Vyšlo na www.novinky.cz dne 7.4.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1911.php3

Internet @ §§§

V nakladatelství Grada právě vyšla zajímavá knížka, která se zabývá problematikou práva na Internetu. Autorem je známý právník doc. Vladimír Smejkal.

Na nedávno skončené konferenci Prague Internet World zazněl v jedné z přednášek výstižný názor na etapizaci vývoje Internetu (i dalších podobných vymožeností). Šlo o to, že v první fázi jde o čistě technologickou záležitost, které se účastní nadšenci z řad odborníků. Poté následuje fáze nastupujícího využití, kdy přichází lidé snažící se "na tom novém" co nejvíce vydělat. Teprve v závěsu za nimi přichází (údajně spíše přijíždí ve svých luxusních autech) právníci, kteří se snaží vtisknout "tomu novému" konkrétní a jednoznačná pravidla hry.

Dnešní český Internet se podle mého názoru nachází ve druhé z uvedených fází - již přestal být čistě technologickou záležitostí a již se v něm pohybuje mnoho subjektů snažících se na Internetu, resp. jeho prostřednictvím vydělat. Vše se odehrává za situace, kdy konkrétní "pravidla hry" jsou ve většině případů nejasná, nevyjasněná, či dokonce zcela neexistující. To na jedné straně umožňuje takové věci, které by se dít neměly (například různá zneužití Internetu či alespoň nekorektní chování), a na druhé straně to brzdí jeho další rozvoj i v oblasti zcela korektního komerčního využití - neboť nejsou-li dostatečně definována pravidla hry, jen málokdo si troufne rozehrát nějakou náročnější partii.

Naštěstí se již na obzoru objevují první vlaštovky třetí fáze, kterou chápu jako fázi vyjasňování oněch "pravidel hry", spíše než jako nadvládu právníků nad technologií a podnikáním. Konkrétním příkladem je knížka s názvem "Internet @ §§§", kterou napsal známý právník doc. Smejkal - jeden z velmi mála lidí, kteří se u nás zabývají problematikou práva ve vztahu k Internetu.

Knížka samozřejmě není ryze odborným (právnickým) titulem, určeným odborníkům (právníkům). Jde o text určený uživatelům Internetu (rozuměj: právním laikům). A jde o osobní pohled a názory autora na různé otázky kolem práva na Internetu (rozhodně nejde o nějaký závazný právní výklad, ke kterému jsou oprávněné pouze soudy). O poslání knížky asi nejlépe vypovídá výrok samotného autora v úvodní kapitole:

[Obr: vsmejkal.gif (41058 Bytes)]
Autor s nově vydanou knížkou
Tato kniha vznikla proto, abych nemusel neustále odpovídat čtenářům právních a počítačových časopisů na ošemetné mezioborové otázky, jak je to s tím či oním, co lze a co nelze, případně jak z něčeho vykličkovat.

V knížce skutečně najdete některé jednoznačné odpovědi na konkrétní otázky - nejvíce v oblasti autorského práva, kde je situace relativně nejjednodušší, a ve většině případů lze aplikovat stávající právní úpravu (Autorský zákon) i na prostředí Internetu. Častěji ale autor naráží na to, že aplikace stávající legislativy je nejednoznačná a velmi závislá na konkrétním výkladu (jde například o oblast internetové telefonie), nebo potřebná legislativa chybí úplně (neboť jde o věci natolik nové, že se jimi právo dosud vůbec nezabývalo). V takovýchto případech autor popisuje podstatu problému, možné přístupy, existující souvislosti, a poskytuje alespoň vlastní názory na konkrétní otázky.

[Obr: internetaparagrafy.gif (51352 Bytes)]
Obálka knížky

Pokud jde o konkrétní oblasti, které knížka "Internet @ §§§" pokrývá, ty naznačuje již samotná struktura kapitol:

  1. Co je Internet právně?
  2. Autorskoprávní aspekty Internetu
  3. Jména domén v Internetu
  4. Ochrana osobních dat občanů
  5. Kriminalita a Internet
  6. Nové právní aspekty Internetu
  7. Internetové telefonování
  8. Internet a hromadné sdělovací prostředky
  9. Obchod na Internetu

Celkově hodnotím knížku "Internet @ §§§" jako nesmírně potřebnou. Neměla by chybět v knihovničce (a její obsah v hlavě) každého uživatele Internetu. I když jde spíše o osobní pohled jednoho konkrétního právníka a jiní odborníci na právo mohou mít na různé věci jiný názor (nebo se názor právníků může s časem změnit). V každém případě jde ale o knížku, která pomáhá zlepšit celkové právní vědomí uživatelů Internetu. A to je opravdu velmi potřebné.

-------

Tiráž knihy:
Smejkal, Vladimír: Internet @ §§§.
1. vydání, Praha, GRADA Publishing 1999,
168 stran,
ISBN 80-7169-765-6,
předmluva Neff, Ondřej,
ilustrace Kliský, Roman,
doporučená cena 118,- Kč