Vyšlo na www.novinky.cz dne 6.4.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1906.php3

PIWní dojmy

Druhý ročník konference a výstavy Prague Internet World přinesl větší zájem o obecnější společenské aspekty využití Internetu, byly na něm vyhlášeny výsledky různých soutěží a zazněly na něm také nejnovější údaje o velikosti českého Internetu.

V minulém týdnu proběhnuvší Prague Internet World byl již druhý v pořadí. Loňská premiéra se odehrávala v reprezentativních prostorách Obecního domu, kde konferenční část celé akce našla opravdu důstojné prostředí, zatímco výstavní část trpěla nevhodností prostor. Letos jsem měl pocit, že je tomu spíše naopak - ve Veletržním paláci se jistě lépe dařilo stánkům jednotlivých vystavovatelů, ale přednášející a jejich posluchači se museli spokojit s přilehlými sály s ne zcela optimální akustikou a světelnými poměry. Osobně jsem dost postrádal moderátory (chairmany, předsedající atd.) v sekcích, kteří by uváděli jednotlivé přednášející a jejich příspěvky a řídili následnou diskusi. Jistě, každý řečník se mohl představit sám, a také si sám řídit následnou diskusi. Osobně bych ale takovouto "samoobsluhu" u prestižních akcí typu PIW-a neočekával.

Když už jsem ale začal s kritikou, neodpustím si ještě jednu výtku na adresu organizátorů. Stejně jako v loňském roce, neměli ani letos účastníci konference k dispozici vytištěné "slidy" jednotlivých řečníků. Pokud jsem stihnul zaznamenat, jednotlivé příspěvky by se měly objevit na následně vydaném CD ROM, ale to je už pozdě, neboť ani předem, ani bezprostředně při konání přednášky lidé nedostali nic. Vím, že není nijak snadné vydolovat z jednotlivých přednášejících jejich příspěvky včas, ale na jiných konferencích to jde. Například na nedávném EISF to vyřešili velmi šikovně - účastníci dostali při příchodu sborník s vytištěnými přednáškami a u těch, kteří nedodali vše potřebné včas, byly vloženy prázdné listy, pouze s uvedením jména přednášejícího a názvu přednášky. Přitom pořadatelé PIWa aktivně "vymáhali" příspěvky od jednotlivých přednášejících s dostatečným časovým předstihem (což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti).

Skutečnost, že účastníci konference nemají k dispozici výtisky jednotlivých přednášek, je nepříjemná hned z několika důvodů. Jedna základní akademická moudrost praví, že student na přednášce buď stíhá dávat pozor a vnímat výklad, nebo stíhá vše si zapisovat, ale ne oboje současně. Řešením je právě výtisk slidů na papíře, s možností připisovat si drobné poznámky. Dalším problémem je fakt, že konference (a to platí obecně, nejen pro PIW) dnes probíhají po většinu doby v paralelních sekcích (obvykle vyjma několika klíčových přednášek, které mají "plenární" charakter). Podle zákona schválnosti ty nejzajímavější příspěvky (ze subjektivního pohledu konkrétního účastníka) probíhají většinou souběžně v čase. Ti, kteří se neumí rozdvojit či roztrojit, pak musí vzít zavděk alespoň výtiskem přednášek, které jim utekly.

Kde nalézt přednášky?

Pro účastníky konference by asi bylo nejpříjemnější, kdyby se s obsahem (slidy) přednášky mohli seznámit předem a při jejím sledování tak již byli náležitě "v obraze" (nebo se odpovědněji rozhodli, zda na přednášku jít či nejít, nebo zda dát přednost jiné souběžné přednášce). Letos byla takto s předstihem dostupná (resp. zveřejněná, pro nejširší internetovou veřejnost) pouze jedna přednáška, s názvem "Je Internet bezpečný?", na adrese http://www.internetworld.cz/piw99/prezentace/T1-303/piw.htm.

Když jsem si po skončení konference s URL adresou tohoto příspěvku trochu pohrál (tzn. zkrátil ji na http://www.internetworld.cz/piw99/prezentace/), dostal jsem se k plným textům většiny dalších přednášek. Teprve po jejich načtení a prohlédnutí jsem pak poznal, o kolik zajímavých příspěvků jsem přišel - ač jsem byl skoro celou dobu na konferenci přítomen a často přecházel z jedné přednášky na druhou.

Jak velký je český Internet?

