), proto snad jen připomenutí: za hlavní trend považuji přesun oblasti hlavního zájmu od "tvrdého vydělávání" na Internetu k "jemnějším" aspektům jeho využití - k problémům e-commerce včetně možností placení, ale také třeba etiky a práva ve vztahu k Internetu, využití Internetu dětmi, zpřístupnění Internetu pro handicapované spoluobčany a dalšími. Je to zřejmě zákonitý trend, který signalizuje že využití Internetu se dostává do své třetí fáze. Přítomný právník doc. Smejkal to trefně vystihnul svou etapizací: v první fázi se zkouší technologie, v druhé se odehrává zlatokopecká horečka, a teprve ve třetí fázi dochází k tolik potřebné stabilizaci "pravidel hry".

Příslib do budoucna - Počítačové fórum

Kromě tří výše uvedených výše akcí se zřejmě největší "viditelností" měl letošní druhý ročník BMI i několik dalších vrcholů, které si dovolím označit za neméně významné. To proto, že se snažily prošlapat nové a dosud neprozkoumané cestičky, za což se jim ale nedostalo zdaleka takové publicity.

Jednou z těchto akcí je první virtuální veletrh Počítačové fórum '99, o kterém jsem podrobněji psal zde. Přišel s něčím úplně novým - s myšlenkou nahradit klasický veletrh jeho virtuální variantou, existující pouze ve virtuálním světě Internetu. Přesto ale i tato forma veletrhu nabízela analogii stánků a expozic jednotlivých firem, umožňovala jim oslovit potenciální i aktuální zákazníky, a to s minimálními (vlastně nulovými) náklady. Efektivnost takovéhoto oslovení zatím zřejmě nebyla vysoká, protože ani návštěvníci zatím nebyli připraveni na něco takového. Troufám si ale tipovat, že do budoucna bude mít tato forma veletrhu své opodstatnění, a to nejen kvůli současné tuzemské hyperinflaci veletrhů.

Rozjezdy - personalizace v hudebním světě

Další myšlenka, kterou považuji za nesmírně zajímavou a perspektivní, se zrodila v hlavách lidí z brněnského Inetu. Jde o jejich projekt "Rozjezdy", resp. INET Records, který nabízí z jedné strany kapelám možnost vydání "malosériových" CD, a z druhé strany nabízí zákazníkům možnost sestavení CD-čkla přímo z těch konkrétních skladeb, které si vybere. Kromě toho, že to umožní i začínajícím kapelám "prodat" svou produkci, je to zajímavé, a dovolím si říci až převratné z pohledu zákazníka - ten až dosud musel kupovat celá CD, s takovou skladbou písniček, jakou mu tam producent připravil. Často to byly dvě až tři skladby, které kupující skutečně chtěl, a zbytek byly věci, které k tomu "patřily" a bez kterých to nešlo. Nyní to ale bez nich půjde, protože nyní má zákazník možnost ovlivnit výběr jednotlivých skladeb. Díky technologickým možnostem (vypalování CD a technologií MPEG, konkrétně MP3) se výroba takovýchto "personalizovaných" hudebních titulů zřejmě vyplatí i ekonomicky. Nebo že by se do budoucna celý hudební titul vůbec nevypalovat na nějaký mechanický nosič, ale jen se downloadoval po Internetu? Jakpak se k této možnosti postaví "zavedené" kapely a klasická hudební vydavatelství?

Co říci na závěr?

Své celkové hodnocení Března - měsíce Internetu jsem naznačil již v úvodu: byla to akce, která měla posunout zase o kus dál všeobecné povědomí o Internetu mezi nejširší veřejností. Určitě se jí to podařilo ve větší míře než v loňském roce. Tehdy bylo premiérovému ročníku vyčítáno, že oslovoval "již oslovené" (tedy spíše uživatelskou veřejnost, a ne až tak laickou veřejnost, Internetem dosud nezasaženou). Letos to bylo o poznání lepší, a to jak díky "hodně viditelným" akcím typu eCity, tak třeba i díky prosazení článků o Internetu do takových médií, která se Internetem dosud nezabývala (o Internetu poprvé psaly takové tituly, jako například Myslivost, Rybářství, Svět kulturistiky, Pivní kurýr a další). Oslovena byla i regionální média a pořádaly se četné osvětové akce, zaměřené na různé cílové skupiny. Zcela jistě došlo oproti loňskému roku k posunu v celkovém chápání Internetu širší veřejností.

Stále se však obávám, že nedošlo k zásadnímu zvratu, a to zejména u představitelů státu a politických špiček, v tom smyslu aby v Internetu přestali spatřovat hrozbu, a naopak v něm viděli báječnou příležitost. Kolik Březnů i dalších přesvědčovacích kampaní k tomu ještě bude třeba?