Vyšlo na www.novinky.cz dne 8.4.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1923.php3

TelSource zveřejnil Akcionářskou smlouvu

Na včerejší tiskové konferenci konsorcium TelSource zveřejnilo tzv. akcionářskou smlouvu. Stalo se tak bez účasti zástupců Fondu národního majetku a bez českých představitelů SPT Telecom (ale prý po dohodě s nimi). Některé přílohy však stále ještě nebyly zveřejněny.

Tolik očekávané zveřejnění tzv. akcionářské smlouvy bylo slíbeno již dvakrát (poprvé 17. ledna v televizním pořadu V pravé poledne, podruhé v polovině března na jednání české strany se zástupci TelSource). Povedlo se to až na třetí pokus, včera, památného dne 7. dubna 1998, na tiskovce, kterou uspořádalo konsorcium TelSource (coby strategický partner SPT Telecom). Představitelé Fondu národního majetku (jako zástupci českého státu) prý byli včas informováni o záměru uspořádat tiskovou konferenci a zveřejnit na ní akcionářskou smlouvu. Byli na ni prý dokonce pozváni, ale nedostavili se. Za samotný SPT Telecom byl přítomen jen pan Bessel Kok, který je současně představitelem TelSource i SPT Telecom. Jen mimochodem, pan Kok byl moderátorem představen jako "Chief Operating Officer" našeho Telecomu (zkratkou COO). Za konsorcium TelSource byl dále přítomen jeho prezident a předseda představenstva John Klein Bluemink a dále Louis J. Lampe, generální ředitel TelSource.

[Obr: telsource.gif (35065 Bytes)]
Představitelé TelSource na tiskové konferenci

To nejpodstatnější dostali novináři již při příchodu - výtisk tzv. akcionářské smlouvy (v tištěné podobě). Podle obsahu měly být součástí výtisku tyto přílohy:

  • Příloha 16.3.;
  • Příloha 18.4.;
  • Příloha A1 - Rozvojové cíle - cíle týkající se sítí (hlavně o tom, kolik linek má být kdy zavedeno);
  • Příloha A2 - Rozvojové cíle - cíle týkající se jakosti;
  • Příloha B - Penalizační vzorce rozvojových cílů;
  • Příloha C - Upravené Stanovy (stanovy SPT Telecom);
  • Příloha D - Vložené služby.

[Obr: bluemink.gif (19854 Bytes)]
John Klein Bluemink, prezident a předseda představenstva TelSource
Výtisk, který jsem dostal do ruky, neobsahoval dvě z těchto příloh, a to B a D. Tedy přílohu týkající se penalizačních vzorců za nesplnění rozvojových cílů a přílohu, která měla specifikovat vložené služby TelSource. Škoda, pokud chtěl TelSource udělat vstřícné gesto a demonstrovat, že chce hrát s otevřenými kartami, měl zveřejnit i tyto přílohy. Takto vše zůstalo v půli cesty. A zase zbyde prostor pro úvahy, zda například TelSource skutečně vložil do SPT Telecom to, co slíbil, resp. k čemu byl zavázán.

[Obr: lampe.gif (20045 Bytes)]
Louis J. Lampe, generální ředitel TelSource
Pokud jde o samotnou akcionářskou smlouvu, letmým a namátkovým srovnáním jsem dospěl k závěru, že jde o identický text který je již dávno dostupný na Internetu (např. zde). Včerejší zveřejnění je tedy spíše jen formálním potvrzujícím aktem, nikoli nějakým faktickým zjevením skutečně nových věcí. Novinkou jsou vlastně jen výše uvedené přílohy a stanovy SPT.

Splnil Telecom loňský počet stanic?

Za zmínku stojí skutečnost, že v loňském roce provozoval SPT Telecom podle vlastních údajů (tisková zpráva ze dne 29.3.1999) 3,734 milionu telefonních stanic, ale podle nyní zveřejněných Rozvojových cílů jich na konci roku mělo být o 16 000 více, konkrétně 3,750 milionu. Přitom právě tento cíl je zdaleka nejvýznamnější, neboť má přiřazenu váhu 0,6 (v celkovém součtu vah, které dohromady dávají 1,0). Pro posouzení toho, zda SPT Telecom splnil, nebo nesplnil loňské penzum telefonních stanic, však budou důležité i výsledky jeho konkurentů (v rámci vymezených oblastí VMS a pilotních projektů, v Praze jde např. sítě firmy Dattel). Podle drobné poznámky v právě zveřejněných Rozvojových cílech se totiž jimi dosažené počty odčítají od toho, co má splnit SPT Telecom.

Pro letošní rok Telecom sám plánuje zavedení cca 200 000 až 250 000 nových telefonních stanic (opět podle tiskové zprávy z 29.3.1999). Připočteno ke stavu z konce loňského roku (3,734 milionu) by to znamenalo 3,934 až 3,984 milionu stanic, zatímco podle Rozvojového plánu by to mělo být již 4,150 milionu. To už představuje rozdíl ve výši 166 000 až 216 000 nevybudovaných stanic, tedy více jak desetkrát větší manko než za loňský rok (nepočítáme-li přínos konkurentů SPT).