Velmi zajímavou přednáškou, která mi v reálu utekla (a ke které jsem se dostal díky její powerpointové verzi stažené z Web-u), byla přednáška o výsledcích průzkumu českého Internetu prostřednictvím tzv. cookies, který provedla firma Acron Communications, s.r.o. Průzkum byl již dlouho dopředu avizován na stránkách BMI (http://www.brezen.cz) a na PIWu byly prezentovány jeho konkrétní výsledky. Vtip je v tom, že snad všechny dosavadní průzkumy probíhaly jiným způsobem (vyhodnocováním logů, počítáním přístupů z unikátních IP adres atd.), ale žádný z nich neprocházel skrz různé firewally, proxy brány a všelijaké cache paměti až ke konkrétním uživatelům - což jde pomocí tzv. cookies.

Výsledky průzkumu českého Internetu pomocí cookies říkají, že ve sledovaném období měsíce března bylo identifikováno bezmála půl milionu aktivních uživatelů. To ale stále nemusí být všichni lidé, kteří nějakým způsobem aktivně využívají Internetu, protože mechanismus tzv. cookies sleduje jen uživatele služby WWW (a z nich ještě jen ty, kteří si ve svých browserech nezakázali jejich používání). Kromě toho byl celý průzkum zaměřen jen na přístup takovýchto uživatelů na 27 nejnavštěvovanějších českých WWW serverů. Jde tedy spíše o spodní hranici reálného počtu. I tak ale tento výsledek patří k těm nejvyšším získávaným tradiční cestou (odvozeně z počtu unikátních IP adres) a je souměřitelný s těmi, které byly až dosud považovány spíše za poněkud nadnesené. Součástí provedených měření přitom je mnoho dalších zajímavých údajů o českém Internetu a o chování jeho uživatelů o(sobně za nejzajímavější výsledek považuji zjištění, že počet uživatelů českého Internetu narostl během měsíce března o cca 15 procent).

Popis metodiky měření českého Internetu pomocí tzv. cookies najdete na adrese http://www.monitor.cz/pruzkum.html, kde by časem zřejmě měly být publikovány i jednotlivé výsledky. Ty prozatím najdete jen v příspěvku "Aktuální čísla českého Internetu", který byl přednesen na PIWu.

Celkový trend

Pokud bych měl nějak zhodnotit celkový trend, který jsem na konferenci PIWa zaznamenal, pak by to zcela jistě byl posun k obecnějším otázkám využívání Internetu. Již na loňském premiérovém ročníku bylo patrné, že většina příspěvků na PIW-u se zabývá otázkou "vytěžení" Internetu coby prostoru pro podnikání, zatímco technologické záležitosti byly vysloveně mimo střed zájmu. Letos se, alespoň podle mého dojmu, zvýšil zájem o širší a obecnější aspekty, které se týkají fungování Internetu a jeho dopadu na nejrůznější oblasti našeho života. Sešly se například hned dvě přednášky z oblasti práva, "Internet a §§§", zabývající se celkově vztahem práva a Internetu, a "Známkové právo", týkající se hlavně problematiky domén. Problematikou dětí a Internetu se zabývala přednáška s příznačným názvem "A co děti, mají si kde hrát?" . Teoretičtěji zaměřeny byly například přednášky "Stát a Internet, přecházíme od konzumní k informační společnosti?" a "Internet jako objekt umělého života", přednáška o Web Accessibility Initiative - WAI či přenášky "Bezpečnost sítí na Internetu" a "Je Internet bezpečný?" . Snad mohu zmínit i svůj příspěvek, "Problém zvaný spamming", s přehledem této problematiky.

Soutěže a jejich výsledky

V rámci letošního ročníku konference byla uspořádána a vyhodnocena hned celá řada soutěží. Již od loňského ročníku probíhala každý měsíc soutěž o Zlatou zmiji, nyní přetransformovaná do soutěže o WEB STRÁNKY ROKU 1999: V kategorii Webů byly oceněny následující (bez udání pořadí):

V kategorii stránek pak tyto (bez udání pořadí):

Další soutěží pak byla soutěž PRODUKT / SLUŽBA ROKU 1999, která ve svých jednotlivých kategoriích dopadla takto:

 • DESKTOP HW/SW
  Hmatové čtecí zařízení pro slepé a těžce zrakově postižené "Thymus"
 • E-COMMERCE APLIKACE - SLUŽBY
  Paegas SIM Toolkit - bankovní služby
 • E-COMMERCE APLIKACE - PRODUKTY
  Klientský systém Expandia Banky
 • INTERNET SLUŽBY
  Paegas Info Profil
 • SERVEROVÉ SOFTWARE
  602Pro Office Server Personal
 • VÝVOJÁŘSKÝ SW PRO WEB APLIKACE
  Microsoft SQL Server 7.0
Zapomenout nesmím ani na soutěž o nejlepší stránky pro děti, která se konala v rámci Března - měsíce Internetu. Zde byl celkovým vítězem vyhlášen server Hroch.